[Oranžni Golobičevi primitivci] Matej Oražem, sin Cvete Zalokar Oražem, je kot občinski svetnik prostaško žalil nadzornico Občine Domžale in nanjo nezakonito pritiskal!?

1

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je član občinskega sveta Občine Domžale Matej Oražem z žaljivim komuniciranjem in nezakonitimi pritiski na članico občinskega nadzornega odbora kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne, so sporočili s KPK.

Matej Oražem je sicer sin Cvete Zalokar Oražem, nekdanje poslanke stranke Zares v DZ in županje Domžal, zdaj pa direktorice Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah. Oražem je prav tako športni direktor NK Domžale.

Postopek je KPK uvedla lani na podlagi prijave. Kot zapisali v sporočilu za javnost, je Oražem marca 2021 v telefonskem pogovoru nezakonito pritiskal na članico nadzornega odbora Občine Domžale, in sicer da naj umakne poročilo občinskega nadzornega odbora glede poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Pri tem je nanjo kričal in jo žalil.

S tem je občinski svetnik neupravičeno posegel v samostojnost in neodvisnost članov nadzornega odbora občine kot najvišjega nadzornega organa lokalne samoupravne skupnosti, so zapisali v KPK.

Opisano ravnanje je po navedbah KPK v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo člana občinskega sveta ter predstavlja kršitev integritete, ki jo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije opredeljuje kot “pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi”.

Tako zakon o lokalni samoupravi kot tudi statut domžalske občine določata, da je nadzorni odbor samostojen organ občine, ki opravlja naloge povsem samostojno in neodvisno, pri čemer si organi občine niso hierarhično nadrejeni ali podrejeni, ampak so v ravnovesju. Občinski svet tako ne more posegati v pristojnost nadzornega odbora.

“Kljub temu, da občinski svetnik ni uspel s svojimi pritiski, pa je pri svojem komuniciranju ravnal na povsem neprimeren oziroma nezakonit način in svojo funkcijo uporabil v nasprotju s pričakovanim etičnim delovanjem, pravno dopustnimi cilji, vezanimi na samostojnost in neodvisnost delovanja in odločanja nadzornega odbora,” so zapisali in dodali, da je kršil integriteto, ko jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Število komentarjev: 1
  1. vanč pravi

    Tipičen golobičev podivjani kader. A še ni konec oranžne revolucije?

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen