Od danes velja enakopravno financiranje vseh šol

0

Danes je začela veljati novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uresničuje ustavni odločbi glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Novela predvideva, da država zagotovi 100 odstotkov sredstev za obvezni program in 85 odstotkov sredstev za izvajanje razširjenega programa v zasebnih osnovnih šolah.

V razširjeni program se šteje dopolnilni pouk, podaljšano bivanje in jutranje varstvo. V Sloveniji je šest zasebnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in podružničnih šol pa je v Sloveniji 448.

Novelo, ki so jo v parlamentarni postopek vložile koalicijske SDS, NSi in SMC, je DZ s 47 glasovi za in 43 proti sprejel 15. julija. Predlog zakona so poleg koalicijskih poslancev podprli poslanci SNS, trije člani poslanske skupine nepovezanih poslancev, poslanec DeSUS Robert Polnar in poslanca narodnih manjšin.

Ustavno sodišče je prvič leta 2014 odločilo, da sedanji sistem, ko zasebne osnovne šole z javno veljavnim in akreditiranim programom niso enako financirane kot javne šole, neustaven. V teh letih je neslavno propadlo več predlogov za uresničitev odločitve ustavnega sodišča, ker nikoli ni bilo zadostne politične podpore nobeni od predlaganih rešitev. Z lansko dodatno ustavno odločbo pa je odločilo, da mora država 100-odstotno financirati obvezni del programa.

DZ je na seji večinsko podprl dopolnilo nepovezanih poslancev, s katerimi zasebnim šolam postavljajo kriterije za njihovo upravičenost do javnega financiranja. Tako morajo biti vpisane v razvid izvajalcev, vpisni pogoji morajo biti napisani tako, da zagotavljajo vpis ne glede na narodnost, spol, raso, vero itd., ali kakšno drugo okoliščino. Zasebne glasbene šole morajo, da bi pridobile financiranje, izvajati pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov in imeti vpisanih najmanj 35 učencev. Pogoj je tudi, da morajo imeti zasebne šole zaposlenih vsaj 80 odstotkov učiteljev, potrebnih za izvedbo programa.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen