Vlada odobrila sredstva za plačilo stroškov intervencij med letošnjim žledom

0

Vlada je danes odločila, da se upravi za zaščito in reševanje povrnejo stroški intervencij in nujnih ukrepov ter sredstva za izplačilo intervencijskih stroškov reševalnim službam. Napoveduje tudi, da bo v 90 dneh nared predlog sistemske ureditve poravnavanja stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah nesrečah.

Stroški intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 31. januarjem in 27. februarjem letos skupaj znašajo 40.055.984,30 evrov.

Upravi RS za zaščito in reševanje bo vlada iz sredstev proračunske rezerve povrnila 107.558,62 evra za stroške intervencij in nujnih ukrepov ter 1.141.732,69 evra sredstev za izplačilo intervencijskih stroškov javnim in drugim reševalnim službam, je navedeno v gradivih po seji vlade.

S tem bo država med drugim pokrila razliko med že prejetimi sredstvi in končnim obračunom stroškov za oskrbo, nastanitev in zagotavljanje pogojev za delovanje tujih enot, ki so prišle pomagat v Slovenijo, ter za zagotovitev in vzdrževanje v intervencijah porabljenih materialnih sredstev državnih rezerv.

Poleg tega bo država upravi za zaščito in reševanje povrnila tudi sredstva za delovanje državnega ter regijskih štabov in enot ter služb civilne zaščite in za poplačilo nadomestil plače in povračil stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči operativnih članov prostovoljnih gasilskih društev, aktiviranih na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja, je zapisano v gradivih po seji vlade.

Poleg tega bo uprava za zaščito in reševanje iz dodatnih sredstev, ki ji jih je danes odobrila vlada, izplačala intervencijske stroške Gasilski zvezi Slovenije za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, ki so jih aktivirali na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja, Gorski reševalni zvezi Slovenije, Jamarski zvezi Slovenije, Rdečemu križu Slovenije ter Zvezi tabornikov Slovenije.

Predlog za poravnavo priznanih stroškov intervencij bo predvidoma pripravljen v 60 dneh, napovedujejo na vladi. V roku 90 dni pa bo nared predlog predpisa, ki bo na sistemski ravni urejal poravnavanje priznanih stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, ko je aktiviran ustrezen državni načrt zaščite in reševanja. (sta)

zled

Slika je delno simbolična

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen