Vlada festivalu Lent namenila dodatnih 77.000 evrov

0

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da v okviru sistema financiranja občine Mestni občini Maribor za leto 2014 iz proračuna zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje Festivala Lent, ki ga izvaja Narodni dom Maribor. Zagotovila bo sredstva v višini 77.000 evrov. Od tega bo 27.000 evrov prerazporejenih iz kabineta predsednika vlade.

Osnova za vladino odločitev je zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki ureja občinske javne zavode in občinske javne programe širšega pomena.

Občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega občinski pomen oziroma deluje v javnem interesu države, se zato v okviru sistema financiranja občin zagotovijo ustrezna dodatna sredstva države za financiranje zavoda. Javni interes države ugotovi vlada na predlog ministra, potem ko ta dobi pobudo občine, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Ministrstvo za kulturo je 9. maja prejelo dopis mariborske občine s pobudo za ugotavljanje javne kulturne dobrine širšega pomena. Pobuda sloni na prepričanju, da Narodni dom Maribor pripravlja kulturni program, ki presega lokalni in regionalni pomen.

Mariborska občina je dopis poslala po srečanju ministra za kulturo Uroša Grilca, mariborskega župana Andreja Fištravca in direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine 25. aprila, na katerem so se dogovorili, da bodo poiskali 220.000 evrov, potrebnih za izpeljavo letošnjega festivala Lent.

Vlada je na današnji redni seji zato prerazporedila pravice porabe kabineta predsednika vlade s postavke materialni stroški na postavko ministrstva za kulturo Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov. Sredstev iz te postavke je 27.000 evrov. (sta)

festival lent2

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen