Ob svetovnem dnevu Zemlje moči združile Ljubljanske mlekarne, Tetra Pak®, Ekologi brez meja in Slovenska potapljaška zveza

0

Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji vsak posameznik letno odvrže preko 113 kilogramov odpadne embalaže. To je le eno od zaskrbljujočih dejstev, ki je odmevalo na današnjem posvetu ob svetovnem dnevu Zemlje. Ljubljanske mlekarne, Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovenska potapljaška zveza.

Zato bodo v prihodnjih mesecih skupaj spodbujali tako potrošnike kot podjetja, da se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«.Sodelujoči so si namreč edini, da lahko prav vsak od nas po svojih močeh prispeva k čistejšemu okolju – tudi tako, da pravilno ravna s svojimi odpadki in da v korist okolja ter prihodnjih generacij pobere in ustrezno odvrže tudi drugo odpadno embalažo  v naravi. 

Vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah Maja Kalan Pongrac je ob tem izpostavila, da »Ljubljanske mlekarne že vrsto let odločno korakajo po poti postopnega zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa, saj se zavedajo, da mora prav vsako podjetje premisliti svoje poslovne procese tudi z vidika okoljske odgovornosti«. Ljubljanske mlekarne tako že vrsto let za svoje izdelke uporabljajo kartonsko embalažo Tetra Pak. Ta je pretežno narejena iz naravnih obnovljivih virov – lesa, in jo je mogoče v celoti reciklirati. Kalanova dodaja, da »so v Ljubljanskih mlekarnah prvi v Sloveniji zaprli interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak, na kar so zelo ponosni. Od uvedbe certifikata EMAS, ki so ga prejeli kot prvo podjetje v živilsko-predelovalni panogi, vztrajno zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen premišljen sistem ločevanja odpadkov.«

»Z Ljubljanskimi mlekarnami odlično sodelujemo že leta. Njihovi jogurti Mu in Ego so edini slovenski jogurti v Tetra Pak embalaži, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material. Letos bomo jogurtom dodali še nov način odpiranja, ki bo enostavnejši za uporabo. Dodajam še, da je naša kartonska embalaža preprosta za recikliranje. Po uporabi embalažo enostavno sploščimo, tako da zavzame zelo malo prostora v zabojniku. Sortiranje in razvrščanje sta zato enostavnejša. Oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov. Nenehno pogozdovanje namreč nadomešča vsako posekano drevo,« je pojasnila Dina Epifanova, vodja trajnostne preobrazbe iz družbe Tetra Pak.

Predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik je izpostavila, da je zelo pomembno kontinuirano ozaveščanje: »Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. Odpadna embalaža pa kljub vedno večjemu ozaveščanju, recikliranju in Evropski direktivi še vedno ostaja ena od največjih onesnaževalcev okolja. Zato je pomembno, da še naprej in še glasneje ozaveščamo ljudi, organiziramo akcije, informiramo … Vse to so, gledano dolgoročno, uspešni ukrepi.«

Marko Gajić, predsednik komisije za ekologijo pri Slovenski potapljaški zvezi pa je na posvetu dodal, »da v zadnjem času v vodah prevladujejo odpadki, ki so posledica vandalizma in objestnosti, kot so prometni znaki, kolesa, klopi, pločevinke, steklenice, nakupovalni vozički, baterije, varovalke … Čistilne akcije se izvajajo že približno 30 let – od takrat do danes se je veliko obrnilo na boljše. Vendar še vedno vsako leto iz vode potegnemo okoli 5 ton odpadkov. Načini in vrste onesnaževanja se namreč stalno spreminjajo. V odtoke odtekajo kemične snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo za umivanje … Potrebno se je zavedati, da je čiščenje odpadnih voda namenjeno zmanjševanju organskega onesnaženja in ne eliminaciji nevarnih snovi.«

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen