Prihodnji teden v parlamentu: Pred poslanci odločitev o globah za nedostojno vedenje in razprava o predlogu zakona o debirokratizaciji

0

DZ se bo sestal na redni seji, na kateri bodo med drugim odločili o usodi zakonske novele, ki uvaja globe za nedostojno vedenje. Opravili bodo tudi razpravo o predlogu zakona o debirokratizaciji ter predlogu prenove gradbeno-prostorske zakonodaje, po vetu DS pa bodo poslanci znova odločali o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.

DZ o globah za nedostojno vedenje

V torek poslance čaka odločanje o noveli zakona o varstvu javnega reda in miru, ki uvaja globe za žaljenje in nedostojno vedenje. Gre za predlog, ki je v postopku obravnave v javnosti dvignil veliko prahu. Koalicijski poslanci so na predlog notranjega ministrstva namreč sprva predlagali dopolnilo, s katerim je bila predvidena globa od 500 do 1000 evrov za tistega, ki “se prepira, vpije ali se nedostojno vede” do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih.

Takšen predlog je naletel na številne kritike, češ da ukrep nasprotuje sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, vzpostavlja neenakopraven položaj med državljani in služi zastraševanju z namenom utišanja kritik oblasti. Koalicijski poslanci so nato dopolnilo zamenjali z novim, po katerem so predlog razširili na vse. Z omenjeno globo bi tako po sprejetem dopolnilu kaznovali tistega, ki se “v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve”.

A so v delu opozicije kritični tudi do te rešitve, saj so prepričan, da cilj ostaja enak, in sicer utišanje kritike. Zato so za obravnavo na seji DZ pripravili svoje dopolnilo, s katerim bi predlog vrnili v prvotno obliko, kot je bila predlagana, in sicer bi se glasil: “Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 500 do 1000 evrov”.

Negotova usoda zakona o debirokratizaciji

Poslanci bodo v sredo opravili prvo branje vladnega predloga zakona o debirokratizaciji, s katerim naj bi poenostavili življenje državljanom in poslovanjem podjetjem. Z njim se posega v 20 veljavnih zakonov in jih več kot 200 razveljavlja. V javnosti je bil doslej največ pozornosti deležen predlagani poseg v zakon o prispevkih za socialno varnost na način, da se nad mejo 6000 evrov bruto ti prispevki prenehajo obračunavati. Delodajalske organizacije se s tem strinjajo, proti pa so sindikati.

Usoda predlaganega zakona je sicer precej negotova, saj se je izkazalo, da ga bo DZ moral potrditi z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Med zakoni, ki jih predlog razveljavlja, je namreč tudi zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu iz leta 1996, ki je bil sprejet z dvotretjinsko večino, zato je takšna večina potrebna tudi za njegovo razveljavitev. Na to je poslance na seji kolegija opozoril predsednik DZ Igor Zorčič, kljub nasprotovanju vlade in koalicijskih poslancev pa je takšnemu stališču pritrdila tudi zakonodajno-pravna služba.

Ker bo ob odločanju, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, dvotretjinsko večino težko doseči, se postavlja vprašanje, ali bo morda vlada predlog še pred tem umaknila iz parlamentarne procedure.

Pred poslanci predlog prenove gradbeno-prostorske zakonodaje

V prvem branju bosta na seji DZ tudi predloga novega gradbenega zakona in novega zakona o urejanju prostora. Po navedbah ministra za okolje Andreja Vizjaka gre zakonodaja v smeri birokratske razbremenitve, poenostavitve in pospešitve postopkov umeščanja v prostor in gradnje objektov. Ob tem na ministrstvu zagotavljajo, da pri poenostavitvah in skrajševanju postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja ne posegajo v standarde varovanja okolja in narave.

A stroka opozarja, da so bile ključne konceptualne spremembe pripravljene po zaključeni javni razpravi in bi lahko bile “izjemno škodljive za kakovost našega grajenega bivalnega okolja”. V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije so med spornimi rešitvami izpostavili predvideno ukinjanje obveznosti javnih projektnih natečajev, ki, tako v zbornici, predstavljajo najbolj kakovosten, pregleden in demokratičen način preverjanja rešitev za umeščanje večjih javnih objektov v prostor.

Po vetu DS znova o avdiovizualnih medijskih storitvah

Po vetu državnega sveta bo DZ ponovno odločal o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Novela po navedbah vlade sicer prinaša uskladitev tega področja s pravnim redom EU oziroma prenos evropske direktive, ki je namenjena zmanjšanju neenakopravnega položaja domačih in tujih ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev. Državne svetnike pa je zmotila določba, ki po njihovi oceni prinaša nesorazmerno, šestodstotno prikrito obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev ter jih postavlja v podrejen položaj v primerjavi s tujimi ponudniki.

Da bi bila zakonska novela ob ponovnem odločanju v DZ izglasovana, jo mora podpreti vsaj 46 poslancev. S prav toliko glasovi jo je sicer DZ sprejel na julijski seji. Predlog je dobil tudi ponovno podporo odbora za kulturo, pri čemer so opozicijski poslanci ocenjevali, da je novela škodljiva in nedodelana.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 20. 9.

8.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica med drugim razpravljali o popoldanskem delu zdravnikov in uničevanju javnega zdravstva; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qLHpf6

9.30 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo obravnavali osnutke zapisnikov preteklih sej; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qx7kYg

12.00 začetek seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrski ekipi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCecHt

TOREK, 21. 9.

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, novelo zakona o zaščiti živali ter novelo zakona o varstvu javnega reda in miru; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCecHt

SREDA, 22. 9.

8.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q9zzZF

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o debirokratizaciji ter ponovno odločali o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih medijskih storitvah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCecHt

ČETRTEK, 23. 9.

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o urejanju prostora in predlog gradbenega zakona; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCecHt

PETEK, 24. 9.

8.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, na kateri se bodo dogovorili o delu in kot pričo zaslišali predsednika vlade Janeza Janšo; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qc5UmD

8.30 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah ter gradivo za zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, ki bo 28. in 29. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q4jQNQ

10.00 zadnji dan seje DZ bodo med drugim obravnavali novelo zakona o dohodnini, novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, novelo zakona o trgovini, novelo zakona o RTVS ter predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCecHt

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen