Skrbniški skladi EU in Instrument za begunce v Turčiji – nova kakovost sodelovanja na področju zunanjega delovanja EU

0

(5. oktober 2021) Evropski parlament bo razpravljal in glasoval o poročilu, ki predstavlja politično oceno in pregled učinkovitosti izvajanja skrbniških skladov EU (EUTF) in Instrumenta za begunce v Turčiji (FRT). V te sklade je bilo namenjenih nekaj več kot 6 milijard evrov, ki jih je EU zbrala za odziv na varnostne izzive, podporo mirovnemu procesu v Kolumbiji, odpravo temeljnih vzrokov migracij in pomoč sirskim beguncem v Jordaniji, Libanonu in Turčiji.

Ta sredstva so pomagala ublažiti posledice migrantske krize, pravi evropski poslanec dr. Milan Zver, stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Skrbniške sklade in Instrumenta za begunce v Turčiji:”Izjemno pomembno se mi zdi, da so programi v okviru skladov EU podpirali predvsem najbolj ranljive skupine, kot so otroci, mladi in ženske ter jih v čim večji meri ščitijo pred nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem. Politično in operativno so skrbniški skladi prinesli novo kakovost sodelovanja na področju zunanjega delovanja Evropske Unije, ki ji na tem področju velikokrat manjka prepoznavnost in učinkovitost. EU administracija je velikokrat deležna kritik, da je počasna in nezadostna pri zagotavljanju pomoči. Skrbniški skladi EU so bili ustanovljeni ravno z namenom, da zagotovijo možnosti za hitro in učinkovito ukrepanje.”

Toda čas je za nove ukrepe, opozarja dr. Zver: » Razmere v globalnem svetu ostajajo še naprej nestabilne. Žal so potrebe in izzivi, ki so bili razlog za ustanovitev teh skrbniških skladov EU, še vedno prisotni.  Ker bodo obstoječi skrbniški skladi konec letošnjega leta prenehali obstajati, se moramo osredotočiti na številne izkušnje, pridobljene pri izvajanju skrbniških skladov, in jih uporabiti za izboljšanje izvajanja nove generacije zunanjih finančnih instrumentov EU, zlasti NDICI – Evropa v svetu. V primeru, da bi bil še vedno potreben nov skrbniški sklad, bi bilo treba to ustrezno utemeljiti, saj gre za instrumente, ki se financirajo izven evropskega proračuna, in že od začetka zagotoviti nadzorno vlogo Evropskega parlamenta. Gre za pomemben instrument javne diplomacije zato je pri tem ključna vloga Evropskega Parlamenta.”

Krizna področja sedanjih skrbniških skladov EU bodo v prihodnosti financirana iz novih zunanjih instrumentov v okviru večletnega finančnega okvira 2021-27 s skupnim proračunom v višini skoraj 80 milijard EUR. Skupina ELS pričakuje, da se bodo najpomembnejše prednosti skrbniških skladov EU – prožno in hitro odzivanje na dejanske potrebe na terenu ter okrepljen politični dialog s partnerskimi državami – odrazili tudi v novi generaciji zunanjih finančnih instrumentov EU, predvsem za reševanje novih kriznih razmer, ki že nastajao v Afganistanu ali Belorusiji.

„Prihodnje zunanje delovanje EU mora med drugim učinkovito odpraviti temeljne vzroke migracij. Evropska Unija mora okrepiti svoj vodilni položaj na mednarodnem parketu ter zagotoviti močnejšo, bolj avtonomno, enotnejšo in odločnejšo zunanjo in varnostno politiko za zagotavljanje hitrega reševanja kriz ter ohranjanja globalnega miru in stabilnosti.” je še pudaril dr. Milan Zver.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen