Svetovljanski Dunaj upošteva enakopravnost med spoloma

0

Da lahko mesto zagotavlja kar najvišjo kakovost življenja, morajo biti pri oblikovanju mesta kot tudi na različnih področjih javnega življenja upoštevane vse skupine meščanov. Avstrijska prestolnica visoko uvršča tudi skrb za spolno nevtralno okolje, zato veliko sredstev med drugim namenja za prilagoditev javnih površin, prevoza in tudi jezika.

Mesto Dunaj redno vlaga v prenovo mesta v skladu z željami meščanov. Med pomembnimi temami je spolna nevtralnost javnih površin. Lani so prenovili trg Reumannplatz, kjer so poleg fitnes naprav, otroškega igrišča in več kot 50 dreves postavili tudi »dekliški oder«. Tega so si zaželela dekleta iz bližnje šole, za uporabo pa je na voljo vsem. Vendar mesto tej ideji ne prilagaja zgolj javnih površin, temveč je projekte »Oddelka za vključevanje enakosti med spoloma« razširilo tudi na druga področja javnega življenja, vključno s prevozom in jezikom. Vodja oddelka Ursula Bauer pravi, da v oddelku proučujejo podatke o uravnoteženi zastopanosti spolov in na njihovi osnovi predlagajo smernice in izobraževanja za javne uslužbence na temo upoštevanja enakopravnosti spolov in dostopnosti.

V praksi se to kaže na številne načine. Javne službe uporabljajo jezik, ki vključuje ženske in moške oblike, na javnem prevozu pa najdemo ilustracije, ki prikazujejo moške z otroki nad sedišči za starše. Obiskovalci Dunaja bodo opazili tudi širše pločnike, ki so namenjeni staršem z vozički in majhnimi otroki.

Pomembno vlogo tukaj igra urbanistično načrtovanje mesta. Glede na preteklo urejanje mesta, ki je bilo skoraj izrecno v moški domeni, je bilo izredno pomembno pogledati na mesto z ženskega zornega kota, pravi strokovnjakinja na tem področju Eva Kail. Ugotovila je, da je skupina, ki je bila pri načrtovanju zelo spregledana, najstnice. Zato je s svojo ekipo pripravila načrte za prilagoditev parkov za to skupino. Velike površine, namenjene nogometu, so razdelili v manjše in tako omogočili igro več skupinam, dodali so tudi sedišča in viseče mreže. »Morda se sliši nepomembno, vendar so za številne obiskovalce parkov javna stranišča v parkih izredno pomembna,« je povedala Kail. Nove razporeditve parkov so testirali leta 1999 in 2000. Izkazalo se je, da je pri tem izredno pomemben tudi občutek varnosti, zato so ob kar se da ravnih poteh poskrbeli za več razsvetljave in grmovnice posadili nekoliko stran od poti. Testiranje je bilo uspešno in veliko več deklet je začelo obiskovati parke. Prenovljeni oziroma novo urejeni parki že upoštevajo te preverjene smernice.

Strokovnjakinja pravi, da je urbana ureditev, ki upošteva enakopravnost med spoloma, v najboljšem primeru nevidna. Toda nekateri dunajski javni prostori namenoma postavljajo ženske v ospredje. Lep primer je sorazmerno nova soseska Seestadt Aspern, kjer so večino cest, ulic, trgov in parkov poimenovali po ženskah, namesto zgodovinsko prevladujočega poimenovanja z moškimi imeni.

Profesorica političnih znanosti na Univerzi na Dunaju Birgit Sauer opominja na tradicijo spolne enakopravnosti v Avstriji, ki vključuje tudi stanovanjske projekte že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in na Dunaju tudi brezplačno otroško varstvo.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen