Lani za 31 odstotkov manj nezakonitih prehodov kot leta 2020

0

Policija je lani obravnavala 10.067 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 31 odstotkov manj kot leta 2020, ko je teh bilo 14.635. Največ je bilo državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša, ki predstavljajo več kot polovico vseh, precej manj pa je bilo v primerjavi z letom prej državljanov Maroka in Alžirije.

Kot so navedli na policiji, se je trend števila ilegalnih prehodov ob koncu leta spet nekoliko zmanjšal in je bil pod jesensko ravnijo. Ocenjujejo, da je temu tako predvsem zaradi manj ugodnih vremenskih razmer za prehajanje državne meje peš v nočnem času. Državljani Afganistana ostajajo dominantni med ilegalnimi migranti.

Med policijskimi upravami je bila lani z ilegalnimi prehodi najbolj obremenjena koprska, ki je skupaj z novomeško lani obravnavala več kot tri četrtine vseh ilegalnih prehodov v državi. Na območju mariborske policijske uprave sicer v drugi polovici leta običajno zaznavajo rast “klasičnih” ilegalnih migrantov, med katerimi so državljani Afganistana, Pakistana, Kameruna in Turčije.

Sicer pa se je število ilegalnih migrantov, ki so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, skozi leto povečevalo, največ zaradi afganistanskih državljanov, ki praviloma vsi izrazijo to namero, a nato, tako kot ostali, azilne zmogljivosti največkrat zapustijo in nadaljujejo pot v dejanske ciljne države.

STA objavlja tabeli s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v letu 2021 in primerjavo z letom 2020 glede na državljanstvo, po policijskih upravah in tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako objavlja tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 14. januar 2022.

Število nezakonitih prehodov meje v letih 2021 in 2020 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2021    2020
---------------------------------------
Afganistan       3208    3052
Pakistan        1499    3524
Bangladeš        943    1508
Turčija         737     306
Hrvaška         586     636
Iran          475     375
Irak          288     550
Kosovo         239     168
Nepal          194     91
Maroko         180    2416
ostali         2009    1718
---------------------------------------
skupaj        10.067   14.635

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v letih 2020 in 2021 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2021    2020
---------------------------------------
Koper         5184    5067
Novo mesto       2494    3856
Maribor        1370     997
Ljubljana        486    3673
Murska Sobota      276     446
Celje          162     283
Nova Gorica       73     295

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v letih 2021 in 2020

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2021   2020       2021   2020
---------------------------------------------------------------
Italija       26   1116        30    32
Avstrija      70   176         8    10
Hrvaška       15    25       3858   9949
Madžarska      7    10        67    18
letališče     113   130        35    15
---------------------------------------------------------------
skupaj       248   1440       3998  10.024

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v letih 2021 in 2020

status               2021    2020
-----------------------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek      40     54
ponovni postopek           23     29
rešene zadeve            5008    3636
priznan status            17     89
zavrnjene prošnje          151    215
ustavitev postopka         3445    2875
zavržene prošnje          1390    457
preselitev               0     0
relokacija               5     0
-----------------------------------------------------------
skupaj vlog             5301    3548

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 14. 1. 2022

nastanitev          število
-------------------------------------
azilni dom            81
Kotnikova ulica, Ljubljana    73
Logatec              0
razseljeni            22
ostalo              52
-------------------------------------
skupaj              228

čakajoči na podajo prošnje za mednarodno zaščito: 221

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 14. 1. 2022

nastanitev            število
----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana     14
integracijska hiša Maribor      25
stanovanja, ki jih določi vlada    6
azilni dom               0
Kotnikova ulica, Ljubljana       0
Logatec                0
dijaški domovi             3
zasebna nastanitev          592
tujina                158
----------------------------------------
skupaj                798

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen