Brezplačne vstopnice povečujejo obisk v kulturnih institucijah

0

Brezplačne vstopnice so stalne spremljevalke kulturnih dejavnosti. Analiza, ki so jo opravili na ministrstvu za kulturo, pa je pokazala, da javni zavodi v kulturi nimajo niti enotne metodologije beleženja brezplačnih vstopnic niti transparentne politike njihovega razdeljevanja. Načrtujejo še analizo brezplačnih vstopnic v nevladnih organizacijah.

Ministrstvo je v analizo zajelo javne zavode, sofinancirane iz državnega proračuna. Kot so zapisali, javni zavodi na področju kulture uporabljajo instrument brezplačnih vstopnic predvsem z namenom zagotavljanja večje dostopnosti svoje dejavnosti čim širšemu krogu uporabnikov, promocije in oblikovanja občinstva.

Na področju varstva kulturne dediščine ministrstvo sofinancira deset javnih zavodov s statusom državnega muzeja ter 32 javnih zavodov s statusom pooblaščenega muzeja. V letu 2012 je bilo v muzejih, sofinanciranih iz proračuna, izdanih 1.065.679 vstopnic. Od tega je bilo 582.623 prodanih vstopnic in 483.056 brezplačnih vstopnic, kar je 45 odstotkov vseh vstopnic. V 32 pooblaščenih muzejih je bilo skupno izdanih 747.922 vstopnic, od tega je bilo 415.898 prodanih vstopnic in 332.024 brezplačnih, kar je 44 odstotkov vseh vstopnic.

Podatki kažejo, da se vedno več obiskovalcev odloča za možnost brezplačnega obiska muzejev, in sicer stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu, 8. februarja na slovenski kulturni praznik, 18. maja na Svetovni dan muzejev in na tretjo soboto v juniju na Poletno muzejsko noč. Da brezplačne vstopnice povečujejo obisk v kulturnih institucijah, kaže dejstvo, da se je v letu 2012 glede na leto 2011 obisk povečal za 27 odstotkov.

Kot enega bolj znanih primerov politike poslovanja na področju brezplačnih vstopnic v analizi navajajo izkušnjo britanskih muzejev, kjer je politika brezplačnega ogleda stalnih zbirk dala pozitivne rezultate. Kot so zapisali, je lahko eden od primerov dobre prakse, ki bi ga bilo treba proučiti pri oblikovanju muzejske politike na tem področju v Sloveniji.

Na področju umetnosti ministrstvo sofinancira dejavnosti 16 javnih zavodov, 13 s področja uprizoritvenih umetnosti, treh s področja glasbenih umetnosti ter Cankarjev dom. Podatki za leto 2012 kažejo, da je bilo v 13 javnih zavodih na tem področju izdanih 491.151 vstopnic, od tega je bilo 411.133 prodanih vstopnic in 80.018 brezplačnih, kar je 16 odstotkov vseh vstopnic.

V treh javnih zavodih na področju glasbenih umetnosti je bilo izdanih 144.195 vstopnic, od tega je bilo 131.139 prodanih vstopnic in 13.056 brezplačnih, kar je devet odstotkov vseh vstopnic. V Cankarjevem domu pa so v letu 2012 izdali 212.895 vstopnic, od tega je bilo 198.711 prodanih vstopnic in 14.184 brezplačnih, kar je šest odstotkov vseh vstopnic.

Kot so zapisali na ministrstvu, v javnih zavodih na področju umetnosti ni enotne metodologije štetja vstopnic in njihovega razvrščanja v kategorije, kar je poglaviten vzrok za odstopanja v odstotku brezplačnih vstopnic. Drugi dejavnik, ki ustvarja razliko v deležu dodeljenih brezplačnih vstopnic po posameznih zavodih, pa so različne politike dodeljevanja teh vstopnic. (sta)

kultura

 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen