5G je ob trendu hitrega naraščanja količine prenesenih podatkov nujen

0

Domači in tuji govorci so na dogodku z naslovom Priložnosti 5G omrežja za poslovne uporabnike predstavili praktične primere uporabe omrežja 5G za poslovne uporabnike. Dogodek so skupaj organizirali v Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), IKT horizontalni mreži in Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije, so. 

Kot je v uvodnem nagovoru dejal Peter Jenko, v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo, je boljša povezljivost, ki jo omogoča omrežje 5G, nujna za večjo konkurenčnost podjetij iz različnih sektorjev. Ob tem je predstavil tudi načrte Slovenije, da do konca tega desetletja zagotovi stoodstotno pokritost vseh poseljenih območij v državi s širokopasovnimi omrežji, saj je po njegovih besedah »povezljivost eden izmed ključnih dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja.« 

Novosti, ki jih prinaša omrežje 5G, je predstavil izr. prof. dr. Boštjan Batagelj iz Fakultete za elektrotehniko. Po njegovih besedah so pretekle generacije mobilnih omrežij, katerih začetki segajo v leto 1991, vse uporabnike obravnavale enako, novejše pa prilagojeno. Z vedno višjimi hitrostmi in manjšimi zakasnitvami pri uporabi tehnoloških rešitev prihaja do družbenih sprememb. Če smo v začetku 90. let prejšnjega stoletja preko naprav verbalno komunicirali in kasneje prešli na video komunikacijo, lahko v prihodnosti z vpeljavo sodobnih tehnologij pričakujemo, da bomo na daljavo lahko tudi čutili. Batagelj je ob tem še opozoril na vedno večjo potrebo po prenosu podatkov, ki se bo po njegovi oceni v prihodnjih letih bistveno zvišala. Z nadaljnjim trendom naraščanja količine prenesenih podatkov naj bi posameznik tako že čez 10 let porabil preko 600 GB na mesec.  

Velik preskok v uporabi oblačnih storitev in umetne inteligence 

Zoran Vehovar, član poslovodstva družbe Telemach je poudaril, da5G ne cilja več na uporabnika, ampak na stroje, podlago za to pa predstavlja internet stvari. Kot je še dodal, je pri tem ključen prenos dobrih praks iz tujine ter doslednost vseh sektorjev pri razvoju. Aleksandar Todorovski iz Ericssona je med prednostmi, ki jih prinaša uporaba omrežja 5G in ki jih je mogoče vpeljati v vse sektorje, izpostavil upravljanje na daljavo, nadzor v realnem času, prilagodljivost, nove poslovne modele, avtomatizacijo in večjo varnost. Po podatkih, ki jih je predstavil Igor Milojević iz podjetja Huawei Technologies, je oblačne storitve leta 2020 uporabljalo 10 % podjetij, leta 2025 pa se bo po njihovih ocenah delež zvišal na 80 %. Velik naskok lahko pričakujemo tudi pri uporabi umetne inteligence v podjetjih in sicer iz 16 % leta 2020 na 97 % v letu 2025.  

Udeleženci dogodka so se strinjali, da nas na področju vpeljevanja omrežja 5G tako v Sloveniji kot na ravni EU čaka še veliko dela. V želji, da se v državah članicah pospeši digitalizacijo gospodarstva in posledično izboljša konkurenčnost, je EU v Načrtu za okrevanje in odpornost 20 % sredstev namenila prav digitalizaciji.  

Kot je še izpostavil Batagelj, pri omrežju 5G ne gre zgolj za hitrost, ampak je potrebno zagotoviti tudi varnost, varčnost ter zanesljivost omrežja, kar bo imelo velik vpliv na podjetja in kritično infrastrukturo. 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen