Türk: Študentje pedagoških fakultet potrebujejo čim več stikov z realnim okoljem

1

Predsednik republike Danilo Türk je na današnji slovesnosti ob 50-letnici Pedagoške fakultete v Mariboru povedal, da čedalje bolj razvita in zato vedno bolj kompleksna družba zahteva vedno nove rešitve za raznovrstne pedagoške izzive. Ob tem je Türk ocenil, da je tudi mariborska pedagoška fakulteta usposobljena za reševanje sodobnih problemov.

Po njegovem mnenju je bila življenjska pot mariborske pedagoške fakultete zahtevna in vijugasta. Na tej poti pa je nastalo veliko izkušenj, ki so po oceni predsednika pomembne tudi za današnji čas. Türk je prepričan, da bo fakulteta dobro odgovorila izzivom današnjega časa in da bo našla dobro pot do opredelitve svoje vloge v prihodnje.

Dejal je, da moramo o izzivih nenehno razmišljati in iskati odgovore. Predsednik meni, da študentje pedagoških fakultet potrebujejo čim več stikov z realnim okoljem, v katerem potekajo pedagoški procesi. Med takimi okolji so posebno pomembni, zahtevni krizni centri, kamor se zatečejo otroci in mladostniki zaradi konfliktov in nasilja v družini ter drugih razlogov, ki otežujejo življenje mladostnikov v našem času.

Predsednik je poudaril, da krizni centri zagotavljajo pomembno infrastrukturo, manjka pa jim pedagoško usposobljenih učiteljev. Zato rešitev vidi v takšni organiziranosti pedagoške prakse na pedagoških fakultetah, ki bi omogočila, da študentje obiskujejo krizne centre, tako v kraju študija, kot tudi v drugih krajih oz. v krajih od koder študentje prihajajo na študij.

Türk meni, da bi bilo treba takšno prakso skrbno pripraviti, jo dobro spremljati in primerno vključiti v fakultetni pouk in raziskovanje. Potrebe po takem sodelovanju namreč močno čutijo v nekaterih kriznih centrih. Sodelovanje s centri pedagoškega izobraževanja je zanje izjemnega pomena, je dejal predsednik in v spomin priklical tudi nekaj najzanimivejših postaj v razgibanem razvoju pedagoškega študija v Mariboru.

Po besedah dekana fakultete Sama Fošnariča fakulteta svoja znanja že 50 let črpa iz zakladnice predvsem lastnega pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela. Številni njihovi učitelji in sodelavci so posredno in tudi neposredno vpleteni v različne raziskovalne projekte in skupine ter s tem tvorno sodelujejo pri oblikovanju novih smernic razvoja slovenskega šolstva in širokega polja edukacijskih znanosti.

Pohvalijo se lahko z dokaj pestro izbiro bolonjskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih pedagoških programov tako, da svoje poslanstvo izkazujejo vse od umetniških pedagoških usmeritev, kot so glasbena in likovna pedagogika, elementarne pedagoške usmeritve razredni pouk, predšolske vzgoje pa vse do športno usmerjenega programa športno treniranje.

Mariborska pedagoška fakulteta se je z delitvijo na tri manjše članice leta 2006 specializirala za usposabljanje pedagoškega kadra, kar pomeni, da izvajajo enopredmetne pedagoške univerzitetne dodiplomske in visokošolske strokovne programe.(sta)

Video prispevek si lahko ogledate  na Politikis TV.

Zametki današnje mariborske pedagoške fakultete pa segajo v leto 1947, ko je bila ustanovljena njena predhodnica, višja pedagoška šola, ki se je po postopnem ukinjanju učiteljišč leta 1961 preimenovala v pedagoško akademijo. (foto: Vasja Šabeder)

Število komentarjev: 1
  1. murenček pravi

    Naslov bi se moral glasiti: predsednik republike potrebuje čim več stikov z realnim okoljem. Je namreč povsem izgubljen! Študente pa naj pusti pri miru, njih OF ne zanima, niti kaj se je leta 1947 v Mariboru dogajalo. O tem naj razmišljajo modreci, združeni v klubu 571 in forumu 21. Murgelčjan bo zadovoljen!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen