Strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana glede obravnave groženj nekaterim poslancem pokazal nepravilnosti

0

Potem ko je policija med 5. in 7. julijem obravnavala več prijav zaradi ponižujočih ravnanj in groženj na škodo nekaterih poslancev in je generalni direktor policije Anton Olaj odredil strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito, so pri delu policistov ugotovili določene nepravilnosti, so sporočili s policije.

Iz poročila o nadzoru izhaja, da so uslužbenci službe generalnega direktorja policije in uprave uniformirane policije, pooblaščeni za nadzor, ugotovili nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti Policijske uprave (PU) Ljubljana. Kot so ugotovili, ta v konkretnih okoliščinah, povezanih s protesti v Ljubljani od 5. do 7. julija, ni v zadostni meri opravila svojih nalog pri usmerjanju in usklajevanju dela območnih policijskih postaj. Ni jim dajala strokovnih pojasnil, ni nadzirala njihovega dela in jim ni zagotavljala strokovne pomoči.

Sektor uniformirane policije na PU Ljubljana v konkretnih primerih ni dovolj spremljal, analiziral, preučeval in ocenjeval varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela ter uporabe pooblastil pri vzdrževanju javnega reda, zagotavljanju osebne varnosti in varovanju premoženja. Prav tako ni pripravil niti načrta varovanja niti ocene tveganja, ki je sestavni del načrta.

Posledično v pripravljalni fazi za varovanje ni bilo predvidenega večjega števila policistov, ni bil dorečen način za ukrepanje policistov, prav tako ni bilo neposrednega vodenja varovanja na kraju. Poleg tega je bila ugotovljena pomanjkljiva in premalo učinkovita komunikacija med PU in Centrom za varovanje in zaščito.

Za odpravo navedenih pomanjkljivosti in izboljšanje organizacije dela so policijskima enotama naložili izvedbo določenih ukrepov. Sprožili so tudi postopek za ugotavljanje odgovornosti, ki pa še poteka.

Olaj je strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito odredil zaradi pomislekov o pasivnosti policistov pri varovanju DZ. Gre za fizične in verbalne napade na nekatere poslance po sprejetju novele zakona o nalezljivih boleznih.

Nadlegovanja in groženj so bili med drugim deležni poslanci SDS Mojca Škrinjar, Alenka Jeraj ter Janez Moškrič, poslanca NSi Jožef Horvat in Tadeja Šuštar ter poslanec in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Ravnanje nekaterih nestrpnih posameznikov so tako v koalicijskih kot opozicijskih vrstah obsodili.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen