DUTB išče kupca za skoraj 403 milijone evrov terjatev

0

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup paketa terjatev do 16 pravnih oseb v skupni bruto vrednosti 402,7 milijona evrov. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 25. maja do 14. ure.

DUTB prodaja vse terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do šestnajsterice pravnih oseb, ki v razpisu niso omenjene, in so na dan 23. marec skupaj s pripadki znašale natančno 402.691.063,43 evra. Terjatve se prodajajo skupaj v kompletu kot celota.

V primeru sklenitve prodajne pogodbe se bruto vrednost poveča še za vse pripadke od 23. marca do dne plačila, običajno pa se terjatve – odvisno od trenutnih gospodarskih razmer in finančne kondicije dolžnikov – prodajajo s precejšnjimi diskonti.

DUTB bo upoštevala zavezujoče ponudbe, ki bodo najpozneje do 25. maja na njihov račun vplačali varščino v višini enega milijona evrov in bodo skupaj z zavezujočo ponudbo predložili tudi potrdilo o vplačilu varščine.

Ponudniki bodo imeli pred oddajo ponudbe in plačilom varščine možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije, povezane s terjatvami, ki so naprodaj. Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan do vključno 24 maja do 14. ure. Skrbni pregled se bo izvajal elektronsko 24 ur na dan, zanj je treba poleg podpisa dogovora o nerazkrivanju informacij plačati tudi varščino v višini 300.000 evrov.

Kot piše časnik Finance, bi lahko glede na skupni obseg bruto vrednosti terjatev sklepali, da je med podjetji tudi telekomunikacijski operater T-2, s katerim je bila t. i. slaba banka, ki je prevzela terjatve NLB do podjetja, v večletnem sporu, neuspešno pa je poskušala nad njim uvesti stečaj. Lani je bila nato nad podjetjem končana prisilna poravnava, a je ostalo takrat odprtih še nekaj vprašanj glede natančnega obsega dolga T-2 do DUTB.

DUTB je leto 2021 sklenila s 178,4 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja in 63,2 milijona evrov dobička pred davki, upravlja pa še z nekaj več kot 520 milijoni evrov premoženja (ocenjeno po pošteni vrednosti) v obliki nepremičnin, terjatev in lastniških naložb. Po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank bo prenehala obstajati najpozneje do konca tega leta, pravni naslednik pa bo Slovenski državni holding.

Ministrstvo za finance je pripravilo poročilo glede pravnega nasledstva DUTB in predlog podzakonskega akta za izvedbo omenjenega prenosa premoženja, ki sta v medresorskem usklajevanju, so na ministrstvu povedali v začetku aprila.

Časnik Delo pa je v soboto navajal neuradna opozorila, da bo treba zaradi pozne priprave omenjenih dokumentov, ki ju mora v povolilnem obdobju potrditi še vlada, čemur bodo nato sledile še aktivnosti za prenos nalog in premoženja, življenjsko dobo DUTB podaljšati.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen