Ob svetovnem dnevu okolja poudarek na obnovi ekosistemov

0

Letošnji svetovni dan okolja poudarja pomen obnove ekosistemov s posebnim poudarkom na ustvarjanju dobrih odnosov z naravo. Skrbno načrtovanje industrijskih con in območij, ki so primerna za poslovne dejavnosti, bi moralo postati prioriteta. Ohranjanje kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane pa je ključno za trajnostni razvoj slovenskega agroživilstva. 

Prihodnost kmetijstva v Evropi temelji na zelo ambicioznih ciljih, ki so zapisani v strategiji »od vil do vilic«, ki je del novega evropskega zelenega dogovora, katerega glavni cilj je, da Evropa postane prva podnebno nevtralna in trajnostna celina do leta 2050. Brez oživitve ekosistemov ne moremo doseči ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega podnebnega sporazuma. Toda ekosistemi so zapleteni in zelo raznoliki in njihova obnova zahteva natančno načrtovanje in izvajanje ukrepov, ki so se ga Združeni narodi lotili na začetku desetletja, s ciljem, da se upočasni in ustavi degradacija in pospeši obnova ekosistemov. 

Skrbno načrtovanje industrijskih con in območij, ki so primerna za poslovne dejavnosti, bi moralo postati prioriteta. Ohranjanje kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane je ključno za trajnostni razvoj slovenskega agroživilstva. Dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je ob tem podarila: «S kmetijskimi zemljišči slovenska kmetijska podjetja skrbno in učinkovito gospodarijo, pri čemer uporabljajo najsodobnejše tehnologije, ki prispevajo k ohranjanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč in prispevajo k trajnostnim ciljem. Svoje proizvodne prakse usmerjajo v skrb za varovanje okolja in voda in dosledno spoštujejo zahtevno okoljsko zakonodajo in standarde pridelave in reje. Kmetijska podjetja so pomemben del zanesljivega, odpornega in konkurenčnega sistema kmetijske pridelave v Sloveniji, s potencialom za gospodarsko rast. So razvojni centri in inovatorji na področju pridelave živil in zasledovanju ciljev potrošnikov.« 

Podjetja na področju proizvodnje pijač se zavzemajo za novo ureditev dajatev za vodne pravice, ki bo predvidljiva, pravična in transparentna, predvsem pa bo temeljila na trajnostnem upravljanju z vodnimi viri. Podjetja s ciljem zagotavljanja optimalnih proizvodnih procesov tudi odpadke, ki nastajajo v proizvodnji, skušajo reciklirati ali ponovno uporabiti. Iz nekaterih odpadkov je možno izdelati nove materiale in izdelke, druge pa je možno dodatno izkoristiti in jih predelati v energijo ter s tem prispevati k energetski učinkovitosti. Velika pozornost se namenjena tudi izboljšanju energetske učinkovitosti tako stavb kot celotnih poslovnih procesov. Velika vlaganja se namenjajo razvoju embalaže, ki bo okolju prijazna, narejena iz recikliranih materialov in energetsko učinkovita. Vse več podjetij v svoj proizvodni proces vključuje tudi bioplinarne. 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen