Na ministrstvu za delo bodo za hrano najbolj ogroženim zagotovili 8,9 milijona dodatnih evropskih sredstev

0

V odziv na predvideno prihodnje poslabšanje socialnega položaja prebivalstva zaradi epidemije covida-19 so na ministrstvu za delo pripravili spremembo operativnega programa za hrano oz. osnovno materialno pomoč iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, s katero bodo zagotovili dodatna EU sredstva v višini 8,9 milijona evrov.

V luči blaženja posledic epidemije covida-19 je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva za nakup prehranskih izdelkov.

Socialni položaj v Sloveniji se je zaradi posledic epidemije v letu 2020 poslabšal. Zvišalo se je število prejemnikov denarne socialne pomoči, kar je povezano predvsem z izgubo zaposlitve in posledično vira dohodkov, saj so se zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe številne gospodarske panoge zaprle, so sporočili z ministrstva.

Glede na napovedi vpliva epidemije na družbeno in gospodarsko situacijo v prihodnje se bodo letne potrebe po pomoči v hrani v naslednjih letih povečale. Po navedbah ministrstva naj bi se v naslednjih treh letih število socialno in materialno ogroženih oseb in potreba po pomoči v hrani povečala za približno 25 odstotkov. “To pomeni, da sredstva iz obstoječega programa ne zadostujejo za zagotavljanje minimalne pomoči najbolj ogroženim v naslednjih treh letih,” opozarjajo.

Ključni namen predlagane spremembe je zagotoviti dodatna evropska sredstva v višini 8.915.788 evrov, s katerimi bo ministrstvo do konca 2023 zagotavljalo dodatne količine hrane najbolj ogroženim, še zlasti tistim, ki jih je epidemija še posebej prizadela, financiralo stroške humanitarnih organizacij za razdeljevanje dodatne hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov za izboljšanje socialne vključenosti. Prav tako bo zagotavljalo tehnično pomoč za nemoteno izvajanja in upravljanje programa. Gradivo bo v naslednjih dneh posredovano tudi v medresorsko usklajevanje in v obravnavo na vlado, so zapisali.

Ministrstvo vseskozi pristopa k reševanju razmer nastalih kot posledica poslabšanje socialnega položaja prebivalstva zaradi epidemije. Med drugim je z dobavitelji prehranskih izdelkov dogovorilo predčasno pomladno dobavo izdelkov. V maju 2020 je bilo tako v skladišča partnerskih organizacij dobavljenih okrog 1.214.000 kilogramov hrane (pšenična moka, mleko, olje, riž, testenine, konzervirani pelati, konzerviran fižol).

Prav tako je ministrstvo predlagalo, vlada pa 12. maja 2020 sprejela sklep o prerazporeditvi 600.000 evrov iz leta 2022 v leto 2020, kar je omogočilo, da je septembra lani v skladišča partnerskih organizacij dobavilo dodatnih 500.000 kilogramov hrane. V skladišča so tako lani dobavili skupaj 4000 ton hrane.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen