Podjetje, ki se zaveda, da so mladi prihodnost

0

Tehnični poklici so v gospodarstvu izjemno pomembni, strokovnost bodočih kadrov pa je odvisna od specifičnih praktičnih znanj in izkušenj. Podjetje Salonit Anhovo, ki je edina cementarna pri nas, mladim talentom prek štipendij nudi vključitev v delovne procese, razvoj kompetenc in usposabljanje, saj se zaveda, da so prihodnost razvoja panoge.

V Goriški regiji ima Skupina Salonit vlogo zanesljivega delodajalca in zaposljuje 360 ljudi. Od tega je dve tretjini zaposlenih iz lokalnega okolja, prav tako pa poseben poudarek namenjajo mladim. Omogočati želijo stabilno delovno okolje, razvijati kompetence sodelavcev ter jim nuditi in jih vključevati v procese izobraževanj ter usposabljanj. Svoje poslanstvo dokazujejo tudi na različnih družbenih, socialnih in kulturnih področjih.

Prihodnost gradijo tudi s štipendijami za mlade

Pomembno področje njihove strategije zasedajo mladi talenti, ki v podjetje prinesejo svež veter in nov zagon. Za vedno več mladih strokonjakov imajo v načrtu delovna mesta, ki bodo podprla zeleni prehod cementarne. Da bi jih že med šolanjem vključili v delovne procese, jim ponujajo kakovostno zaposlitev z možnostmi sodelovanja pri razvoju podjetja in svoje poklicne poti ter pri delovanju v mednarodnem okolju, soustvarjanju zelenega prehoda ter pri sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki doma in v tujini.

V program štipendiranja je trenutno vključenih 23 štipendistov, v zadnjih letih pa so uspešno zaposlili že šest štipendistov. V tehničnih poklicih so praktična znanja izjemno pomembna za uspešen prehod iz šolanja v delo. Glavna prednost štipendiranja mladih prihodnjih strokovnjakov je hitro vključevanje v delovne procese podjetja. Ti se pred začetkom poklicne kariere lahko v živo seznanijo z delom, delovnimi navadami in pridobijo dragocene delovne izkušnje. Izkušeni mentorji mladim nudijo podporo pri praktičnem usposabljanju med poletnimi počitnicami, ki omogočajo izjemno priložnost za praktično usposabljanje.

V program štipendiranja vključujejo predvsem tehnični profil s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike na vseh ravneh izobrazbe, od poklicne pa do 2. bolonjske stopnje, ter kemije in informatike na visokošolskem študiju.

Dijakom in študentom iz regije, ki se izobražujejo na tehničnih šolah, tako omogočajo izobraževanje in jim ponujajo možnost zaposlitve in razvoja kariere v ekipi strokovnjakov. Vrsto let tudi že sodelujejo z osnovnimi šolami, kjer promovirajo pomen tehničnih poklicev za gospodarstvo, se povezujejo z Gospodarsko zbornico Severne Primorske in so prek sodelovanja s Posoškim razvojnim centrom vključeni v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije ter v projekt Partnerstvo za kadre – promocija tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji.

Stalni razvoj in spodbudno delovno okolje

Skupina Salonit se stalno razvija in sredstva namenja inovacijam in iskanju novih tehnoloških rešitev, ki bi jih obdržale v evropskem vrhu. Verjamejo, da s svojimi zaposlenimi sledijo skupnemu cilju, zato jih vidijo kot temelj prihodnosti družbe so njeni zaposleni, zato namenjajo veliko pozornosti ustvarjanju delovnega okolja, ki bi bilo spodbudno, povezovalno in odgovorno do širšega okolja.

Kultura je del identitete, ki se je oblikovala skozi 100-letno zgodovino. Pri njenem kreiranju sodelujejo vsi zaposleni v skupini Salonit. Usmeriti jo želijo v prihodnost, spodbuditi navade, razmišljanja, odnose in delovanja, ki bodo podpirala tako razvoj podjetja kot njenih zaposlenih.  

Razvoj kulture znotraj družbe je korak k tesnejšemu povezovanju in posledično k izboljšanju delovnih procesov in vsestranskega napredka. Vanjo vključujejo prek druženja tudi mlade, ki so prihodnost strokovnega znanja in veščin ter jih poleg delovnega procesa upeljejo še v razvoj stikov s sodelavci.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen