Sprejet predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja

0

Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero se obveznost posredovanja tovrstnih informacij širi z organov javnega sektorja tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin. S tem se bo zmanjšalo korupcijsko tveganje, je prepričan minister za notranje zadeve Gregor Virant.

Od uveljavitve zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz leta 2003 so vse informacije o delovanju javnega sektorja dostopne širši javnosti. Vendar se je v tem času izkazalo, da je krog zavezancev opredeljen pomanjkljivo, zato se bo z novelo zakona obveznost posredovanja teh informacij razširila tudi na podjetja v neposredni ali posredni večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade spomnil Virant, kar nekaj raziskav ugotavlja, da je v tem delu gospodarstva zelo prisotna korupcija. “Odprtost in transparentnost zmanjšuje korupcijska tveganja in zagotavlja bolj odgovorno ravnanje s premoženjem in sredstvi teh podjetij,” je dejal.

Državljani bodo tako imeli pravico vedeti, kaj se v teh podjetjih dogaja, kako poslujejo, kakšne posle sklepajo, kakšni so prejemki in bonitete članov uprav in nadzornih, je naštel. “Državljani imajo pravico vedeti, kaj se v teh podjetjih dogaja; to so podjetja v naši skupni lasti,” je dejal Virant.

Za podjetja v 100-odstotni državni ali lokalni lasti pa bo obvezna vključitev v aplikacijo Komisije za preprečevanje korupcije Supervizor, ki zdaj omogoča spremljanje vseh transakcij javnega sektorja. Po novem bo torej mogoče spremljati tudi vse transakcije podjetji v popolni lasti države ali občin, kjer se po Virantovih besedah lahko potencialno izgublja veliko denarja, posredno tudi proračunskega.(sta)

virant (foto: arhiv Politikis)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen