(Poslanci v novem sklicu DZ) V vrstah SDS največ poslancev z izkušnjami v poslanskih klopeh; to bo državotvorna in konstruktivna opozicija

1

Poslanska skupina SDS bo v novem sklicu štela dva poslanca več kot po prejšnjih državnozborskih volitvah. Med 27 novoizvoljenimi poslanci jih ima 20 že izkušnje iz poslanskih klopi. STA objavlja kratke biografije poslancev SDS, izvoljenih na državnozborskih volitvah. Poslanci so navedeni po abecednem vrstnem redu.

Anja Bah Žibert
Rojena je 27. junija 1973 v Kopru, je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Opravljala je različne funkcije v SDS, med drugim je bila generalna sekretarka stranke, strokovna sodelavka poslanske skupine in predsednica podmladka stranke. Poslanka je od leta 2014, v zadnjem mandatu je bila predsednica odbora za zdravstvo.

Franc Breznik
Rojen je 23. julija 1970, diplomiral je iz elektronike in ekonomije. Aktivno je sodeloval v vojni za Slovenijo, bil je tudi pripadnik prve častne čete SV. Med drugim je bil zaposlen v Steklarni Rogaška. Za poslanca je bil prvič izvoljen leta 2011. Marca 2020 je postal državni sekretar na notranjem ministrstvu, a je zaradi vožnje pod vplivom alkohola odstopil in se vrnil v poslanske klopi.

Zvonko Černač
Rojen je 23. septembra 1962 v Postojni, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Med drugim je bil pomočnik direktorja Postojnske jame, vodil je javni zavod Kobilarna Lipica. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2004, poslanec pa je bil še v mandatih 2008-2011 ter 2011-2014. Bil je tudi podžupan občine Postojna. Med letoma 2012 in 2013 je bil minister za infrastrukturo in prostor, trenutno pa je minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Karmen Furman
Rodila se je 17. aprila 1980 v Mariboru, leta 2016 je magistrirala na mariborski pravni fakulteti. Pred izvolitvijo v DZ leta 2014 je bila direktorica občinske uprave v občini Poljčane. V iztekajočem se mandatu je vodila preiskovalno komisijo o nabavah v zdravstvu.

Rado Gladek
Rojen je bil 26. maja 1967, prihaja iz Trzina, po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Je samostojni podjetnik, podžupan Trzina ter podpredsednik sveta stranke SDS.

Jelka Godec
Rojena je 21. novembra 1969, prihaja iz Ponikve, po izobrazbi je univerzitetna profesorica fizike. Sprva je poučevala v srednji in osnovni šoli, nato pa vodila Ljudsko univerzo Šentjur. V DZ je bila izvoljena leta 2014 in 2018, v obeh mandatih je vodila preiskovalni komisiji o zdravstvu. Danes je državna sekretarka za področje zdravstva v kabinetu predsednika vlade.

Branko Grims
Rojen je bil 26. avgusta 1962 v Kranju, je magister politoloških znanosti. Bil je član prve demokratično izvoljene Skupščine RS, nato pa član državnega sveta. Bil je strokovni sodelavec poslanske skupine SDS, leta 2004 pa je bil prvič izvoljen v državni zbor. V iztekajočem se mandatu je bil predsednik odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Alenka Helbl
Rojena je bila 25. oktobra 1965, prihaja iz Radelj ob Dravi. Po izobrazbi je profesorica slovenščine in nemščine. Po nekajletnem poučevanju v osnovni šoli je 20 let poučevala slovenščino na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta.

Andrej Hoivik
Rojen je bil 13. januarja 1993, prihaja iz Škofje Loke, po izobrazbi je magister kemije. Leta 2020 je postal svetovalec v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, danes pa je podsekretar v službi za digitalno preobrazbo. Je tudi sekretar strateškega sveta za digitalizacijo.

Eva Irgl
Rojena je bila 9. decembra 1976 v Šempetru pri Novi Gorici, je gimnazijska maturantka. Bila je voditeljica ene od razvedrilnih televizijskih oddaj, leta 2004 pa je bila prvič izvoljena za poslanko. Od tedaj je bila izvoljena na vseh volitvah, v iztekajočem se mandatu je bila predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Janez Janša (predsednik stranke)
Rojen je bil 17. septembra 1958 v Ljubljani, je univerzitetni diplomirani obramboslovec. V 80. letih je bil član ZSMS. Maja 1988 ga je aretirala Služba državne varnosti, čemur je sledil t. i. proces proti četverici. Januarja 1989 je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske demokratične zveze (SDZ), bil izvoljen najprej za njenega podpredsednika, nato pa za predsednika sveta stranke. Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, tudi odtlej pa je na vsakih volitvah dobil poslanski mandat. Maja 1990 je postal minister za obrambo v prvi slovenski vladi. Na tem mestu je ostal do marca 1994, ko je bil razrešen zaradi afere Depala vas. Stranki SDS se je pridružil leta 1992, maja 1993 je bil izvoljen za njenega predsednika in jo vodi še danes. Med leti 2004 in 2008 ter 2011 in 2012 je bil predsednik vlade. Leta 2014 je po obsodbi v zadevi Patria nekaj mesecev preživel v zaporu, dokler ni ustavno sodišče razveljavilo sodbe. Leta 2020 je po odstopu Marjana Šarca znova sestavil vlado, ki jo kot premier vodi še danes.

Jožef Jelen
Rojen je bil 30. aprila 1964, prihaja iz Mozirja, po izobrazbi je rudarski tehnik. Vso delovno dobo je bil zaposlen v Premogovniku Velenje, danes je upokojen. Bil je tudi podžupan Občine Mozirje.

Alenka Jeraj
Rojena je bila 23. februarja 1973, prihaja z Iga. Je gimnazijska maturantka, med drugim je bila predsednica podmladka SDS, podpredsednica stranke in tudi generalna sekretarka stranke. Med letoma 2004 in 2014 je bila poslanka, na poslansko funkcijo je bila nato znova izvoljena leta 2018. Mandat končuje kot namestnica vodje poslanske skupine.

Dejan Kaloh
Rodil se je 1. februarja 1975 v Mariboru, magistriral je na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije v Kranju. V času druge vlade Janeza Janše je bil svetovalec v kabinetu ministra za notranje zadeve, nato se je zaposlil v DZ kot strokovni sodelavec v poslanski skupini. Leta 2018 je bil prvič izvoljen za poslanca.

Franci Kepa
Rojen je bil 26. aprila 1964 v Novem mestu, po izobrazbi je inženir gradbeništva. Kot samostojni podjetnik se je ukvarjal s projektiranjem in načrtovanjem v gradbeništvu. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2018.

Danijel Krivec
Rodil se je 16. maja 1965 na Srpenici, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Po študiju se je zaposlil na Elektro Primorska. Bil je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in poveljnik Civilne zaščite v Občini Bovec. Med letoma 2002 do 2011 je bil župan občine Bovec, od leta 2004 je poslanec. V iztekajočem se mandatu je bil vodja poslanske skupine SDS.

Jožef Lenart
Rojen je bil 20. februarja 1969 na Ptuju. Po izobrazbi je diplomirani organizator. Opravljal je dela kadrovika, vodje kadrovske službe ter druga vodstvena dela. Za poslanca je bil izvoljen že leta 2018.

Suzana Lep Šimenko
Rodila se je 30. oktobra 1979 v Mariboru, je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Med drugim je bila svetovalka za področje gospodarstva v kabinetu predsednika vlade. Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2014, v zadnjem mandatu pa je vodila preiskovalno komisijo o nabavah zaščitne opreme za potrebe epidemije covida-19 v času vlade Marjana Šarca.

Tomaž Lisec
Rodil se je 19. februarja 1978 v Celju, leta 2004 je diplomiral iz politologije na Fakulteti za družbene vede. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2011, pred tem je bil zaposlen kot strokovni sodelavec poslanske skupine SDS. V iztekajočem se mandatu je bil namestnik vodje poslanske skupine SDS.

Anže Logar
Rodil se je 15. maja 1976 v Ljubljani, doktoriral je na Fakulteti za uporabne družbene študije. Med drugim je bil zaposlen v Evropskem parlamentu kot svetovalec v poslanski skupini EPP. V dveh vladah Janeza Janše je bil direktor vladnega urada za komuniciranje. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014, v aktualni vladi pa je minister za zunanje zadeve.

Janez Magyar
Rojen je bil 24. oktobra 1968 v Murski Soboti, po izobrazbi je komercialist. Zaposlen je bil v gospodarstvu, leta 2006 je ustanovil svoje podjetje za trgovinsko dejavnost. Je aktualni župan občine Lendava.

Žan Mahnič
Rodil se je 12. januarja 1990 v Kranju, po izobrazbi je diplomirani obramboslovec. Bil je podpredsednik podmladka SDS, v DZ pa je bil kot najmlajši poslanec prvič izvoljen leta 2014. Trenutno je državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.

Zoran Mojškerc
Rodil se je 31. januarja 1978, prihaja iz Logatca. Po izobrazbi je diplomirani pravnik, zaposlen je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je tudi logaški občinski svetnik.

Bojan Podkrajšek
Rojen je bil 8. januarja 1968 v Celju. Zaključil je srednjo kovinarsko šolo, zaposlen je bil v podjetju Unior ter Stanovanjskem podjetju Konjice. V državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014, v iztekajočem se mandatu je predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Franc Rosec
Rodil se je 28. oktobra 1967 v Celju, magistriral je s področja energetike. Po končanem študiju se je zaposlil v Termoelektrarni Šoštanj. Za poslanca je bil izvoljen leta 2018, v iztekajočem se mandatu pa je bil podpredsednik odbora za gospodarstvo.

Anton Šturbej
Rojen je bil 17. februarja 1960, prihaja iz Rogatca. Po izobrazbi je magister managementa, med drugim je bil zaposlen v Slovenski vojski. Danes je upokojenec.

Jože Tanko
Rojen je bil 16. aprila 1956 v Novem mestu. Diplomiral je na biotehniški fakulteti, po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Inles. Leta 1995 je bil izvoljen za župana občine Ribnica, mandat je ponovil še leta 1998. Za poslanca je bila prvič izvoljen leta 2000, bil je tudi dolgoletni vodja poslanske skupine SDS. V iztekajočem se sklicu je bil podpredsednik DZ.

Število komentarjev: 1
  1. Pubec pravi

    Pri Francu Brezniku ste ” pozabili” omeniti njegovo zaposlitev v Siemensu, kjer sploh ne vedo, da je bil on tam zaposlen. Zanimivo!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen