Vzdrževanje telesne zmogljivosti pomembno v vseh življenjskih obdobjih

0

Na ljubljanski fakulteti za šport bodo danes znova izvajali meritev telesne zmogljivosti SLOfit za odrasle in novo meritev SLOfit Senior test, namenjen starejšim od 65 let. Vodja raziskovalne skupine SLOfit Gregor Jurak je v pogovoru za STA ob tem izpostavil pomen vseživljenjskega spremljanja in vzdrževanja telesne zmogljivosti v skrbi za zdravje.

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, bolje poznanega kot športnovzgojni karton. “Na podlagi bogatih, več kot tridesetletnih izkušenj s šolsko populacijo smo že dlje časa razmišljali, da bi bilo dobro, da bi omogočili vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti,” je dejal Jurak.

Kot je pojasnil, z obdobjem staranja namreč nastopijo določeni procesi, za katere je dobro, da jih zaznamo, na primer manjšanje mišične mase: “Zelo pomembno je, da se tega zavedamo in skušamo čim dlje vzdržati t. i. mišično zmogljivost, ki je izredno pomembna z več vidikov, med drugim je eden najboljših imunskih sistemov, ki jih imamo.” Poleg tega je višja stopnja telesne zmogljivosti povezana tudi z drugimi zdravstvenimi učinki, zlasti z manj kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so visok krvni tlak, diabetes, pa tudi osteoporoza, različne oblike raka.

Meritve SLOfit za odrasle so po besedah Juraka snovali dlje časa, so strokovno zasnovane, vse naloge so tudi pilotno preizkusili na izbranem vzorcu in jih implementirali tudi znotraj že obstoječih rešitev, kot je aplikacija Moj SLOfit: “Posamezniku omogočimo, da lahko vnese rezultate za športnovzgojni karton tudi za nazaj in jih tako poveže z rezultati v odrasli dobi ter svoj telesni in gibalni razvoj razvoj skozi celotno življenje.”

Naloge za odrasle so sicer nekoliko drugačne kot za učence oz. dijake, a merijo enako gibalno sposobnost. Če pa pri t. i. presejalnih nalogah ugotovijo boljšo telesno zmogljivost, mlajšim odraslim osebam priporočijo, da izvedejo enake merske naloge, kot so predvidene za športnovzgojni karton.

SLOfit meritve za odrasle so začeli izvajati lani jasni. Trenutno intenzivno širijo mrežo izvajalcev, za katera imajo brezplačna usposabljanja. “Po državi jih je že nekaj deset, pa smo imeli samo dva termina usposabljanja. Pričakujemo, da bomo v nekaj letih zgradili bogato mrežo, da bomo lahko celo Slovenijo pokrili s tovrstnimi spremljanji telesne zmogljivosti. Takrat bomo lahko imeli tudi več informacij glede trendov,” je napovedal Jurak.

Prvi odzivi na meritve SLOfit so sicer izjemno pozitivni, pravi. Že dosedanje meritve omogočajo medgeneracijske primerjave v družinah, saj lahko starši izvedejo enako naloge kot otroci in se primerjajo. Poleg tega aplikacija staršem omogoča, da s pomočjo umetne inteligence v določenem intervalu zaupanja vidijo napoved otrokove telesne rasti, kar so pripravili v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan.

Ne samo epidemija covida-19, ki nas je prikovala v domače okolje, tudi sicer gre tehnologija v smer omejevanja pri gibanju, kar se zelo odraža na naši telesni zmogljivosti, še ugotavlja Jurak. “Vsaka minuta manj, ki jo dnevno prehodimo, vpliva na zmanjšanje telesne zmogljivosti. Zato je zelo pomembno, da jo redno preverjamo in korigiramo oziroma spremenimo naše gibalne navade skozi 24 ur,” je dejal.

V t. i. gibalno vedenje, ki izrazito močno vpliva na telesno, duševno in socialno zdravje, je vključena ne samo telesna dejavnost različnih intenzivnosti, ampak tudi zmanjšanje sedenja in ustrezna količina spanja. Zato Jurak vse poziva, da brezplačno preverijo svojo telesno zmogljivost z merskim sklopom SLOfit, kjer bodo dobili bodo tudi kakšen nasvet, kam se vključiti v vadbene programe ali kako lahko sami skušajo spremeniti določene gibalne navade.

“Že takoj, ko se je začela epidemija, nas je zelo zaskrbelo, kar je bila zelo intenzivno plasirana kampanja ‘ostani doma’. Takoj smo vedeli, da zna to sprožiti napačno reakcijo nekaterih v ‘sedi doma in čakaj’. To se je pri nekaterih tudi zgodilo, zato smo takoj opozorili na ta problem in pozivali, da tudi če so ljudje doma, naj bodo gibalno dejavni,” je spomnil.

A kot opažajo, vsi njihovemu pozivu niso sledili, zlasti pri otrocih so opazili izrazit upad telesne zmogljivosti. Zato so odgovornim odločevalcem tudi predlagali, da bi bilo treba nujno znova zagnati program Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah, dejavno poučevanje pri vseh predmetih, učilnice na prostem. “Žal se ni skoraj nič od tega zgodilo in danes smo soočeni s precej resnimi težavami v celotni populaciji, še najbolj pa med otroki,” je opozoril.

Z zanimanjem zato pričakujejo, da kako bodo to vprašanje v svoji programih naslovile stranke pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami. “To je vprašanje prihodnosti. Ker so ljudje premalo telesno aktivni, se bodo izrazito povečali stroški zdravljenja, tudi produktivnost dela se bo poslabšala, povečalo se bo število bolniških odsotnosti. Ves čas opozarjamo, da se tudi politika premalo zaveda, kako dolgoročne in tudi hude posledice bo to imelo tudi na izdatke, ki bodo vezani na to,” je še izpostavil.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen