Mag. Kaloh: Ali je predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik posegel v ustavno zagotovljeno neodvisnost sodnice?

3

Mag. Dejan Kaloh je zastavil poslansko vprašanje v zvezi z premestitvijo ljubljanske okrožne sodnice Ane Testen z Okrožnega sodišča v Ljubljani na Okrajno sodišče v Kamniku ministrici za pravosodje, Lilijani Kozlovič.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju

Spoštovana ministrica za pravosodje, ga. Lilijana Kozlovič!

Že več mesecev v različnih medijih in javnih pismih zainteresirane strokovne javnosti, spremljamo primer premestitve ljubljanske okrožne sodnice Ane Testen z Okrožnega sodišča v Ljubljani na Okrajno sodišče v Kamniku zgolj na podlagi ustne odredbe predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani, ki naj bi jo nekaj dni za tem saniral s spremembo letnega razporeda sodnikov in ji vzel vse spise, ki jih je imela sodnica v delu. Po dosedanjem poročanju medijev in zainteresirane strokovne javnosti bi lahko sklepali, da v konkretnem primeru obstaja sum nedopustnega ravnanja in morebitnega prekoračenja pooblastil s strani predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani, g. Marjana Pogačnika.

Glede na dosedanje izkušnje nekaterih drugih sodnikov s katerimi smo bili seznanjeni in na katere smo večkrat opozarjali v poslanskih vprašanjih, tovrstna nedopustna ravnanja toliko bolj bodejo v oči in nedvomno izkazujejo, da je stanje v sodstvu zaskrbljujoče in da je ustavno-pravni položaj nekaterih sodnikov ogrožen, prav tako tudi načelo naravnega oziroma zakonitega sodnika oziroma dodeljevanje zadev sodnikom.

Več medijev je zapisalo, da zainteresirana strokovna javnost zatrjuje, da okoliščine primera jasno kažejo, da je bila sodnica nezakonito premeščena iz okrožnega sodišča v Ljubljani na okrajno sodišče v Kamniku. Slednje lahko dojemamo tudi kot poseg v ustavno kategorijo neodvisnosti sodnika. Poudariti velja, da je zadevna sodnica, po meni dostopnih podatkih iz različnih virov, vrsto let izjemno uspešno in učinkovito izvajala svoje delovne naloge; poleg tega je sodnica tudi izjemna strokovnjakinja na področju kazenskega prava, magistra znanosti kazenskega prava in predavateljica kazenskopravne materije, zaradi česar je njena premestitev na manj zahtevno delovno mesto, posebej z vidika pripada kazenskih zadev na Okrožnem sodišču v Ljubljani in razpisa za nove sodnike, toliko bolj nedoumljiva in nerazumljiva. Še več, v medijih je bilo prav tako razbrati, da je bila premestitev odrejena zgolj na podlagi uradnega zaznamka policista, ki se je pritožil zaradi domnevnega neprimernega obnašanja te sodnice, medtem ko je policija v bližini opravljala hišno preiskavo, čeprav so to priče zanikale. Če slednje drži lahko celo izpeljemo sklep, da v konkretnem primeru obstaja sum prekoračitve pooblastil predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani, Marjana Pogačnika, saj njegovo ravnanje kaže na kaznovanje sodnice s premestitvijo.

Potrebno je poudariti, da naj bi predsednik sodišča zoper sodnico sprožil več različnih postopkov, vključno z določenimi postopki na Komisiji za etiko in integriteto, ki naj bi se dotikali njene izločitve v zadevi Novič. Sodnica je na bolniški odsotnosti in bi lahko tudi tovrstne postopke šteli za nedopusten pritisk in izvajanje mobinga nad sodnico, kar je protizakonito ravnanje.

Zaradi tega vas spoštovana ministrica sprašujem naslednje:

 • Kakšno stališče je Ministrstvo zavzelo v zvezi s premestitvijo in morebitnim posegom v neodvisnost sodnice okrožnega sodišča v Ljubljani? Ali je Sodni svet že obravnaval primer in kakšno stališče je zavzel?
 • Ali menite, da lahko ravnanje predsednika okrožnega sodišča štejemo kot prekoračitev pooblastil? Ali je z vašega vidika dopustno tovrstno izvajanje sistematičnih pritiskov na sodnike, ki bi morali biti pri svojem delu nepristranski in neodvisni?
 • Ali je dopustno z vidika sodniške neodvisnosti okrožnega sodnika premestiti na okrajno sodišče brez njegovega soglasja in brez odločbe, samo z letnim razporedom, če je sodnika na okrožno sodišče izvolil Državni zbor oziroma imenoval Sodni svet?
 • Ali je z vidika načela zakonitega sodnika dopustno, da so bili sodnici vsi spisi odvzeti in ji je bilo s tem onemogočeno delo na okrožnem sodišču v Ljubljani?
 • Ali je z vidika učinkovitega vodenja sodne uprave dopustno okrožnega sodnika premestiti na drugo sodišče, če se na sodišču oziroma oddelku, kjer sodnik dela, kopičijo sodni zaostanki in se ne dosega časovnih standardov, poleg tega pa je v teku kar šest razpisov za nove okrožne sodnike na kazenskem oddelku?
 •  Ali veste koliko postopkov je zoper zadevno sodnico sprožil predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani? Ali je predsednik Pogačnik podobno ravnal tudi v drugih primerih in na kakšen način oziroma katere kriterije pri izbiri je predsednik sodišča uporabil za premestitev sodnice na okrajno sodišče? Ali drži, da je pri Komisiji za etiko in integriteto sprožil postopek zoper sodnico, v katerem ji očita, da je zavestno ustvarjala okoliščine, ki naj bi utemeljili njene razloge za izločitev iz primera Novič, kljub temu, da je nedvomno, da je v konkretnem primeru sodnica ravnala legitimno in etično, ter v celoti z ustavnim načelom neodvisnosti sodstva?
 • Ali menite, da tovrstna ravnanja in pritiski predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani zoper določene sodnike zadevnega sodišča, izkazujejo spoštovanje etike sodniškega poklica oziroma ali boste sprožili kakršnekoli postopke zoper predsednika okrožnega sodišča ter tako zaščitili sodnike, ki so zaradi tovrstnih ravnanj utemeljeno prestrašeni in pod hudimi pritiski, zaradi katerih je lahko tudi ogroženo ustavno načelo neodvisnosti in nepristranskosti sodstva?
Št. komentarjev: 3
 1. Karli pravi

  Zakaj v tem slovenskem krivosodju vsak dela kaj mu paše? A bo Kozlovičeva izvedla kakšen nadzor nad Pogačnikom?

 2. robert pravi

  Pogačnik bo kot vedno potisnil glavo v luknjo kot največji noj.

 3. Pubec pravi

  Je ta članek Kalohova ” znanstvena aktivnost “?

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen