Jesenski rok splošne mature uspešno opravilo 758 kandidatov

0

Splošno maturo v jesenskem roku je opravljalo 1855 kandidatov, uspešno pa jo je opravilo 758 kandidatov oz. 40,86 odstotka. Poklicno maturo jesenskega roka je v celoti opravljajo 1558 kandidatov, vse izpite pa je uspešno opravilo 1180 kandidatov oz. 75,74 odstotka, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Od 561 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 211 oz. 37,61 odstotka uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 350 kandidatov. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 263 kandidatov, od teh je bilo uspešnih 16 oz. 6,08 odstotka.

Ocene je izboljševalo 121 kandidatov, uspešnih je bilo 72 oz. 59,50 odstotka. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 473 kandidatov od 907 oz. 52,15 odstotka. Od 46 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 14 kandidatov oz. 30,43 odstotka uspešnih, navajajo v Državnem izpitnem centru.

Izpite posameznih predmetov splošne mature je na jesenskem roku opravljalo 416 kandidatov, od katerih je bilo 159 oz. 38,22 odstotka uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 7839 kandidatov oz. 85,82 odstotka. Lanski izpitni rok splošne mature je uspešno opravilo 8424 kandidatov oz. 86,98 odstotka. Kandidati jesenskega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledajo tudi na spletu. Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 7. septembra.(sta)

(fotografija je simbolična)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen