SDS zahteva izredno sejo DZ o izvajanju okoljskih projektov

0

Poslanci SDS zahtevajo sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali izvajanje okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezije stare finančne perspektive. Ugotavljajo, da je pri treh večjih okoljskih naložbah v vrednosti 51 milijonov evrov, za katere so občine že podpisale pogodbe, vprašljivo, ali bodo dokončane pravočasno.

Tri slovenske regije so želele s pomočjo evropskih sredstev graditi regijske centre za ravnanje z odpadki. Gre za regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – Kocerod (vrednost projekta 25 milijonov evrov), izgradnja centra za ravnanje z odpadki v Slovenski Bistrici (vrednost projekta 14,4 milijona evrov) ter regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – Ceroz (vrednost projekta 12 milijonov evrov). Problem pa predstavlja pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj, pišejo poslanci SDS v svoji obrazložitvi za zahtevo seje.

Opozarjajo, da se prav tako za 11 projektov gradnje komunalne infrastrukture (v skupni vrednosti 236 milijonov evrov) ne ve, ali se bo zbralo dovolj evropskih sredstev v tej evropski finančni perspektivi.

“Ministrstvo tem projektom že pol leta od izbire izvajalcev in pridobitve pravnomočnih gradbenih dovoljenj ni izdalo odločbe o dodelitvi sredstev za začetek črpanja kohezijskega denarja, kar je tudi prvi pogoj za kasnejši podpis sofinancerske pogodbe. Neodločnost države in pristojnega ministrstva ter ministra Dejana Židana povzroča težave in stroške tako občinam kot tudi izbranim gradbenim podjetjem,” so izpostavili.

Poslanci SDS predlagajo, da se na seji vladi priporoči, da do 15. junija preveri, katere so občine, ki jim zaradi slabe realizacije projektov s sofinancerskimi odločbami do konca leta 2015 ne bo uspelo počrpati denarja, in da ta denar prerazporedi na projekte s področja oskrbe s čisto vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.

Obenem naj bi priporočili vladi, da pripravi take dokumente, ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020, da bodo zadovoljili standardom Evropske komisije, na osnovi katerih nam bo uspelo maksimalno počrpati denar, namenjen Sloveniji. (sta)

sds-logo9

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen