Opozicija ruši, koalicija gradi

0

Piše: Tomaž Lisec, poslanec SDS

Če bi poslušali večino slovenskih politikov iz vrst levega pola slovenske politike in njim naklonjene slovenske medije, bi mislili, da je v Sloveniji vse narobe.  Oni pač gradijo na lažeh in na politiki »proti«. Očitno se nadaljuje politika še iz prejšnjega sistema, ko je bila vsaka neresnica »pravega« funkcionarja v »pravih« medijih prikazana kot resnica oziroma dejstvo. To se v vsesplošni ihti pod sedanjo vlado počne tudi v zadnjih 15 mesecih. Opozicija izreče laž, a mediji to predstavijo kot resnico. Opozicija je proti, a mediji to prikažejo kot edino pravo pot.

A dejstva so popolnoma drugačna. Kar se vidi predvsem pri ljudeh, pri gospodarstvu, pri kmetih,  pri občinah, skratka povsod. Če pustimo ob strani trnovo, a zelo uspešno pot sedanje vlade pri zdravstvenem, socialnem in gospodarskem vidiku spopadanja z epidemijo Covid-19 (številni solidarnostni dodatki za različne skupine prebivalstva) – po skoraj vseh mednarodnih kazalcih smo skoraj povsod med bolj uspešnimi z sprejetimi ukrepi – je dejstvo, da se dogajajo »zgodbe«, ki imajo zelo pozitivne posledice za ljudi na vseh segmentih.

Po več vladah, ki niso naredili nobenih pomembnih korakov v smer urejanja na vseh segmentih, se kljub epidemiji dogajajo pomembne spremembe. Višje povprečnine občinam (iz 589,11 evra na prebivalca na 623,96 evra v 2020 ter na 628,20 v 2021 in 2022 – razmišlja se še o dvigu) in finančna razbremenitev občin (za več kot 70 milijonov evrov v prihodnjem letu).

Gre za pomoč občinam pri njihovem delovanju, predvsem na področju investicij – vse torej v prid ljudem, ki nujno potrebujejo novo cestno, vodovodno, kulturno, zdravstveno infrastrukturo. Leva politika in levi mediji o tem ne poročajo temveč zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti. Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«. Razpisi za predšolsko in šolsko vzgojo: 43 mio evrov več za razpise na tem področju. Za to vsaj zadnjih 10let ni bilo posluha. Skoraj nobeno povečanje sredstev in le redki razpisi na par let pod levimi vladami.

Skoraj vsak mesec novi zakoni s področja socialnega in družinskega področja: višje kmečke pokojnine, možnost dokupa vojaške in študentske dobe, višje invalidske pokojnine, pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Za upokojence je poleg rednega usklajevanja pokojnin ter rednega dodatka Vlada dvakrat namenila solidarnostni dodatek, obakrat v višini 70 milijonov evrov. Ne smemo pozabiti niti na izredno uskladitev pokojnin decembra lani za 2 %, kar v skupni višini pomeni približno 94 milijonov evrov na letni ravni. Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se uvaja pravica staršu do bolniške, ko sobiva ob hospitaliziranem otroku. Z Zakonom o vrtcih ponovno uvajamo zastonj vrtec za drugega in vse naslednje otroke. Z Zakonom o tujcih se zaostrujejo pogoji vstopa in pridobivanje socialnih ugodnosti za migrante. Leva politika ukrepe ruši, levi mediji o tem ne poročajo, zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti.

Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«. Razen v letu 2006 in 2012 ni bilo še nikoli tako intenzivno črpanje EU sredstev: vedno novi in novi razpisi za občine, gospodarstvo, kmetijstvo. Lani je bil sicer dosežen tudi najvišji delež črpanja EU sredstev z finančne perspektive 2014-2020 glede na načrtovana sredstva, in sicer 90 %. Počrpanih je bilo več kot 101 milijon evrov od 112 načrtovanih. Dnevno se podpisujejo novi in novi projekti. Za infrastrukturo se namreč prvič v zgodovini v proračunu namenja več kot milijarda evrov sredstev. Končno se uvajajo tudi e-vinjete. Velja omeniti tudi pridobitev zemljišč za razvoj Luke Koper, izgradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince, prvo lopato tretjo razvojne osi v Gaberkah, podpis memoranduma o soglasju v zvezi z gradnjo potniškega centra Ljubljana. Končno se je začela tudi gradnja drugega tira. Leva politika ukrepe ruši, levi mediji o tem ne poročajo, zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti. Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«.

Pred sprejetjem je mini davčna reforma (trije zakoni): dvig splošne olajšave za vzdrževane družinske člane s 3500 evrov na 7500 evrov (v letu 2025, ko bo olajšava znašala 7500 evrov, bi neto dohodek ob enaki povprečni bruto plači bil povečan za 1000 evrov letno), dodatne olajšave za zaposlovanje mladih, starejših in tistih v deficitarnih poklicih, seniorska olajšava za starejše od 70 let, olajšava za donacije in olajšava za tiste pravne osebe, ki bodo investirale v digitalno preobrazbo oz. v zeleno gospodarstvo. Skupaj v treh zakonih preko 30 ukrepov v prid ljudem in gospodarstvu.

Pred poletjem bo sprejet Zakon o debirokratizaciji, ki vsebuje preko 30 ukrepov, saj se posega v 20 veljavnih zakonov in se jih več kot 200 razveljavlja. Gre za administrativno poenostavitev življenja državljanom in poslovanje podjetjem. Pripravlja se že drugi zakon na tem področju. Pred sprejetjem je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, kjer je predvidena koncentracija vseh lastniških naložbe države pri enem upravljavcu; prihodke iz teh naložb se bo namenilo za sedanje in prihodnje generacije upokojencev, ter za ukrepe družinske politike. Pred obravnavo in sprejetjem so Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, ukrepi na področju kmetijstva (tudi Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali). V pripravi so novi razpisi in nove pogodbe na področju prometne in okoljske infrastrukture, na socialnem in zdravstvenem področju, na področju kulture in športa. Leva politika ukrepe ruši, levi mediji o tem ne poročajo, zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti. Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«. Tudi evropske institucije pohvalijo pravo smer reševanja ključnih problemov.

Napovedana je precej nadpovprečna gospodarska rast in sicer v višini 4,9 % BDP. V letu 2022 je napoved 5,1 % BDP. Iz tega izhaja, da se Slovenija prebija v prvo četrtino najuspešnejših držav Evropske unije. Brezposelnost v višini 4,8 % je bila v marcu med najnižjimi v Evropski uniji, kjer je povprečje sicer znašalo 7,3 %.

Leva politika ukrepe ruši, levi mediji o tem ne poročajo, zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti. Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«. Sprejet je bil Načrt za okrevanje in odpornost, ki prinaša možnost črpanja EU sredstev v naslednjih letih, priprave na predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije so v polnem zamahu. Leva politika ukrepe ruši, levi mediji o tem ne poročajo, zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti. Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«. Ogromno ukrepov na vseh področjih sem pozabil omeniti. Ki so pozitivno vidni pri ljudeh. Pri gospodarstvenikih. Pri kmetih. Pri občinah. Povsod. Saj to vidim tudi v mojem okolju. Zato se čedalje več ljudi zaveda: Leva politika ukrepe ruši, levi mediji o tem ne poročajo, zavajajo in iščejo vzroke, zakaj so proti. Na drugi strani se Vlada v tem mandatu drži gesla »gradimo Slovenijo«.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen