Dobra poteza: DZ uzakonil ustanovitev sklada za poklicne športnike

0

DZ je danes na izredni seji sprejel zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, s katerim se bo ustanovil poseben sklad, v katerega bodo poklicni in vrhunski športniki vplačevali svoje zaslužke od nagrad ali sponzorskih pogodb, po koncu kariere pa iz njega črpali sredstva.

Predlog zakona je po večletnih prizadevanjih in pogovorih na vladni, ministrski in poslanski ravni pripravil Sindikat športnikov Slovenije, v proceduro v DZ pa ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožefom Kavtičnikom (PS). Vlada je predlogu nasprotovala, DZ pa ga je sprejel s 43 glasovi za in 19 proti.

V skladu z zakonom se bo določen delež prihodkov poklicnih in vrhunskih športnikov zbiral v premostitvenem skladu in ne bo obdavčen, ob koriščenju teh sredstev pa bo največje možno obdavčenje 30-odstotno, je popoldne v razpravi pojasnil Kavtičnik. Sredstva bo mogoče koristiti po 30. letu starosti ali izjemoma prej v primeru poškodb in konca kariere.

Ker je kariera poklicnega športnika v primerjavi s poklicno kariero običajnega posameznika štirikrat krajša, traja v povprečju do 35. leta, je zato čas po končani športni karieri za večino začetek novega življenjskega obdobja. Aktivni poklicni športniki bodo s predlagano rešitvijo dobili možnost, da prispevajo v svoj sklad in po končani poklicni karieri iz njega črpajo sredstva.

V zavarovanje se bodo morali obvezno vključiti športniki, ki imajo sklenjene pogodbe z društvi, članicami nacionalnih panožnih zvez. Prostovoljno vključitev bo možno doseči tudi brez pogodbe o zaposlitvi, če športnik s stalnim prebivališčem v Sloveniji pridobi status vrhunskega športnika.

Izplačilo iz sklada je predvideno v mesečnih obrokih ali enkratno, vendar le v skupni višini do 5000 evrov, in sicer po dopolnjenem 30. letu starosti, predčasno pa v primeru konca športne poti zaradi zdravstvenih razlogov, kar bo ugotavljala posebna komisija.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač je spomnil, da je vlada obljubila svoj predlog ureditve tega področja, a zdaj ga očitno ne bomo dočakali. Vsekakor pa gre za zelo majhno skupino slovenskih športnikov, je dejal. Obvezno bo veljal le za okrog 500 poklicnih vrhunskih športnikov, v neobveznem delu pa bi veljal še za okrog 1000 športnikov, kar je le dva odstotka registriranih športnikov v državi. (sta)

tina maze sochi2014

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen