Prihodnji teden v parlamentu: Na preiskovalki o nabavi zaščitne opreme tokrat eks minister Šabeder, na odboru za obrambo o možnosti posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja SV

0

V DZ bo prihodnji teden zasedalo več delovnih teles. V ponedeljek delo nadaljuje komisija, ki na zahtevo koalicije preiskuje nabave zaščitne opreme. Na odboru za obrambo bodo razpravljali o možnosti posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja Slovenske vojske, na odboru za izobraževanje pa o spremembah sestave svetov vrtcev in šol.

Pred koalicijsko preiskovalno komisijo nekdanji minister za zdravje Šabeder

Na dnevnem redu ponedeljkove seje preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja covida-19 je zaslišanje nekdanjega ministra za zdravja Aleša Šabedra. Vabljen je bil že na sejo 14. oktobra, a ga na zaslišanje ni bilo.

Po besedah predsednice Suzane Lep Šimenko (SDS) vabila takrat ni prevzel, zato je napovedala, da ga bo komisija povabila na eno od prihodnjih sej. Vabilo so mu glede na napovedi tokrat skušali vročiti s pomočjo detektiva.

Obdobje parlamentarne preiskave, sklicane na zahtevo koalicije, sega do 1. februarja 2020, ko je vlado še vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec, zdravstveni resor pa Šabeder. Epidemijo je zaradi širjenja novega koronavirusa 12. marca razglasil ravno slednji, vlada Janeza Janše pa je nastopila naslednji dan. Z razglasitvijo epidemije so aktivirali državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije.

Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in v času epidemije. Trenutna vlada namreč trdi, da so jim predhodniki pod vodstvom Šarca pustili prazna skladišča.

Na odboru za obrambo o referendumu o resoluciji razvoja in opremljanja Slovenske vojske

V začetku oktobra je DZ podprl resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Obrambni minister Matej Tonin je takrat poudaril, da resolucija pomeni kontinuiteto tistega, kar so že delali in analizirali njegovi predhodniki.

Ob tem je Tonin spomnil, da se tudi zaradi finančne krize niso uresničevali dolgoročni, pa tudi srednjeročni razvojni cilji. Čeprav je v predlogu kar nekaj konkretnih rešitev, pa ta po ministrovih besedah ne prejudicira morebitnih kasnejših zakonskih ureditev, ampak zgolj nakazuje možno smer rešitev.

Resoluciji pa nasprotujejo v Levici. Ocenjujejo namreč, da je resolucija politično in prioritetno zgrešena. Izpostavljajo, da bi se za nakupe orožja namenjalo več sredstev kot kadarkoli doslej. Vsi ti izdatki pa so po njihovih navedbah primarno namenjeni vzpostavljanju zmogljivosti za sodelovanje v operacijah zveze Nato. Menijo tudi, da se resolucijo sprejema na hitro in kar štiri leta pred iztekom veljavne resolucije, ter da tudi nima družbenega konsenza.

Zato so tudi vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma, s katerim predlagajo, naj o tem odloča ljudstvo na neposreden in demokratičen način. O tem bo v torek razpravljal odbor DZ za obrambo.

Odbor o predlaganem spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v petek obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim predvideva povečanje števila predstavnikov ustanovitelja.

Do predlagane novele zakona so kritični tako v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) tudi v stroki. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov se odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, opozarjajo.

Sindikat Sviz je med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbral tudi 24.224 podpisov proti spreminjanju sestave svetov zavodov ter jih v minulih dneh predal predsedniku DZ Igorju Zorčiču.

Po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec je vsakršen strah, da bi imela katera od treh strani v svetu večino, odveč. Ob tem izpostavlja, da je računsko sodišče ob reviziji delovanja javnih zavodov podalo priporočilo, da je treba povečati vlogo ustanovitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sporočilo računskega sodišča je torej, da je vloga ustanovitelja, torej občine, in ne države, tista, ki jo je treba še okrepiti v sistemu, ker je, sodeč po sedanju ureditvi, premajhna, je prepričana ministrica.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 29. 11.

14.00 seja preiskovalne komisije DZ o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave, na kateri bodo zaslišali nekdanjega ministra za zdravje Aleša Šabedra sta.si/qwU257

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2020 sta.si/qil6uC

TOREK, 30. 11.

9.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu sta.si/qFsgCD

13.00 seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 sta.si/q4DqGu

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predloga zakonov o ravnanju z odpadki in o oskrbi s plini ter novelo zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije sta.si/qmRXMo

14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 sta.si/qXUy5Q

SREDA, 1. 12.

9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o sodnih taksah ter poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja sta.si/qBFNQA

12.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sta.si/q3CsCM

13.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje DZ, ki bo predvidoma 8. 12. in na kateri naj bi obravnavali predlog priporočila v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane sta.si/qgr9l3

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predloga o spremembah zakonov o sistemu plač v javnem sektorju in o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med slovensko in hrvaško vlado ter predlog zakona o debirokratizaciji sta.si/qH5BfK

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o dohodnini ter novelo zakona o igrah na srečo sta.si/qbvFXc

ČETRTEK, 2. 12.

9.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali pristojnosti komisije v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v nadzorovanih varnostnih službah sta.si/qWUJjG

9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 sta.si/qMQn3Q

12.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020 sta.si/qjD0O8

12.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah sta.si/qKwhXN

PETEK, 3. 12.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije sta.si/qedX0f

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki bo 6. in 7. 12., ter za zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bo 7. 12. v Bruslju sta.si/qPYPPl

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter poročilo o uresničevanju resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 do 2020 sta.si/q8OBOe

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen