Katalog živil za javno naročanje živil omogoča digitalizacijo izbire živil

0

Ob Svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS predstavlja Katalog živil za javno naročanje živil, ki omogoča digitalizacijo najpomembnejšega dela javnega naročanja živil – to je izbiro živil.  

Katalog živil za javno naročanje živil je računalniško orodje, ki omogoča javnemu zavodu kakovostno pripravo javnega naročila. Z izborom tipov izdelkov, ki imajo opredeljen status, konvencionalni, ekološki ali certificiran po drugih nacionalnih shemah, lahko naročnik oblikuje sklope znotraj posamezne kategorije živil. V Katalogu živil kot ponudniki sodelujejo kmetijska in živilska podjetja, pa tudi kmetje in zadruge. 

Aplikacija naročniku, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, med pripravo javnega naročila sporoča, kakšen odstotek certificiranih živil po ekološki shemi in kakšen delež živil certificiranih po drugih nacionalnih shemah je naročnik že izbral. Ravno tako mu aplikacija javlja podatek o vrednosti izločenih sklopov namenjenih nabavi lokalnih živil, ki jih javni zavod lahko naroči mimo javnega naročila. Glede na zahtevo zakonodaje izločen del ne sme preseči 20 % vrednosti celotnega javnega naročila, pri čemer pa vrednost posameznega sklopa ne sme preseči 80.000 evrov. 

Hitrejše iskanje živil izboljšane hranilne sestave  

Javni zavod si lahko sam izdela tudi analizo trga. V posameznem tipu izdelka so navedeni konkretni izdelki ponudnikov z nazivom proizvajalca, imenom blagovne znamke, maso, sestavo živila, hranilno vrednostjo, možnimi alergeni ali alergeni v sledovih ter podatki o vseh certifikatih po katerih sta živilo ali podjetje certificirana. Vse vpisane podatke, lahko javni zavod pridobi za analizo trga ali jih uporabi za vrednotenje meril, ki jih je predhodno opredelil v javnem naročilu. 

Predstavniki javnih zavodov želijo svojim oskrbovancem ponuditi živila, ki imajo izboljšano sestavo, zato smo v sklopu projektov »Odloči se za« in »Več ugodnejših«, ki jih financira Ministrstvo za zdravje, izvedli nadgradnjo aplikacije, ki omogoča uporabnikom hitrejše iskanje živil izboljšane hranilne sestave. 

Aplikacija je v fazi nadgradnje v delu meril pri določanju najbolj ugodnega ponudnika. Del aktivnosti GZS-ZKŽP pa je tudi strokovno svetovanje javnim zavodom glede uporabe aplikacije z namenom boljše priprave javnega naročila, in sicer predvsem v živilskem delu poimenovanja potrebnih izdelkov in sledenja ciljem različnih deležev. Katalog živil je dostopen tudi sektorju gostinstva in turizma.  

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen