Mariborska občina objavila razpis za gradnjo Centra Rotovž, ministrstvo za kulturo zagotovilo 12,5 milijona evrov

0

Mariborska občina je objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del pri projektu Center Rotovž, s čimer je tik pred izvedbo oživitev Rotovškega trga preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturno-izobraževalni medgeneracijski prostor.

Kot je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, so po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja in potrditvi polovičnega sofinanciranja projekta s strani ministrstva za kulturo v poletnih mesecih pripravljali javno naročilo in ga zdaj tudi objavili na občinski spletni strani.

Z gradbenimi dela bodo predvidoma začeli v zimskih mesecih, takoj po uspešnem zaključku javnega razpisa, in sicer najprej z rušenjem objekta, čemur bo sledila gradnja novega. Razpis velja tako za rušenje kot za gradnjo objekta.

Glede zagotavljanja finančnih sredstev je Arsenovič spomnil, da so glede financiranja sklenili dogovor z državo, kar je bil ključ, da so lahko projekt sploh pospešili. Mariborska občina in država sta v naslednjih proračunskih letih zagotovila vsak po 12,5 milijona evrov, občinski del pa bodo ob tem pokrivali tudi z že odobrenim posojilom v treh obrokih.

Nov objekt je podjetje Medprostor-Arhitekturni atelje projektiralo tako, da je njegova univerzalna raba maksimalno omogočena, osrednji družabni prostori pa bodo predstavljali stične točke vseh programov.

Največji del objekta, ki bo namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Nahaja se v kletem delu in je oblikovan kot amfiteater. Druga skupna točka bodo manjše učilnice oziroma ustvarjalnice v zahodnem traktu Rotovža, kjer bodo potekali različni izobraževalni programi, zlasti za izobraževanje tretjega življenjskega obdobja.

Novost noveliranega projekta je umestitev Umetnostne galerije Maribor in ukinitev obstoječega objekta Pionirske knjižnice z njeno premestitvijo v sklop novega objekta ter ukinitev tehnične kleti, ki jo bodo nadomestili v najvišjih etažah obeh novih objektov.

Rotovški trg bo posodobljen tako, da bo ponovno povrnjen v stanje pred zadnjo prenovo. Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta.

Na mestni občini so se že pred časom odločili, da bo v času gradnje Mariborska knjižnica preseljena v Trgovski center City, medtem ko bo Pionirska knjižnica Rotovž ves čas gradnje ostala na Rotovškem trgu.

Sicer pa bosta knjižnica in čitalnica med 18. oktobrom in 20. decembrom zaprti, zato v omenjenem zavodu vse uporabnike prosijo, da si za čas zaprtja izposodijo gradivo na zalogo ali pa v tem času obiščejo katero od drugih enot.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen