[STANOVANJA ZA VSE: RAZLASTIMO KAPITALISTE!] Takšne parole Levice v RS očitno niso protiustavne, je pa prosto po Zorčiču in opoziciji neustavno sklicati izredno sejo DZ na temo rušenja parlamentarne demokracije?!?

0

V SDS, ki je z NSi vložila zahtevo za sklic seje DZ o programu Levice, so nad odločitvijo predsednika DZ Igorja Zorčiča, da seje ne skliče, presenečeni. Glede na sedanjo prakso bi glede na mnenje ZPS namreč pričakovali poziv k dopolnitvi zahteve. V opozicijskih vrstah so potezo Zorčiča pozdravili in izpostavili, da bi bil sklic take seje neustaven.

Zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali program Levice, so v začetku meseca vložili poslanci SDS in NSi. Po njihovi oceni program Levice namreč kaže na možnost protiustavnega delovanja.

Zorčič pa je po prejemu mnenja parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS), za katerega je zaprosil, danes sporočil, da seje DZ ne bo sklical, saj da za to niso izpolnjeni ustavni, zakonski in poslovniški pogoji.

V SDS so nad tako odločitvijo predsednika DZ presenečeni. Kot je v današnji izjavi za medije v DZ izpostavil vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, so bili vlagatelji po dosedanji praksi pri obravnavi podobnih dokumentov na podlagi mnenja ZPS pozvani, da svojo zahtevo dopolnijo oz. spremenijo.

“Občutek imamo, da nas želi utišati in da v državnem zboru ne želijo razprave o tem. Mi pa menimo, da je vse, kar je javno objavljeno in kar se najde na spletu, vseeno tema, ki se v državnem zboru lahko obravnava,” je dejal Krivec. Ne spomni se, da bi predsednik DZ že kdaj zaustavil tako pobudo, ki je “legitimna, ki se ne ukvarja z nekimi insinuacijami, ampak povzema dokumente in dejstva, ki so javno objavljeni”.

Na vprašanje, ali je Zorčičeva odločitev pomeni dodaten argument za njegovo razrešitev, je Krivec dejal, da ne. Dodal pa je to, da je to neka neobičajna praksa, ki si je ne želijo, saj je ravno parlament prostor, v katerem se izmenjujejo mnenja in stališča.

Kot je še izpostavil, ne posegajo v pravice stranke Levica, ampak se odzivajo na posamezne dele njihovega statuta in na javno objavljene izjave. Po njegovi oceni tudi ne gre za nobeno kršenje ustavnih razmejitev.

Kakšni bodo njihovi nadaljnji koraki, se bodo v SDS še odločili, ko se z mnenjem ZPS seznanijo vsi poslanci in njihova pravna služba.

ZADEVA: Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije

Spoštovani!

Na podlagi 85. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. odstavka 58. člena Poslovnika državnega zbora skupina podpisanih poslank in poslancev zahteva sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z obravnavo naslednjega priporočila kot točke dnevnega reda:

1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke.

A. Razlogi za sklic izredne seje DZ

1. Nekaj poudarkov iz Programa stranke Levica, (2017) dosegljiv na: http://www.levica.si/wp-content/uploads/2017/07/Program-stranke-Levica.pdf) in iz dokumenta: (http://www.demokraticni-socializem.si/programski-dokumenti/starejsa-programska-besedila/manifest-iniciative-za-demokraticni-socializem/

Levica je v svoj program zapisala naslednje:

“Uresničitev takšne družbe zato zahteva široko, vključujoče in demokratično družbeno gibanje, ki bo že v boju zoper kapitalizem izgradilo strukture in oblike organiziranja, ki praktično uresničujejo socialistična načela.”

“Svoboda, vsake štiri leta izbirati svojega gospodarja, še ni demokracija.”

“Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma in uvedba gospodarjenja, ki bo zagotavljalo blaginjo vseh prebivalcev (aktivnih in neaktivnih), brez ogrožanja našega življenjskega okolja. Ekosocialistično gospodarstvo bo temeljilo na treh stebrih: 1. na delavskem upravljanju, 2. na družbeni in skupnostni lastnini, 3. na demokratičnem planiranju.”

Levica se, preprosto povedano, zavzema za družbenopolitični sistem nekdanje SFRJ, ki je v temeljnem nasprotju z Ustavo RS. To v enega od programov, ki ga je Levica posvojila na združitvenem kongresu leta 2017, tudi neposredno zapiše:

“Na politični ravni z oblikovanjem in uvajanjem novih oblik sodelovanja skupnosti pri soodločanju o javnih zadevah, kot so participativni proračun, neposredna demokracija na lokalni ravni (z zbori občanov in javnimi skupščinami) in nadomeščanje predstavniškega sistema z neposredno udeležbo v soodločanju in delegatskim sistemom.”

Levica v svojem programu nastopa tudi izrazito protievropsko. Evropsko unijo kot osrednji mirovni in razvojni projekt sodobne generacije evropejcev označi takole:

“Evropska unija je v praksi najbolj razvit primer ordoliberalnih načel in praktična demonstracija njihovih škodljivih učinkov.”

Hkrati se Levica neposredno zavzema za razbitje evropske monetarne unije in odpravo evra. Zapisali so takole:

“Družbena in skupnostna lastnina: Ne delamo si iluzij, da bi se lahko ekosocializem organsko razvil iz kapitalizma. Da bi postavili stebre ekosocialističnega gospodarstva, bomo morali odpraviti pogoje kapitalističnega izkoriščanja. V sistemu delavskega upravljanja bo zato poslovodstvo odgovarjalo delavskemu kolektivu, kar pomeni odpravo kapitalističnega menedžmenta v podjetjih. Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti, ter ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Z demokratičnim planiranjem želimo regulirati tržne procese in jih postopno nadomeščati z organiziranimi procesi. Prepreko v tem smislu predstavlja vrsta obstoječih mednarodnih, evropskih in domačih pravil in institucij.” (stran 20)

Program stranke Levica pravi tudi naslednje: “Družbena in skupnostna lastnina produkcijskih sredstev: Zasebna lastnina produkcijskih sredstev omogoča, da si manjšina lastnikov prisvaja produkte dela vseh, ki smo za preživetje prisiljeni prodajati svojo delovno silo. Prevlada družbene lastnine je način, ki zagotavlja, da je naše skupno produktivno delovanje usmerjeno v svoboden razvoj vseh, ne pa v zasebne cilje kapitalistov, menedžerjev ali državnih birokratov.” (stran 6)

Program stranke Levica pravi tudi tole: “Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma in uvedba gospodarjenja, ki bo zagotavljalo blaginjo vseh prebivalcev (aktivnih in neaktivnih), brez ogrožanja našega življenjskega okolja. Ekosocialistično gospodarstvo bo temeljilo na treh stebrih: 1. na delavskem upravljanju, 2. na družbeni in skupnostni lastnini, 3. na demokratičnem planiranju.” (stran 19)

Zgornji zapisi so po oceni podpisnic in podpisnikov izredne seje v nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS, ki govorijo o pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen), o lastninski pravici (67. člen) in o pogojih, ki jih določa Ustava RS za razlastitev (69. člen). Hkrati ugotavljamo, da so navedene izjave tudi v nasprotju s 1., 2. in 3. členom Ustave RS.

2. Nekaj poudarkov iz Programa stranke Levica, (2018) dosegljiv na:

http://www.levica.si/wp-content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf

“Ustavitev privatizacije in zagotovitev javnega lastništva v ključnih panogah:

• Zaustavitev privatizacijskih postopkov, oblikovanje novih, pravičnih kriterijev za odprte denacionalizacijske postopke in revizija že opravljenih.” (stran 20)

V svobodni družbi se svoboda ne sme končati na pragu delovnega mesta. Vsi, ki ustvarjamo družbeno bogastvo, bi morali imeti glas pri njegovem upravljanju.” (stran 22)

Tudi zgoraj zapisano po oceni podpisnic in podpisnikov zahteve za sklic izredne seje državnega zbora jasno nakazuje, da ima Stranka Levica v svojem program zapisane cilje, ki so v neposrednem nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS.

3. Poudarek iz Programa stranke Levica za EU volitve, (2019)

  dosegljiv na: http://www.levica.si/wp-content/uploads/2019/04/Za-Evropo-ljudi-ne-kapitala-program-za-evropske-volitve-2019.pdf

“Razbitje prevelikih bank in skladov. Nobena banka ali sklad ne smeta biti prevelika, da bi propadla, “too big to fail”. Uvedli bomo standard, da nobena banka ne sme imeti bilančne vsote, večje od 20 % letnega BDP države, v kateri posluje.” (stran 24)

Tudi zgoraj zapisano po oceni podpisnic in podpisnikov zahteve za sklic izredne seje državnega zbora jasno nakazuje, da ima stranka Levica v svojem program zapisane cilje, ki so v direktnem nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS.

4. Javne izjave poslancev Levica

Podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora RS v nadaljevanju izpostavljamo nekatere javne izjave poslancev Levice:

Poslanec Levice Miha Kordiš je 15. 5. 2016 na svojem profilu omrežja Facebook (FB) v zvezi s situacijo v Venezueli zapisal: “Kapitalistično kontrarevolucijo obrat do zadnjega beliča, nato pa z bajoneti sterat v morje. Pa naj plavajo do velikega brata v Miamiju. Brez rokavčkov.”

Poslanec Levice Miha Kordiš je na svojem FB profilu dne 26. 2. 2019 zapisal: “STANOVANJA ZA VSE: RAZLASTIMO KAPITALISTE! #NATIONALIZE! ☭☭☭

Ne, žal ne pri nas. V Berlinu. Če bodo res referendumsko razlastili pijavke od stanovanjskih veleposestnikov, nacionalizacija ni več umazana beseda? Ali pa se nemara Nemčija spreminja v Venezuelo?! 😂 Tudi v Sloveniji smo zreli za podoben ukrep. Vsaj moja generacija prekarcev to presneto dobro ve. Bi pa morali mejo števila stanovanj v lasti posameznika ali rentniškega podjetja postaviti nižje. V razmislek.”

Miha Kordiš, 27. 6. 2020, FB:   “Petkov cincin za svobodo. Fašiste – pučiste moramo nagnati iz oblasti, preden izropajo vse, kar ni pribito. #ThisIsACoup“.

Miha Kordiš, 24. 8. 2018, na Twitter profilu Levice: “Navsezadnje so bili socialisti tisti, ki so (…) popeljali slovenski narod, skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi v svetlo bodočnost, v kateri smo dobili industrijsko bazo, ki je poprej ni bilo.”

Na spletni strani 24ur: (https://www.24ur.com/novice/slovenija/poslanec-levice-na-facebooku-boscarolu-in-akrapovicu-grozi-z-nacionalizacijo.html) so dne, 31. 8. 2019 zapisali: “Miha Kordiš grozi Boscarolu in Akrapoviču z nacionalizacijo.” Poslanec Kordiš je namreč javno zapisal: “O glej, Boscarol in Akrapovič širita neresnice o naših zahtevah po obdavčitvi dobička in – pomembneje – grozita s stavko kapitala. Ne, ker za pravičnejši prispevek h zdravju, izobrazbi, mobilnosti, varnosti in nasploh blaginji za slehernika ne bi imela. Ampak ker bogastva, ki si ga prisvajata iz delavskih rok in mozga, nočeta usmeriti drugam kot v lasten žep. Kapitalistično izsiljevanje nacionalnih držav je šolski prikaz omejitev reformističnih politik, kot smo si jih uspeli izboriti v koalicijski pogodbi. Rešitev? #Nationalize!”

Miha Kordiš, 19. 11. 2020, Facebook: “Očitate nam, da hočemo odpraviti vašo lastnino. Vsekakor, to hočemo. #EatTheRisch”

Stranka Levica, 7. 11. 2017, https://www.levica.si/kaj-se-lahko-socialisti-21-stoletja-naucimo-od-oktobrske-revolucije/ “Kaj se lahko socialisti 21. stoletja naučimo od oktobrske revolucije? NAUKI REVOLUCIJE: Vsaka generacija doživi vsaj eno s sistemsko krizo kapitalizma, ki organiziranim množicam omogoči prevzem oblasti in začetek razvoja socializma. V revolucionarni situaciji po 1. svetovni vojni so le boljševiki opravili nalogo organiziranja množic. Dejstvo, da zahodnoevropski socialdemokrati niso izvedli revolucije, je imelo katastrofalne posledice: izolacijo SZ in nastanek skrajne oblike imperializma – fašizma. Oktobrska revolucija je spet pokazala (kot prej francoska), da prevrat v moderni družbi sproži birokratsko reakcijo tako na ravni države kot znotraj revolucionarne organizacije. Socialistične organizacije morajo zato že v okviru kapitalizma razviti socialistično demokracijo, da jo po prevratu razširijo na celotno družbo.”

Poslanka Violeta Tomić, 8. 5. 2017, Facebook profil ambasade Venezuele: “V imenu ekosocialistov Slovenije, Združene levice in svojem lastnem imenu izražam svoje globoko spoštovanje in podporo venezuelskemu ljudstvu in njihovi nesmrtni revoluciji.”

Podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora RS v zgornjih objavah stranke Levica prepoznavamo poveličevanje političnih sistemov doma in v tujini, ki jih je Ustavno sodišče Republike Slovenije že razglasilo za nedemokratične. Ustavno sodišče je v svoji odločbi št. U-I-109/10-11 med drugim zapisalo: “Oblastno izražanje priznanja totalitarnim režimom, ki so v 20. stoletju pretresali Evropo in vodili k milijonom žrtvam in sistematičnim kršitvam človekovih pravic, je v nasprotju z zavzemanjem za spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih vrednot, ki jih delijo sodobne evropske ustavne demokracije.” Hkrati ugotavljamo, da so zgornje izjave politikov stranke Levica ne le v nasprotju s 33. 67. in 69. členom Ustave RS, ampak tudi v nasprotju s 1., 2. in 3. členom Ustave RS.

5. Dokument organizacije Antifa preveden in prilagojen slovenskim razmeram

Na večje število elektronskih naslovov v Sloveniji je pred dnevi prispel dokument z naslovom “Levica – socializem 21. stoletja”. Dokument naj bi v izvirni obliki nastal januarja letos na tako imenovani “plenarni skupščini” ANTIFA v New Orleansu v ZDA, za domače potrebe pa naj bi ga prevedla stranka Levica, ki to sicer zanika. Rdeča nit manifesta oziroma neke vrste “Mein Kampf” svetovne levice je: “En planet, skupni viri, ene vrednote, eno ljudstvo, ena lastnina, ena vlada!” Dokument je dosegljiv na povezavi

https://vfokusu.si/post/588953/v-programsko-politicnem-mein-kampf-pamfletu-slovenska-levica-nacrtuje-udarne-trojke-in-mnozicno-ulicno-nasilje.

Ne glede na to, kdo je avtor in pošiljatelj omenjenega dokumenta, njegova vsebina utemeljeno vzbuja skrb. Posamezni vsebinski sklopi omenjenega dokumenta se namreč pogosto uresničujejo tako v Državnem zboru RS in to ne le s strani Levice, ampak tudi drugih političnih strank levega političnega pola.  Usmeritve dokumenta pa je mogoče prepoznati tudi pri nekaterih dejanjih na slovenskih ulicah. Zadnji tak primer so nedavne neprijavljene in nezakonite demonstracije pred državnim zborom, na katerih so udeleženci simbolično zažigali “poslanske stole”.

Dokument na več mestih tudi poudarja ukinitev predstavniške (parlamentarne) demokracije, popolno ukinitev zasebne lastnine, sploh pa je dokument neke vrste operativni načrt za padec sedanje vlade in za vzpostavitev enopartijskega sistema oziroma socializma. Poziva tudi k uličnemu nasilju in predvideva, da naj se njihovi vidni predstavniki tam ne pojavljajo.

Dokument poleg navedega predvideva tudi “udarne trojke” in množično ulično nasilje.

V zvezi s tem podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje državnega zbora ugotavljamo, da ne le, da so omenjena stališča v nasprotju s 1., 2., 3., 33., 67. in 69. členom Ustave RS, temveč, da avtorji dokumenta neposredno pozivajo tudi k uličnemu nasilju ter nasilnem rušenju ustavne ureditve, kar pa predstavlja že hujšo kaznivo dejanje.

6. Stranka Levica je programsko blizu italijanskim neofašistom

Spletni portal Portalplus.si je pred časom naredil analizo programa stranke Levica in ga primerjal s programom  italijanske neofašistične CasaPound (dosegljiv na: https://www.portalplus.si/3984/dosje-ekstremisti-1-del/. Prispevek ima naslov: Stranka Levica je programsko bližje italijanskim neofašistom kot “janšistična” SDS! Med drugim so zapisali, da bi “Levica in CasaPound z lahkoto sestavili skupni program za gospodarstvo”.

Podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje državnega zbora ugotavljamo, da sta si programa stranke Levica in italijanske neofašistične stranke CasaPound na področju gospodarstva resnično zelo blizu. Po posameznih segmentih pa je vsaj posredno jasno razvidno zavzemanje za ponovno nacionalizacijo zasebnega premoženja, kar je v nasprotju s 33. 67. in 69. členom Ustave RS, saj izvedba programa stranke Levica brez nacionalizacije ne bi bila mogoča.

7. Sklepno

Podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje državnega zbora sklepno ugotavljamo, da v slovenskem političnem prostoru prihaja do zaskrbljujočih trendov, ki kažejo na protiustavno ravnanje stranke Levica ali njenih posameznikov, zato smo prepričani, da morajo pristojni organi stanje na tem področju temeljito spremljati in ustrezno ukrepati. Nenazadnje, dr. Lovro Šturm je v Komentarju Ustave RS o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (42. člen) zapisal takole: “Ker je svobodna družbena ureditev zaradi svoje odprtosti in zaradi zagotavljanja mnogoterih oblik pravic, svoboščin in vplivov zaradi tega lahko tudi ogrožena, je upravičena njena zaščita pred silami, ki resno ogrožajo njene temeljne vrednote, njeno temeljno ureditev in njena pravila ravnanja.”

B. Predlog priporočila za odločanje na seji DZ

Podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje DZ predlagamo, da Državni zbor RS odloča o sprejetju naslednjega predloga priporočila:

»Na podlagi 111. in 169.a člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 79/12 – Odl. US, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor Republike Slovenije na seji ……………… sprejel

PRIPOROČILO

Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke:

Državni zbor Republike Slovenije priporoča vsem pristojnim državnim organom, da ob doslednem spoštovanju ustavne pravice do svobode združevanja in izražanja v okviru svojih zakonskih pooblastil okrepijo aktivnosti pri spremljanju, obravnavi in preprečevanju poskusov rušenja parlamentarne demokracije ter drugih ustavnih temeljev Republike Slovenije.

Obrazložitev:

Podpisnice in podpisniki te zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora RS ugotavljamo, da v Sloveniji prihaja do posameznih pojavov, ki kažejo na možnost protiustavnega delovanja stranke Levica. To izhaja iz njihovega programa, ki je dosegljiv na http://www.levica.si/wp-content/uploads/2017/07/Program-stranke-Levica.pdf). Tudi javne izjave in javni nastopi njihovih predstavnikov kažejo na takšno možnost predvsem pri poudarjanju zavzemanja za odvzem zasebnega premoženja. Podpisnice in podpisniki zahteve za sklic izredne seje državnega zbora zato ocenjujemo, da mora državni zbor o tem opraviti razpravo in sprejeti predlog priporočila.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen