Fortenova v pretvorbo dela terjatve do Mercatorja v njegov kapital

0

Družba Mercator je na predlog njene večinske lastnice Fortenova Grupe za 1. september sklicala skupščino. Delničarji bodo na njej odločali o predlogu za povečanje kapitala družbe za okoli šest milijonov evrov. Delnice bo vplačala Fortenova s prenosom dela svoje terjatve do Mercatorja in jih s tem pretvorila v njegov kapital.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev za sodelovanje v dokapitalizaciji se izključi. Gre namreč za pretvorbo dela terjatev iz leta 2014, ko je Mercator od takratnega Agrokorja in družbe Agrokor Investments pridobil podrejeno posojilo v višini 220 milijonov evrov, terjatev pa se je po insolventnosti Agrokorja prenesla na Fortenovo Grupo, izhaja iz sklica izredne skupščine, danes objavljenega v Delu.

Fortenova Grupa bo s tem del svoje terjatve iz naslova glavnice iz tega posojila pretvorila v kapital Mercatorja. Emisijska vrednost delnice bo 36 evrov in je enaka ceni iz prevzemne ponudbe Fortenove za Mercator. Ta je lastnica večinskega deleža Mercatorja postala konec aprila po prenosu delnic Mercatorja s propadlega Agrokorja, po prevzemni ponudbi pa je delež v Mercatorju povečala na 89,11 odstotka.

Izključitev ostalih delničarjev iz dokapitalizacije, po kateri se bo kapital povečal na 224,15 milijona evrov, je po navedbah Fortenove v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje njena zadolženost. Povečanje osnovnega kapitala je potrebno tudi za izpolnitev obveznosti do imetnikov obveznic, za izdajo katerih je Fortenova zagotovila sredstva za refinanciranje Mercatorjevega dolga na vseh trgih delovanja, razen Srbije.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen