Lani za 2,4 odstotka več tujih naložb v Sloveniji

0

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec lanskega leta znašale 16,6 milijarde evrov in so se v primerjavi z letom prej povečale za 2,4 odstotka. Za razliko od leta 2019, ko je prišlo do nekaj večjih prevzemov slovenskih družb, lani ni bilo večjih izstopajočih transakcij, ugotavlja Banka Slovenije.

Glede na stanje tujih neposrednih naložb je bila konec leta 2020 največja vlagateljica v Sloveniji sosednja Avstrija, ki je vlagala predvsem v predelovalno dejavnost ter dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. K skupni vrednosti naložb so avstrijski vlagatelji prispevali 25,6 odstotka.

Sledita Luksemburg (13,0 odstotka) z glavnino naložb v finančno in zavarovalniško dejavnost ter Švica (10,7 odstotka) z glavnino naložb v predelovalno dejavnost.

Četrta največja vlagateljica v Slovenijo je bila lani Nemčija (8,0 odstotka) z naložbami v predelovalno dejavnost in dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, peta pa Italija (7,3 odstotka), katere investitorji so v Sloveniji največ vlagali v finančno in zavarovalniško dejavnost ter predelovalno dejavnost.

Tuji investitorji so v letu 2020 izkazali dobičke v višini 1,2 milijarde evrov. Vsem skupaj je bilo izplačanih 700 milijonov evrov dividend.

Neposredne naložbe Slovenije v tujini so konec leta 2020 znašale sedem milijard evrov in so se glede na preteklo leto povečale zgolj za 200 milijonov evrov oz. za 1,7 odstotka. Gospodarske družbe v tujini s slovenskimi lastniki oz. solastniki so lani izkazale dobiček v skupni višini 100 milijonov evrov, kar je dve tretjini manj kot leta 2019.

Slovenski vlagatelji so imeli konec leta 2020 največ neposrednih naložb na Hrvaškem (32,9 odstotka), prevladovale pa so naložbe v obliki nepremičnin gospodinjstev ter investicije v podjetja iz dejavnosti trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Sledile so naložbe v Srbiji (17,9 odstotka), kjer so prevladovale naložbe v podjetja iz finančnih in zavarovalniških dejavnostih, ter v Bosni in Hercegovini (7,9 odstotka) s prevladujočimi investicijami prav tako v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Četrta največja država prejemnica slovenskih neposrednih naložb je bila lani Rusija (6,1 odstotka) z večjimi investicijami v podjetja iz predelovalne dejavnosti, sledila je Severna Makedonija (6,0 odstotka), kjer so slovenski vlagatelji največ investirali v podjetja iz finančnih in zavarovalniških dejavnosti.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen