Jože Tanko: Ali je podjetje RAM Invest že uvrščeno na t.i. črno listo?

1

Vodja PS SDS Jože Tanko je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s poslovanjem državnih organov ter organov v sestavi s podjetjem RAM Invest.

Poslansko vprašanje objavljamo v celoti:

“Računsko sodišče Republike Slovenije je v prejšnjem tednu po 418 dneh zaključilo postopek revizije pravilnosti in smotrnosti pridobivanja poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in izdalo negativno mnenje. O svojih ugotovitvah je obvestilo Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je obravnavala primer najema stavbe za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada na Dimičevi ulici v Ljubljani, ki je v svojem načelnem mnenju številka 2/2011 ugotovila, da sta izpolnjena oba elementa koruptivne dejavnosti: kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb in uresničitev pričakovane koristi subjektu iz zasebnega sektorja. V omenjenem primeru je šlo za posel najema prostorov za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada, pri katerem je ga. Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve v odstopu, sklenila najemno pogodbo brez javnega razpisa s podjetjem RAM Invest d.o.o., katerega družbenik je g. Igor Jurij Pogačar, prijatelj, sofinancer LDS in sodelavcem partnerja.
Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je aprila 2010 napovedal, da bo podjetje RAM Invest g. Igorja Jurija Pogačarja uvrščeno na “črno listo” podjetij, ki ne smejo poslovati z državo, ker Igor Jurij Pogačar ni želel razkriti vseh delov pogodbe s podjetjem Hypo Leasing. Vendar na tej “črni listi” ni nobenega podjetja, tudi podjetja RAM Invest ne.

Pregled odgovora Vlade Republike Slovenije številka 00104-51/2010/12 z dne 27.05.2010 na pisno poslansko vprašanje Mira Petka v zvezi z najemninami ministrstev kaže, da ima podjetje RAM Invest sklenjenih več najemodajalskih pogodb – 4 z MOP in 2 z MKGP.  K 4-im pogodbam so podpisani tudi aneksi.

Na podlagi navedenega Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1.    Ali so najemne pogodbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS pod zaporednima številkama 134 in 146 ter Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje pod zaporednimi številkami 336, 337, 338 in 344, katerih mesečna najemnina v skupni vrednosti znaša 33.627,70 evrov, še veljavne?

2.    Kakšna je vsebina zgoraj navedenih pogodb pod zaporednimi številkami 134, 146, 336, 337, 338 in 344 z vsemi sklenjenimi aneksi?

3.    Kdo so podpisniki pogodb in aneksov ter na podlagi katerih sklepov?

4.    Ali so bile omenjene pogodbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje in prostor s podjetjem RAM Invest sklenjene na isti način, kot je bilo to v primeru sklenitve najemne pogodbe za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada, kjer je Komisija za preprečevanje korupcije v svojem načelnem mnenju številka 2/2011 ugotovila, da sta izpolnjena oba elementa koruptivne dejavnosti?

5.    Ali bo Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju ugotovitev Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije preučila omenjene pogodbe za potrebe državnih organov in organov v sestavi s podjetjem RAM Invest z vidika obstoja elementov koruptivne dejavnosti, gospodarnosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja Republike Slovenije? Kaj bo Vlada RS storila v primeru ugotovitev nepravilnosti, negospodarnosti, nesmotrnosti poslovanja in obstoja suma korupcije?

6.    Ali so bile v času po odgovoru vlade na poslansko vprašanje Mira Petka sklenjene še kakšne nove pogodbe z RAM Investom?

7.    Ali je podjetje RAM Invest že uvrščeno na t.i. črno listo? Če ne, zakaj ne?”

Jože Tanko: Kaj bo Vlada RS storila v primeru ugotovitev nepravilnosti, negospodarnosti, nesmotrnosti poslovanja in obstoja suma korupcije pri drugih pogodbah, ki jih imajo državni organi s podjetjem RAM Invest? (foto: arhiv Politikis.si)

Število komentarjev: 1
  1. MartinekKeber pravi

    G. Jože Tanko, kaj bo vlada naredila ob teh ugotovitvah? Zatisnila ušesa in oči in peljala voz naprej do naslednjega karambola. Razmišljati- pametno razmišljati pa je nehala že pred časom, če je sploh kdaj znala ????.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen