Dr. Milan Zver se je zavzel za prehodno finančno pomoč neodvisni radijski mreži Euranet

0

Evropski poslanec dr. Milan Zver je danes sodeloval na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, na katerem so obravnavali prihodnje financiranje  vseevropske radijske mreže Euranet Plus. Vseevropska radijska mreža Euranet Plus je neprofitna, javna radijska mreža, večinoma financirana z EU sredstvi, in je kot taka popolnoma nepripravljena na vstop na trg v tako kratkem času, nenadna odločitev Evropske Komisije, da neodvisni radijski mreži prekinja finančno podporo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev s koncem tega leta, pa Euranet postavlja v zelo težek položaj. Euranet Plus se je izkazal kot eden izmed ključnih medijev, ki je z ustvarjanjem kakovostnih vsebin o vseh področjih oblikovanja politik EU skrbel za komunikacijo med EU in njenimi državljani.  V odboru CULT so Evropsko Komisijo sicer večkrat pozvali, da uredi vzdržno EU financiranje Euranet Plus. Pojasnila Evropske Komisije, zakaj se je tako odločila, so bila do sedaj neprepričljiva in pomanjkljiva.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v razpravi dejal, da je ravno na poti na razpravo poslušal radio Slovenia International, ki je sestavni del družine Euranet, ki že 25 let deluje zelo uspešno in z odličnim programom. “Euranet je mreža radiev v 13 državah, ki dnevno informira 15 milijonov Evropejcev o delu evropskih institucij in je nekako tudi svojevrstna vez med institucijami EU in državljani EU,” je dejal dr. Zver in dodal, da ga je tudi zato, odločitev Evropske komisije, da bo prenehala finančno podpirati to mrežo, prizadela.

“Zdi se mi pomembno, da ta mreža živi naprej,” je poudaril evropski poslanec, ki obenem ocenjuje tudi, da bi se moral vzpostaviti enakovreden odnos do drugega medija, in sicer Euronews, ki je prav tako financiran s strani Evropske unije.

Odločitev Evropske komisije je namreč po mnenju poslanca nenavadna in diskriminatorna, saj je po drugi strani zagotovila mreži Euronews tri letno prehodno obdobje, v katerem se lahko le-ta pripravi na nove tržne pogoje. “Gre za diskriminatoren odnos Evropske komisije do radijske mreže,” je ob tem poudaril poslanec in dodal, da bi bilo prav, da bi tudi radijski mreži Euranet omogočili neko prehodno obdobje, da bi se lahko pripravila za delovanje na normalnem trgu.  Enaka obravnava bi Euranet Plus omogočila, da se v prehodnem obdobju prilagodi konkurenci na trgu in tako nadaljuje s svojim pomembnim poslanstvom promocije evropskih politik in vrednot.

“Dejstvo je, da evropski državljani potrebujemo to mrežo, in želim, da bi obstajala tudi po tem, ko se bo prestrukturirala,” je poudaril evropski poslanec.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen