JANŠA NA PRIMERU TOŽILCA FERLINCA OPOZORIL NA SOCIALISTIČNO SODSTVO. V komunizmu so tožilci zlizani s sodstvom!

94

Danes je vodja slovenske opozicije Janez Janša tvitnil tako rekoč zgodovinski tvit, ki bo svojo “zgodovinskost” zagotovo dokazal v prihodnosti: “V pravni drž. tožilec zgolj ena od strank v postopku. V komunizmu pa zlizan s sodstvom. Skupaj nad razr. sovražnika.”

Tega mu ni kaj dodati, razen tega, da bo tožilec Ferlinc in vsi, ki so ga v političnem procesu Patria poslušali, ko je “dokazoval” neobstoječe kaznivo dejanje in na podlagi tega razsojali v “imenu ljudstva”, ter potem to krivično sodbo še potrjevali, dobili slej ko prej evropsko zaušnico, ki bo priletela iz ESČP. In potem bo v teh socialističnih glavah v Sloveniji še zelo dolgo odzvanjalo. Vmes pa se bodo zgodile še kakšne predčasne volitve.

Spodaj še dodatno objavljamo mnenje ustavnega pravnika, predavatelja na Boston College in direktorja Cloughovega centra za preučevanje ustavne demokracije Vlada Perjuja iz Združenih držav Amerike, o procesu Patria, kjer je tudi govora ravno o Ferlinčevem zavestnem sodelovanju s sodniki! 

Neodvisno pravno mnenje predavatelja na Boston College in direktorja Cloughovega centra za preučevanje ustavne demokracije Vlada Perjuja

Vlad Perju se v svoji analizi osredotoča na vprašanje zakonitosti postopkov zoper Janeza Janšo s stališča Evropske konvencije o človekovih pravicah in ugotavlja, da so bile Janezu Janši kršene pravice, ki izhajajo iz 6. člena Evropske konvencije. Še zlasti pravica do pravičnega sojenja, ki je navedena v prvi točki omenjenega člena: »1. Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnikoli kazenski obtožbi zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena s sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, ali pa v nujno potrebnem obsegu, kadar je to po mnenju sodišča nujno potrebno zaradi posebnih okoliščin, če bi javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti.«

V obsežnem besedilu nato analizira in navaja vrsto okoliščin ter dejanj, ki kažejo, da sojenje v zadevi Patria ni bilo nepristransko, pri čemer sodišči ne na prvi ne na drugi stopnji nista poskrbeli za to, da bi vzbudil vsaj videz nepristranskosti, kar je nujno potrebno za ohranjanje zaupanja v sodstvo in njegove odločitve.

Perju se sklicuje na Bordojsko deklaracijo Sveta Evrope, ki nosi naslov »Sodniki in tožilci v demokratični družbi« in v kateri je med drugim zapisano: »1. V interesu družbe je, da je vladavina prava zagotovljena s pravičnim, nepristranskim in učinkovitim delovanjem sodnega sistema. Državni tožilci in sodniki morajo v vseh fazah postopka zagotoviti, da so zajamčene posameznikove pravice in svoboščine in je zaščiten javni red. To vključuje popolno spoštovanje pravic obtožencev in žrtev. 36. Delovanje in obnašanje državnega tožilca in sodnika ne sme zbujati dvoma v njuno objektivnost in nepristranskost 40. Sodniki in državni tožilci naj se vzdržijo vsakršnega dejanja in obnašanja, ki bi lahko spodkopalo zaupanje v njihovo neodvisnost in nepristranskost. Primere, ki so jim dodeljeni, morajo obravnavati s primerno skrbnostjo, v razumnih časovnih rokih, objektivno in nepristransko. 41. Državni tožilci se morajo vzdržati javnih komentarjev in izjav v medijih, ki bi utegnili zbuditi vtis neposrednega ali posrednega pritiska na sodišče, da sprejme določeno odločitev, ali ki bi lahko oviral pravičnost postopka. 69. Za demokratično družbo je temeljnega pomena, da sodišča uživajo zaupanje javnosti. 72. Mediji kot tudi sodniki in državni tožilci morajo spoštovati temeljna načela, kot so domneva nedolžnosti in pravica do pravičnega sojenja, pravica do zasebnega življenja oseb, ki so udeležene v postopku, izogibanje kršitvi načela in videza nepristranskosti sodnikov in državnih tožilcev, ki se ukvarjajo s primerom.«

Po mnenju Vlada Perjuja in njegove ustavnopravne ekipe je v tem primeru z ustavnopravnega vidika in vidika mednarodnega prava človekovih pravic problematičnih več aspektov, ki bi jih bilo potrebno podrobneje preučiti. Ti segajo od temeljnih pravic, kot so pravica do poštenega sojenja, pravica, da v kazenskem postopku obtoženec ni obsojen brez zadostnih dokazov, pravica do poštene in učinkovite obrambe in enakopravnosti strank v postopku, aktivna in pasivna volilna pravica do dvomov v ustavno neokrnjenost demokratičnega procesa in splošne legitimnosti volilnega procesa, pravice do dostopa do učinkovitega ustavnega sredstva, ki ščiti temeljne ustavne in človekove pravice v svobodni demokratični družbi, pravice do hitrega sojenja, še posebno v primerih, ki so močno prepleteni z vrsto drugih temeljnih političnih pravic, pravice do človekovega dostojanstva v postopkih pred državnimi institucijami, domneve nedolžnosti, pravice, da človek ni obdolžen kaznivega dejanja, ki ga ne predpisuje zakon.

Mnenje se osredotoči na eno najbolj temeljnih človekovih pravic – pravico do poštenega sojenja.

Nato navaja in analizira vrsto okoliščin in dejanj, ki so onemogočili pošteno sojenje v tem primeru ali pa so vsaj ogrozili videz nepristranskosti sodišča in tako omajali zaupanje v sodstvo in so v močnem nasprotju z navodili iz Bordojske deklaracije.

Tako ugotavlja:

– da je obtožni predlog zoper Janeza Janšo vložila tožila Branka Zobec Hrastar, katere mož je kot uslužbenec nekdanje Službe državne varnosti v aferi JBTZ aretiral Janšo;

– da so se obtožbe zoper Janeza Janšo pojavile v javnosti tik pred parlamentarnimi volitvami leta 2008;

– da je višja sodnica Vesna Bergant Rakočević v strokovni reviji čestitala sodnici Barbari Klajnšek za obsodilno sodbo, ljudi, ki so protestirali pred sodiščem pa primerjala s podhranjenim severnokorejskimi otroki »spačenimi v grimasi histeričnega joka ganjenosti« ob obisku njihovega voditelja,

– da se predsednik višjega sodišča Jernej Potočar in predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša nista ogradila od mnenja Bergant Rakočevićeve, temveč sta jo celo branila in njen članek zanju ni predstavljal nič spornega,

– da je državni tožilec Andrej Ferlinc redno, aktivno in obsežno komentiral primer v medijih na način, s katerim je agresivno in prefinjeno javno propagiral obsodilno sodbo, s čimer je ne le v očeh javnosti, temveč tudi pritožbenih sodnikov neogibno zbujal predsodek o krivdi obtoženega,

– da se je predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča, ki je Janšo obsodilo, Vesna Pavlič Pivk udeležila neke zabave v uniformi otrok nekdanjega totalitarnega režima.

Navedeno zbuja dvom v objektivno nepristranskost sojenja. Pri presojanju obstoja legitimnega dvoma v objektivno nepristranskost Evropsko sodišče za človekove pravice analizira celoto okoliščin v vsakem posameznem primeru. Zakon posebej poudarja tako imenovano javno »podobo«. Javna podoba, ki gre z roko v roki z zaupanjem javnosti in obtoženca v sodni sistem, je osrednjega pomena pri presojanju, ali je mogoče imeti določeno sodišče ali senat za nepristranskega.

Perju v svoji analiz zaključuje, da ob kontroverznem kontekstu, ki se je pojavil že v samem začetku sodnega procesa in se nato vlekel skozi vse preostale faze, kar je bilo tudi javno znano in deležno številnih kritik, ključni akterji v kritičnem trenutku niso ravnali s potrebno zadržanostjo, ki jo zahteva 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah s svojo pravico do poštenega, nepristranskega sojenja. Njihova dejanja so zbudila objektivni dvom v nepristranskost sojenja. Ob tem je treba upoštevati tudi nenavadno veliko število incidentov, ki v tem primeru kažejo na pomanjkanje nepristranskosti. To zbuja vtis, da problematični dogodki niso bili naključne napake ali nezavedne zlorabe temeljnega varovala. V tem primeru zato ni mogoče izključiti legitimnega dvoma, da so bili ti primeri del bolj sistematičnega načrta, da se tega obtoženca obsodi za vsako ceno, tudi za ceno zakonitosti in njene temeljne pravice v demokratični ureditvi.

Povezani članki: PANIKA JE OČITNO VELIKA. Šoltes zamenjal Fišerja z Maslešo, a dana konstelacija je še slabša!

Preberite: Fišerjev dokument posredno izkazuje, da je njegov kolega Ferlinc proti Janši vodil politični proces!

andrej ferlinc maslesa

Št. komentarjev: 94
 1. umetnik123 pravi

  Čim prej na Dob ! Laže, potvarja, prepisuje govore in si jemlje zasluge za osamosvojitev Slovenije, za vsa dobra dela je zaslužen sam, napak ne priznava in za vse krivi Kučana in njegovo bivšo organizacijo ZKS. Je ena velika sramota za slovensko politiko !!!!!!!!!!!!!!

 2. cvili možek pravi

  Pod nujno:pravnomočno obsojenemu kriminalcu, pobrati vsa priznaja in odlikovanja,ter zapret na Dob.Le tako se bo prebudil iz pravljice.

 3. resnica pravi

  slovenistansko sodstvo je bilo, je in bo ostalo udbaško in mafijsko zvesto kučanovemu klanu….vse ostalo je sprenevedanje…..

 4. resnica pravi

  vsak drugače misleči mora popolnoma prezirati take udbaške zverinske in mafijske rdeče kadre……rdečuhi pa jih bodo seveda oboževali…..jasno je. da zgornja dva komunistička balkanoida obožujeta tako rdeča golazen…

 5. resnica pravi

  seveda ni nobena skrivnost , da se tako udbaško sodstvo redi z murgeljskimi ukazi…..

 6. resnica pravi

  in spomnite se, ni razlik med slovenistanskim in beloruskim sodstvom….iste metode, ista vzgoja, ista ideologija…..

 7. resnica pravi

  vse to sedaj pa, le zato, da bod tudi naslednji slovenistanski vladar zvest udbaški kučanov smrdeči kader……

 8. srečko pravi

  vse točke,ki jih našteva,niso v ničemer KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC – so le insinuacije in natolcevanja z željo diskreditacije sodstva,ki je bilo udeleženo v sodnih postopkih zoper njega, (IJJ)
  Kaj potem,če je mož sodnice tisti,ki je IJJ-a aretiral nekoč zaradi kaznivega dejanja? Kakšno kratenje človekovih pravic predstavlja čestitka neke sodnice tej,ki ga je tokrat obsodila brez strahu in oklevanja?Kaj zato,če je Ferlinc odgovoril na javna omalovaževanja obsojenih z javno besedo? In kje je kratenje IJJ-evih človekovih pravic,če se je sodnica udeležila neke zabave kot zasebnica izven delovnega časa?

 9. resnica pravi

  noben sovjetski ali balksnki rdečuh ni zrel za demokracijo ali pravno državo….njihovo kultruno in civilizacijsko razumevanje družbe je vedno zverinsko, nagonsko, čredno , ideološko divje pogojeno in blazno sovražno do drugače mislečih……tak je čisto vsak sovjetski ali balkanski rdečuh…..čisto vsak….so kot fotokopije…..vsi navadne podivjane rdeče zverine…….

 10. Kr en pravi

  Resnica, ti si butelj

 11. Kr en pravi

  In vsi tebi podobni tudi

 12. zoro pravi

  V tem tednu bo jasno, ali imamo v Sloveniji še sploh pravno državo. Ustavno sodišče bo zadnji branik pravne države.

 13. resnica pravi

  naj balkanske rdeče zverine zaprejo đđ, glavno je da jih tolčejo v ukrajini……

 14. Kr en pravi

  No poglejte zgornja dva posta, takisto sta zgodovinska in sta se že izkazala za resnična, ne pa tako kot ivanovi čivki, ki baje še bodo postali zgodovinski.

 15. Kr en pravi

  zoro, ti si tud butelj

 16. resnica pravi

  zoro, slovenitsan NI NIKOLI imel še prav države…nikoli…..večina kadrov je udbaško zvestih kučanovemu klanu…..ne sanjaj……….večina izhaja iz komunističnih enopartijski in enoumnih jugo -univerz……ne sanjaj….đđ bo šel v zapor….kučan je tako ukazal in tako bo…….

 17. Ernest Janošik pravi

  Blejanje ovc ne bi nič pomagalo.
  Ivan bo šel (na takšen ali drugačen način) v “pržon”.

 18. pero pravi

  Free Janez Jansa!!!

 19. resnica pravi

  zoro, balkanski udbaški rdečuhi vedo, da če zaprejo ĐĐ, bodo še bolj sodno nedotakljivi , maščevalni in bodo lahko še bolj divje in zverinsko pljuvali po vseh drugače mislečih vedoč, da njihovo udbaško sodstvo lahko zapre vsakega motečega elementa, tudi tebe…….

  spomni se, dane njega jutri tebe…..to je zeo divji udbaški a legaliziran napad na VSAKEGA DRUGAČE MISLEČEGA……..

 20. resnica pravi

  zoro,
  noben sovjetski ali balksnki rdečuh ni zrel za demokracijo ali pravno državo….njihovo kultruno in civilizacijsko razumevanje družbe je vedno zverinsko, nagonsko, čredno , ideološko divje pogojeno in blazno sovražno do drugače mislečih……tak je čisto vsak sovjetski ali balkanski rdečuh…..čisto vsak….so kot fotokopije…..vsi navadne podivjane rdeče zverine…….

  spomni se tega, tudi kot ti banda 571 prikazuje “ugledne” balkanske rdečuhe v kravati ali v mercedesu….vsi so taki, čisto vsak….

 21. Stevek pravi

  SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO JE L. 1972 SPREJEL KODEKS SODNIŠKE ETIKE. MED DRUGIMI KODEKS DOLOČA DA SODNIK V :
  14. ČLENU…. “” Z OSEBNIM ZGLEDOM, Z USMERJANJEM TER OPOZARJANJEM NA UGLED SODIŠČA NAVAJA DRUGE UDELEŽENCE V POSTOPKU NA SPOŠTOVANJE “SOCIALISTIČNIH NAČEL, KI NAJ VLADAJO MED LJUDMI IN NA NAČELO ISKANJA MATERIALNE RESNICE…”…
  24 .ČLEN “”ČE KRŠI TA NAČELA JE MORALNO ODGOVOREN….
  (Vir: Morala in etika 224 in 225, CZ,1986)
  PROBLEM JE TA DA V PRAVNI PRAKSI SOJENJE V SLOVENIJI JE IDEOLOŠKO PRILAGOJENO ZA KRATENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC . ŠTEVILNI NEODVISNI PRAVNI STROKOVNJAKI DOMA IN TUJINI IN ŠTEVILNE NEODVISNE INŠTITUCIJE V SVETU NAS NA PROBLEME V SODSTVU OPOZARJAJO VEČ KOT DVA DESETLETJA..
  ZA TO JE NUJNO POTREBNO SODNO VEJO OBLASTI Z LUSTRACIJO PRILAGODITI CIVILIZACIJSKIM NORMAM NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC.
  POLITIČNA DRŽAVA ČE NE SPOŠTUJE ČLOVEKOVIH PRAVIC SE ODPOVEDUJE SVOJI SUVERENOSTI.

 22. MEFISTO pravi

  Zanimivo, kako vsi obsojenci trdijo , da so nedolžni….

 23. slo eva braun pravi

  Heil HITLER domobrančki

 24. dzi nu nje ja pravi

  če bi bila sodba trajnožarečemu desnemu-komunistu IJJ-u,njemu v prid bi jo lahko izrekel tudi Lavrentij Berija,ali pa sam Stalin,Stalin,Stalin,porkamadona.

 25. R.A.F pravi

  Kako dolgo bomo talci tega psihopata, egomaniaka Janše, ki je iz stranke naredil politično verzijo scientološke cerkve, mesijo, kult osebnosti med verniki, naredite skupinski samomor po vzoru kultov da bo mir.

 26. cvili možek pravi

  Nekje piše vsi smo janez janša: jaz že nočem biti kriminalc.

 27. resnica pravi

  sporočilo je jasno:
  na enoumno rdečem balkanistanu ne smeš motiti zverinske rdeče mafije……vsi morajo postati blazni rdečuhi tipa raf….vsi morejo postati kruleča in smrdeča bitaj, ki častijo in volijo le kučanove udbaške rdečuhe….vse ostalo je moteče……

 28. resnica pravi

  bližajo je še ene balkanske udbomafijsko vodene farsa/volitve, kjer mora zmagati zvesti kučanov udbaški mafijski kader……drugače misleči seveda pri tem ne smejo imeti besed……

 29. resnica pravi

  drugi balkanski podivjani rdečuhi, saj imate vaše režimske kučanove medije, zakaj se torej gonite tukaj?

 30. R.A.F pravi

  Resnica, ti ne spadaš med drugače misleče. Ti si ne misleč 😀

 31. zob pravi

  srečko pravi:

  15. 06. 2014 at 20:26

  vse točke,ki jih našteva,niso v ničemer KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC – so le insinuacije in natolcevanja z željo diskreditacije sodstva,ki je bilo udeleženo v sodnih postopkih zoper njega, (IJJ)
  Kaj potem,če je mož sodnice tisti,ki je IJJ-a aretiral nekoč zaradi kaznivega dejanja? Kakšno kratenje človekovih pravic predstavlja čestitka neke sodnice tej,ki ga je tokrat obsodila brez strahu in oklevanja?Kaj zato,če je Ferlinc odgovoril na javna omalovaževanja obsojenih z javno besedo? In kje je kratenje IJJ-evih človekovih pravic,če se je sodnica udeležila neke zabave kot zasebnica izven delovnega časa?
  ——————————————————————–
  Tvoja svetovna nenazorskost?
  Še eden od nickov pač.
  Povej raje s čam so te zvezali?

 32. fidel pravi

  Posti velikega Ivana Janše in njegovih podrepnikov so me popolnoma prepričali v njegovo nedolžnost 😀

 33. resnica pravi

  opranoglavega komunističnega balkanoida lahko prepiča le resetiranje vgrajenega rdečega mikročipa…..

 34. alfa pravi

  srečko pravi:
  15. 06. 2014 at 20:26

  vse točke,ki jih našteva,niso v ničemer KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC – so le insinuacije in natolcevanja z željo diskreditacije sodstva,ki je bilo udeleženo v sodnih postopkih zoper njega, (IJJ)

  Slovenistanski taliban srečko, je diplomiral v Kumrovcu zato mu moramo verjeti na besedo.

 35. resnica pravi

  Povej mi, če si iz komunistički balkanoid in ti povem kdo si, koga voliš, kaj bereš, poslušaš, ješ, verjameš, gledaš, kruliš……..

 36. dobobran pravi

  predsednik hrvaške je sanaderja označil za veleizdajalca……sedaj čakam da pahor stori isto za janšo…..

 37. resnica pravi

  Povej mi, če si komunistički balkanoid in ti povem kdo si, koga voliš, kaj bereš, poslušaš, ješ, verjameš, gledaš, kruliš, misliš, pišeš, pljuvaš, sovražiš…..……..

 38. resnica pravi

  a balkanski komunajzerski rdečuh sin klavca na golem otoku nekaj o veleizdaji?

 39. resnica pravi

  josipović mora še enkrat postati predsednik, da bo njegovo sejanje nestrpnosti do drugače mislečih obrodilo sadove……….

 40. KONVERTIT pravi

  @resnica

  Če sprejemeš laž za svojo resnico in ji nato dodajaš dnevno nove!
  Vedno brez ugovora, dovoliš da stokrat ponovljena laž postane kolektivna resnica!

 41. xtc pravi

  Barbara Brezigar.

 42. MEFISTO pravi

  Mož stoterih nickov z eno tipkovnico je s svojimi rdečimi blodnjami že večinsko prevzel blog Politikisa.

  Predlagam. da mi pametno miasleči ignorirmo tega zmedenega moža in Politikis ter utihnemo..

 43. csu pravi

  …Mefi…ne ga lomt…noooo

 44. KONVERTIT pravi

  Za našega @Mefista

  LINK sem že povedal

  še naslov
  “Welcome to the Insane Asylum or: How We Learned to Stop Worrying and Love the Big Lie”

 45. csu pravi

  SD cepci so okrepili svoje vrste z Kučmanom, Kocjančićem, Ribičićem in Potrčem. Mislim, da ciljajo na 50+… 😀 Zamernik je zapustil SdS in pojavlja se Romana. NSi, SLS in Desus so sumljivo tiho. Cerar glumi bolesnu pećurku, solidarnost, DL, Bratjoška in Opankić so v slabši kondiciji kakor pirati…Šoltes pa ne ve, kaj bi sam s seboj. Še najbolj bi pasal med SD modrece…

  No in kaj v tej situaciji počne SdS? O pušanac referendumu – niti besede. Vsi smo Janez Janša…kakor Srbi ob napadih Natovih zračnih sil na njih mostove. Ena sama solzavost in samopomilovanje…Ah, brez veze… 🙁

 46. csu pravi

  …oni “z” gori sem natiplo zanalašč, ker sn divji…

 47. tantadrui pravi

  Dost je blo teh lažri Ivanovih v četrt stoletja.
  Več sploh ni važno če kaj pove pove po resnici. Tudi kriminalci se vedno ne lažejo.

 48. Kr en pravi

  Še pet dni do osvoboditve Slovenija izpod jarma sovraštva, ki ga razpihuje princ teme

 49. polde pravi

  Nemarni sivi kraužlbauc Ferlinc. Tudi po tej glavi bo kmalu zapela božja šiba. Ne moreš celo življenje delati podlosti in da ti Bog ne vrne. Bo ta brezbožec že videl svoje.

 50. bozicek pravi

  Ajajajajaj, ekstremne floskule. Se zadnji obupani poskusi.
  Sodba in dokazi so jasni kot beli dan! Sodbo sta potrdili ze dve instanci, zdaj jo bodo se preostali dve. Po vsej verjetnosti si na EU sodisce ne bo upal, saj bo tam dokoncno dokazano, da je kriv. A ovcicam tudi to ne bi bilo dovolj, oprane mozgane je tezko rehabilitirat.

 51. Politikis pravi

  JJ sin slovenskega naroda, hvala ker nam odpiraš oči o podivjanem in zločinskem sistemu, ki še vedno gomazi po naši domovini. Dobro da imamo Politikis, ki lepo razgalja rdeče nedotakljive oblastnike. Užitek branja je to, ko pišete o rdečih na sodiščih. Poglejte koliko jugo kadra imamo tam zaposlenega in potem nekateri verjamejo o učinkovitosti našega sodstva. Malo morgen, EU nas ima za tazadnjo komunistično trdnjavo. Kakšna sramota, da je tako!

 52. ultimax pravi

  Levaki ste bedaki!Tako sovraštvo,kot ga je videti tukaj na forumu,je podobno stalinistom,ki jih ni nič drugega kot laž in potvarjanje!Slab spomin vas daje,ko je treba komentirat Forum21,SD,LDS,Zares,PS,banda pokvarjena lopovska!

 53. Bolnika srečko in robi pravi

  Še en – Kr en bolnik oziroma princ teme_ res si kr en fante, ki še iz planic ni splezal ali pač (plačanec) _ škoda besed.

 54. KONVERTIT pravi

  Našim komentatorjem pomaga svet modrecev
  ℳilan Kučan,
  Ciril Ribičič,
  Janez Kocjančič,
  ℳiran Potrč,
  Borut Pahor.

  ***

 55. KONVERTIT pravi

  @ultimax
  Socializem je večja bolezen, kot smo lahko mislili!

 56. KONVERTIT pravi

  Socializem je naredil znanost kako delati z masami!

  Milošević ni nobena izjema!

 57. csu pravi

  Tudi SdS ni daleč od socialistične preparacije manjše mase. Okoli Miloševića v Kosovo polje je bila približno enaka masa.

  “Niko ne sme da vas bije!”

 58. KONVERTIT pravi

  @csu
  Ali misliš, da si izjema?

 59. csu pravi

  Seveda!… Kaj si pa mislil?

 60. MEFISTO pravi

  Zanimivo, Politikis še kar naprej omogoča možu stoterih nckov in z eno noro glavo, da se norčuje iz zdrave pameti, uglednejši Reporter pa se ga je znrbil po hoitrem postopku.

  Tako delajo mediji, ki kaj dajo nase.

 61. cvili možek pravi

  @csu dovoli majhen popravek.Vsi mi smo jj. NIKO NESME DA VAM SUDI!!!!!

 62. hors pravi

  Največi štos tega tedna Židanov svet modrecev in smo spet v socializmu!!!!! Za crknt !

 63. vine pravi

  Golazen komunajzarska je spet na delu. To drhal je treba zatret enkrat za zmeraj..Slovenci spreglejte že enkrat….

 64. izi pravi

  Bindeki….kumrovsko šolo ima tudi Janez Obsojenec.

 65. KONVERTIT pravi

  Lindblad: Storilce komunističnih zločinov je treba privesti pred sodišče

  “Sprva me je zanimal nacistični režim v Nemčiji, kjer so imeli koncentracijska taborišča. Potem sem spoznal, da so koncentracijska taborišča izumili Sovjeti – bili so prvi, ki so jih zgradili, vendar ne za množične poboje; tam so ljudje umirali iz drugih razlogov. Tako sem spoznal, da so bile ideologije različne, a z isto posledico. Razlika je v tem, da je nacistična ideologija ljudi ubijala, ker je verjela, da so nekateri boljši od drugih. Zaradi sovjetske oziroma komunistične ideologije pa so ljudje umirali, ker niso imeli pravice misliti.”

 66. KONVERTIT pravi

  @izi

  Ali zmotno misliš, da si nekaj posebnega, boljšega!

 67. KONVERTIT pravi

  Lindblad: Storilce komunističnih zločinov je treba privesti pred sodišče

  Kakšno nevarnost predstavlja za EU vzpon strank skrajne levice in desnice na evropskih volitvah?

  Zanimivo je, da so prav o tem potekale razprave tudi na Facebooku, na profilu ene od političnih revij – analizirali so namreč, da je skrajno desničarska stranka Marine Le Pen skrajni levici zelo blizu. In dejansko sta všeč druga drugi. Prav tako je potekala debata med starimi komunisti v Franciji, ki so rekli, da so to stvari, ki so jih sami že zdavnaj postavljali v ospredje. Stranko Le Penove označujejo za rasistično, ampak liberalno, kar se tiče gospodarstva, saj kot rasisti ščitijo svoj nacionalni interes. Tako so združili najslabše dele obeh politik v stranko. Reči vam moram, da je skrajna desnica prevzela ideje skrajne levice. Potemtakem to nista dva skrajna politična bazena, ampak se je vsa njihova vsebina zlila v enega. Glede na to, da sem sprva zagovarjal kritiko nacizma in komunizma glede na njuna dejanja, so se zdaj začeli primerjati med sabo, kar je čudno. Star švedski komunist, ki še vedno zagovarja Pol Pota in komuniste na Kitajskem, je dejal, da goji veliko simpatij do stranke Marine Le Pen; da so njene ideje čisto prave in da tudi njegovi komunistični prijatelji pravijo, da je njena politika pravilna. Zato je bolj strašljivo združevanje obeh kot pa njun posamični obstoj – če združita moči, bomo tam, kjer smo bili pred drugo svetovno vojno, ko so Sovjetska zveza in nacisti združili moči in ustvarili pakt. Tega se bojim.

 68. Marjetka+ pravi

  20.6. dragi komentatorji je skoraj tu. Tik-Tak
  Dajte si duska se teh 5 dni, potem ne politiks ne bo imel vec kaj pisati, ne vi vec kaj komentirati 🙂

 69. erwin pravi

  Židanu res nekaj kaplja na možgane : svet modrecev, le česa?????
  !. Kučan : šef partije in najbolj odgovoren za zloćine UDBE, ki so se dogajali vse do 1991.
  2. Kocijančič : pri IA pridelal 300 mil. EUR zgube.
  3. Ribičič : sin zločinca, ki bi moral biti obsojen v Haag-u, pa ga je smrt odrešila
  4. Potrč : senilni starček, ki pozablja dneve.
  5. Pahor : neodločnež in človek z mehkohrbteničar .

 70. Marjetka+ pravi

  Erwin: dihaj, dihaj 🙂

 71. senko pravi

  Vidi se, da v Sloveniji ni bila nikoli izvedena lustracija, ta komunistična navlaka je s svojo nesposobnostjo čisto zasvinjala Slovenijo. SDS mora v naslednjem mandatu najprej izvesti lustracijo.

 72. KONVERTIT pravi

  “Vsi politiki so barabe” parola levih medijev!

  Ali pri tem mislijo, tudi na najstarejšega politika, na gospoda Kučana?

 73. tajkuni z doba pravi

  Mali cmeravi jajoglavi janezek nadaljuje svoje kalimerovstvo in cvili in joka kako ni nič kriv res bedno naj že spoka v arest

 74. tantadrui pravi

  Baje je Zamernik prebegnil k slsu – banda. Štakorji zapuščajo ladjo ki se potablja. sls pa jemlje ves ološ od sdsa. Ni čudno da stranka propada. Še sam jih več nisem volil po 25 letih.
  kar naj si vtaknejo kamor hočejo Podobnikovo polemiziranje kako je potrebno grad sttranko. kaj jo gradiš tako da prisklednike komaj čakaš da pridejo k tebi ???
  Ti bodo uničili SLS in kaj naj bi predstavljal v Sloveniji.

 75. KONVERTIT pravi

  Patriotizem (domoljubje) ne sme pomeniti, da dovoliš svoji vladi da povozi vse v ustavi zapisane pravice!

 76. tantadrui pravi

  In ustavo sdsu razlaga konvertit ali pa Alenka Gomboc hahahaha

 77. tantadrui pravi

  Kaj se ne bo več Musomeli slikal z Ivanom in hvalil sds ?
  Bomo videli če bo šel gdaj pogledat zapornika na Dob.
  kaj se slučajno amerikanci bojijo leve vlade v Sloveniji ????
  Po moje se res bojijo levakov,ker jim ti ne bodo dali kar tako Cerkelj za svojo nato bazo

 78. srečko pravi

  konvertit……

  pa kaj je tebi? Si res prizadet? Čemu ti je treba pastat te neumnosti v nedogled? Kakšno zvezo pa ima patriotizem in domnevne ustavne pravice?
  Kaj če bi ti poskusil s kakšnim dopolnilnim izobraževanjem – zavod ti bo to finančno pokril tako,da ti ne bo treba v osebni stečaj zaradi tega.

 79. resnica pravi

  uff, komunistički balkanoidi na delu……..

 80. resnica pravi

  zakaj pa ti komunistički balkanoidi niso nikoli sposobni urediti stvari demokratično, pravno ampak vedno zverinsko, morilsko, mafijsko z posiljevanjem državnih organov?

 81. resnica pravi

  seveda pa znajo vedno zelo divje in glano kruliti….kar se tega tiče so res number one……zverine prve klase…..

 82. KONVERTIT pravi

  Sovraštvo je samo sovraštvo!
  Sovraštvo, ki ga skrivate in opravičujete za domoljubljem!

  Koliko generacij še mislite obtoževati z domobranci?
  Danes obtožujete že tretjo generacijo! Sami pa zagovarjate še največje zločine svojih voditeljev!

  Naj vam zaupam da ste izgubili v demokraciji!
  Zadolžili ste državo (odplačevale bodo še naslednje generacije, ki šele pridejo),
  zapufali ste banke, uničili ste gospodarstvo,
  poneumili ste mlado generacijo!

  NE to je kontra domoljublje, to je le sovraštvo!
  To nam škodi dolgoročno in je največja “naravna” katastrofa!

 83. Miran pravi

  @ konverti, kar je najhujše, zakuhali bojo krvavo bratomorno vojno ! Spomnite se bosne, še strašnejša je Slovenija danes…. vsi proti vsem !

 84. psiho pravi

  stevek pa se sklicuje na zakon iz leta 1972. Ha,haha. Mar ni bila to ureditev te vam tako osovražene države. Bo že držalo, da v sili še hudič muhe žre!

 85. iztok pravi

  kaj pa tela tozilec na srecanju sodnikov…haloooo…kje pa je potem obramba….odvetniki..tozilec nima tukaj nic iskati…ze to se vid da je tozilstvo in sodniki zkizano…noro

 86. srečko pravi

  konvertit,

  Problem okoli slovenskega quislinštva je v tem,da iniciator,organizator,mecen in mentor – to je RKC, te svoje nečastne vloge med WWII po 70 letih še kar noče priznati in se obleči v raševino ter posuti s pepelom – kar sicer od svoj vernikov tako rada pričakuje in deluje kot sodnica,ki kazni podeljuje.

 87. mahh pravi

  kakšna hinvščina starega podivjanega balkanskega nostalgičnega komunista, ki javno zagovarja klanje drugače mislečih……

 88. srečko pravi

  mahh,

  ti kar daj prebiraj dalje svoj petnošter….

 89. resnica pravi

  mahh ima prav, balkanska rdeča zverina ostane balkanska rdeča zverina…..

 90. EVA pravi

  ITAK, S SODSTVOM MORAŠ BITI ZLIZAN, NE PA V SPORU, A JE TAKO?!

 91. Maša pravi

  KONVERTIT pravi:
  Sovraštvo je samo sovraštvo!
  Sovraštvo, ki ga skrivate in opravičujete za lažnim domoljubljem!
  Koliko generacij še mislite obtoževati z domobranci?
  Danes obtožujete že tretjo generacijo! Sami pa zagovarjate še največje zločine svojih voditeljev ! —————————————————————–Zakaj bi se pa poboljšale, razvajene vsiljive balkanske svete krave,ki so svoje barbarstvo zla zgradile na brezmejnih povojnih množičnih pobojih,milijona sodržavljanov v celi bivši jugi ? Saj ni boga ,ki bi jim preprečil morijo in sedanje brezmejno parazitiranje Slovenskih ljudi ? Brezpravna delavna raja se mora zadovoljiti,z drobtinicami če sploh padejo z mize vsezveličavnih udbo privilegirancev in domačih izdajalcev njihovih kolaborantov ? Nobena banka ne sklad ni varen pred temi roparji ?

 92. veteran pravi

  on že ve,saj so ga rdeči vzgojili!

 93. […] Povezani članek: JANŠA NA PRIMERU TOŽILCA FERLINCA OPOZORIL NA SOCIALISTIČNO SODSTVO. V komunizmu so tožilci zliz… […]

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen