Dr. Milan Zver: Z Afriko nas povezuje ne le kulturna dediščina, ampak tudi človečnost

0

(1. december 2021) Evropski poslanec dr. Milan Zver je danes kot eden izmed osrednjih govorcev sodeloval na virtualnem dogodku, ki ga je organizirala Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, na katerem so razpravljali o vlogi kulturne in verske dediščine v partnerstvu med EU in Afriko. Dogodek je bil organiziran kot priprava na vrsto vprašanj, ki jih nameravajo odpreti sodelujoči na vrhu EU-Afriška unija, ki bo potekal v februarju prihodnje leto.

Kot je poudaril evropski poslanec v svojem nagovoru, je Evropska unija po sprejemu Lizbonske pogodbe začela razvijati skupno zunanjo in varnostno politiko, v okviru katere pa ni zanemarila pomena kulture. “Moja takratna kolegica iz Evropske ljudske stranke Doris Pack je bila zelo vključena v promocijo koncepta kulturne diplomacije, torej uporabe kulture v zunanji politiki EU,” je spomnil dr. Milan Zver in poudaril, da ima kultura v vseh naših demokracijah posebno vrednost, saj bogati življenja ljudi. “Kulturne izmenjave so ključne za izgradnjo dolgotrajnih odnosov z državljani tretjih držav, kulturna diplomacija pa lahko utre pot do medsebojnega razumevanja, miroljubnega sodelovanja, stabilnosti in gospodarskih vezi med posameznimi državami,” je dejal dr. Milan Zver.

Poudaril je tudi, da Afriko in EU povezujejo geografija, skupna zgodovina in kultura, pri čemer bo Afrika bo vedno ključna partnerica Evropske unije. “Vse več držav članic EU se je v zadnjem času že odločilo obravnavati vprašanje vračanja kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito pridobljene v času kolonializma in verjamem, da je za EU to absolutno prvi korak v procesu krepitve kulturnih odnosov z afriškimi narodi,” je nadaljeval dr. Zver, in spomnil, da je Evropski parlament marca letos tudi glasoval o strategiji za novo partnerstvo med EU in Afriko, v kateri so med drugim bili izpostavljeni odnosi na ravni kulture.

 “Poleg tega Evropska ljudska stranka pripravlja stališče o Afriki, ki se osredotoča na odmik od zastarelega odnosa “donator – prejemnik” ter gre v smeri enakovrednega partnerstva,” je poudaril dr. Zver, ki upa, da bo dokument, ko bo dokončan, odlično besedilo z resnično sodobnim in v prihodnost usmerjenim pristopom k opolnomočenju afriške celine in njenih ljudi.

 “Kot so omenili predhodni govorniki – kulturna in verska dediščina sta med najdragocenejšimi gonili družbenega in gospodarskega razvoja ter prispevata k številnim trajnostnim ciljem ter podpirata mir, kakovostno izobraževanje in blaginjo,” je v nagovoru opozoril evropski poslanec. Prav tako je še dejal, da je bil vesel, ko je izvedel, da je Afriška unija leto 2021 razglasila za leto »umetnosti, kulture in kulturne dediščine«. “Vse to bo vzvod za izgradnjo bolj kohezivne in odporne Afrike, in upam, da se bo EU izkazala kot dober partner in da bo podpirala Afriko pri doseganju tega cilja,” je poudaril evropski poslanec.  Prav tako je ocenil, da bi moral biti eden glavnih ciljev vrha EU – Afriška unija krepitev kulturnega sodelovanja EU z Afriko ter njeno bogato in raznoliko kulturo.

Dr. Milan Zver je v svojem nagovoru izpostavil tudi povezanost Slovenije z afriško celino. Kot je dejal poslanec, je teh povezav veliko, med njimi je omenil sodelovanje slovenskih študentov medicine, ki  pogosto potujejo v Afriko, da bi pomagali v oddaljenih krajih, kjer ni zanesljivega dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe in izpostavil enega najbolj znanih misijonarjev na svetu, ki deluje na Madagaskarju, Pedra Opeko, ki je po rodu Slovenec.

 “Čeprav je torej Slovenija majhna po površini, Afrika pa v primerjavi z mojo državo ogromna, smo povezani prek gospodarskih, kulturnih, verskih in drugih vidikov, “predvsem pa smo z Afriko povezani v smislu človečnosti in humanosti,” je dejal dr. Zver, ki se je Komisiji škofovskih konferenc EU zahvalil za  organizacijo pomembne razprave in dogodka. 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen