Stališča poslancev do referenduma o Občini Golnik različna, glasovanje v četrtek

0

Poslanci DZ so v današnji razpravi glede predloga za razpis referenduma o ustanovitvi nove občine Golnik z izločitvijo iz Mestne občine Kranj predstavili različna mnenja. Izpostavili so vrsto pomislekov v zvezi s predlaganim referendumom in novo občino, podporo razpisu referenduma pa so izrazili v SDS in SMC. Odločitev bo padla v četrtek.

Prvopodpisana vlagateljica predloga za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik Mateja Udovč (SMC) je v uvodu ponovila, da bi nova občina obsegala 22 naselij in bi imela okoli 10.000 prebivalcev, po velikosti bi se tako uvrstila med 60 največjih občin v državi.

Izpostavila je, da predlog za ustanovitev nove občine izpolnjuje vse zakonske pogoje in da je treba prebivalcem dati priložnost, da se prek referenduma na najbolj demokratičen način sami odločijo, kje želijo živeti v prihodnosti.

“Podpisani predlagatelji nikakor ne razbijamo velike Mestne občine Kranj, saj v kolikor se izkaže, da je večinska volja na predlaganem referendumskem področju za svojo občino, to pomeni, da se prebivalci teh naselij že sedaj ne čutijo povezani z domačo občino in se jim tako zgolj omogoča prvi korak k izpolnitvi želja in potreb,” je izpostavil Janez Moškrič (SDS).

Ob tem je poudaril, da je DZ v preteklosti v takšnih primerih vedno težil k temu, da se je volja in želja prebivalcev izpolnila, kar se je večkrat postavljalo celo pred takratne zakonske predpise. Povedal je, da SDS pobudo za razpis referenduma podpira in da bodo prebivalci v času do referenduma pretehtali med vsemi stališči, prednostnimi in slabostmi nove občine.

Tudi Robert Polnar (PS DeSUS) je izpostavil, da četrtkovo glasovanje v DZ ne bo pomenilo, da je nekdo za ali proti novi občini, temveč bodo odločali le o tem, ali bodo ljudem dali možnost, da svojo voljo izrazijo na referendumu. “Gre za to, ali lahko ljudem odrečemo odločanje o tako pomembnem vprašanju,” je dejal.

Andrej Černigoj (NSi) pa je izpostavil, da je vsaka resna pobuda za ustanovitev nove občine vredna pozornosti in tehtanja njene upravičenosti. Enako je pri tej. Vendar se je izkazalo, da predlog nima večinske podpore lokalnih skupnosti, ki so ključni deležniki na lokalni ravni. “Izostala je podpora tistih, ki jih pobuda najbolj zadeva,” je dejal.

Da je premalo izražene podpore med prebivalci, so poudarile tudi nekatere opozicijske stranke. Kot je povedal Andrej Rajh, SAB referendum načeloma podpira, vendar pa v tem primeru vidijo le voljo peščice posameznikov in ne širše volje ljudstva, zato v stranki ne vidijo razloga za razpis referenduma.

Tudi Rudi Medved (LMŠ) je ocenil, da gre pri pobudi za izpolnjevanje interesov ozke skupine ljudi. Spomnil je, da referenduma in nove občine ne podpira niti Krajevna skupnost Golnik, po kateri bi se imenovala. “Tveganje, da bi bil razpis referenduma v neskladju z ustavo, je zato zelo veliko,” je dejal.

Predrag Baković (SD) je izpostavil vprašanje, kako bi se upoštevala volja prebivalcev te krajevne skupnosti, če večinsko ne bi podprli nove občine, a bi se vseeno znašli v njej, ker bi bili na referendumu preglasovani.” Ocenil je, da so merila pri ustanavljanju novih občin preohlapna, zakon pa podnormiran in ne daje odgovorov na številna vprašanja.

“Smatramo, da bi morali imeti glasovalno pravico vsi občani Mestne občine Kranj ali pa bi moral biti tak referendum razpisan na podlagi podpore določenega odstotka volivcev v območju krajevnih skupnosti, ki naj bi postale nova občina. To bi pomenilo, da je pobuda dejansko odraz volivcev in ne le želja posameznikov,” je dejal in napovedal, da predloga za razpis referenduma ne bodo podprli.

Ker ne gre za široko aktivacijo krajanov, pobudi nasprotujejo tudi v Levici. “Vsekakor pa se zavzemamo za tiste ključne rešitve, ki bodo v prihodnje preprečile tovrstne predloge, torej za regionalizacijo, decentralizacijo in vključevanje vseh občanov v procese odločanja na ravni občine,” je dejala Nataša Sukič.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen