MZ: Za izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi bo treba leta 2025 po ocenah zagotoviti skoraj 744 milijonov evrov

0

Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da bo treba za izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi v letošnjem letu zagotoviti 5,5 milijona evrov, leta 2022 skoraj 205 milijonov in leta 2025 skoraj 744 milijonov evrov.

STA objavlja tabelarični prikaz ocenjenih zneskov za izvedbo zakona do leta 2025 v milijonih evrov, ocenjenih že obstoječih sredstev, ki bodo prenesena z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in občinskih oz. državnega proračuna, ter ocenjene razlike, ki jo bo kril državni proračun. V tretjem četrtletju leta 2025 pa so že predvidena sredstva, zagotovljena na podlagi zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki naj bi bil do takrat sprejet in uveljavljen.

                 2021  2022  2023  2024  2025
-----------------------------------------------------------------------
vsa potrebna sredstva(v mio eur)  5,5  204,8  374,4  558,5  743,8
-----------------------------------------------------------------------
zakon o obveznem zavarovanju                   221,9

prenos sredstev skupaj          99   210,1  273,2  299,9
 -od tega iz Zpiz            26,7  55,6  105,2  109,4
 -od tega iz ZZZS            68,6  146,8  157,1  168,1
 -od tega iz proračuna občin/države    3,6   7,6  10,8  22,3

razlika, ki bo krita
iz državnega proračuna       5,5  105,7  164,3  285,3  221,9

*opomba: pri seštevkih lahko pride do manjšega neujemanja zaradi zaokroževanja

Vir: ministrstvo za zdravje

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen