Mariborski svetniki o rešitvah za komunalno blato in polletnem proračunu, Auer z očitki podžupanu Medvedu

0

Mariborski mestni svetniki bodo na današnji prvi popočitniški seji med drugim obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju, najbolj vroča razprava pa jih očitno čaka pri točki, kjer bo predstavljena študija izvedljivosti za ravnanje z odpadnim blatom iz centralne čistilne naprave. Del opozicije zahteva umik točke z dnevnega reda.

Kot je povedal Andraž Mlaker iz mestnega urada za komunalo, so se projektne naloge lotili že lani, saj želijo tako najti ustrezne rešitve glede ravnanja s komunalnim blatom, zlasti potem, ko je ta problematika izbruhnila po prepovedi izvoza blata na Madžarsko, kar je povzročilo rast cen odvoza, letos pa tudi serijo nelegalnih odlogov blata v naravo po Sloveniji.

Študija je po njegovih besedah v ospredje postavila tri variante, ki jih bodo pripravljavci dokumenta predstavili na današnji seji. Ob tem, kot je še dodal Mlaker, s podjetjem Energetika peljejo postopek za javnega naročila za prevzem odpadnega blata, saj se je dosedanja pogodba iztekla. Odločitev sicer še ni pravnomočna, a kot kaže za zdaj, jim je uspelo ceno nekoliko znižati.

Skupaj z županom Sašom Arsenovičem sta povedala še to, da so se v sodelovanju z Mestno občino Ptuj zavzeli za skupno regionalno rešitev glede dokončne dispozicije komunalnega blata, saj so na Ptuju sami ponudili to možnost. Projekt je bil po besedah župana predstavljen županom širše regije, skupaj s Koroško, saj morajo najti primerno rešitev po zgledu zahodnoevropskih držav.

Lista za pravičnost in razvoj (LPR) je sicer župana že dan pred sejo javno pozvala, da omenjeno točko umakne z dnevnega reda seje, kot razlog za to pa navedlo, da je študijo izdelalo podjetje SL Consult, ki naj bi tudi v preteklosti že večkrat sodelovalo s podžupanom Samom Petrom Medvedom, in sicer kot solastnikom družbe Lineal.

V LPR ob tem menijo, da omenjena družba po javno dostopnih podatkih nima nobenih izkušenj na področju ravnanja z blatom, pa tudi da za obravnavo študije ni pristojen mestni svet, saj za to ni strokovno izobražen. Prav tako naj bi bili zaključki študije v veliki meri povsem v nasprotju z evropsko strategijo in primerljivimi študijami.

Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna kaže, da je to povsem primerljivo s preteklimi leti. Po besedah vodje mestnega urada za finance in proračun Mateje Cekić so realizirali 52,5 milijona evrov oziroma 37 odstotkov načrtovanih prihodkov, medtem ko so na strani odhodkov do konca junija porabili 54 milijonov evrov oziroma 33 odstotkov. Skupaj z odplačili kreditov in dokapitalizacijo so izdatki skupaj znašali 58,8 milijona evrov.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen