Prihodnji teden v parlamentu: DZ o novem zdravstvenem ministru, delovni telesi o demografskem skladu in nacionalnem načrtu za okrevanje

0

DZ bo na torkovi seji odločal o predlogu za imenovanje Janeza Poklukarja za zdravstvenega ministra. Med drugim bo prihodnji teden komisija za nadzor javnih financ na zahtevo dela opozicije razpravljala o vladnem predlogu zakona o demografskem skladu, odbor DZ za zadeve EU pa o priporočilih opozicije v zvezi z nacionalnim načrtom za okrevanje.

Poslanci bodo izredno sejo, na kateri bodo odločali o kandidaturi Poklukarja za zdravstvenega ministra, začeli v torek ob 14. uri.

Komisija za nadzor javnih financ na zahtevo opozicije o vladnem predlogu zakona o demografskem skladu

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB opozarjajo na po njihovem mnenju škodljive učinke vladnega predloga zakona o Nacionalnem demografskem skladu, ki mu je odbor DZ za finance s podporo koalicije in DeSUS prižgal zeleno luč in ga pripravil za sejo DZ. Opozicija je sejo odbora obstruirala, o tej temi pa bodo na njeno zahtevo razpravljali na komisiji za nadzor javnih financ. Menijo namreč, da sta za tako pomemben zakon pred obravnavo v DZ nujna javna razprava in socialni dialog, žugajo tudi z možnostjo referenduma. O zakonu je bila sicer ob prvi obravnavi v DZ opravljena splošna razprava.

Predlog zakona med drugim predvideva, da bo sklad vsako leto vplačal 40 odstotkov prejetih dividend in 40 odstotkov kupnin od prodaje naložb v pokojninsko blagajno. 10 odstotkov dividend bo namenjenih sofinanciranju politike za skrb za starejše, 10 odstotkov pa za ukrepe družinske politike. DZ bo drugo obravnavo predloga zakona opravil na seji, ki se bo začela 1. marca.

Parlamentarni odbor za zadeve EU o priporočilu dela opozicije v zvezi z nacionalnim načrtom za okrevanje

Odbor DZ za zadeve EU bo razpravljal o predlogu priporočil dela opozicije v zvezi s pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so namreč za obravnavo priporočila zahtevale tudi sklic izredne seje DZ, ki bo 4. marca. Zahtevajo splošno razpravo o predlogu priporočila.

Poslanci omenjenih strank so prepričani, da je o tako pomembnem dokumentu za prihodnji razvoj države ključna široka javna razprava, vladni koaliciji pa očitajo, da to dela v tajnosti, z internim dokumentom. Opozarjajo, da gre pri nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost za načrt razpolaganja z okoli petimi milijardami evrov sredstev, od tega 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov kreditov.

Finančni minister Andrej Šircelj je v torek dejal, da je Slovenija pri pripravi načrta za okrevanje v stalnem stiku z Evropsko komisijo, upoštevala bo predvideni časovni okvir in vsa navodila. Želi pa si, da ne bi bilo preveč birokratskih ovir.

Na komisiji za poslovnik o možnih spremembah poslovnika DZ; Tanko tudi za skrajšanje rokov pri interpelaciji, krajši čas za poslanska vprašanja in replike

Podpredsednik DZ Jože Tanko (SDS) predlaga razpravo komisije DZ za poslovnik o predlogih možnih sprememb poslovnika DZ. Med drugim predlaga skrajšanje možnega časa na sejah za postopkovno vprašanje ali predlog in za repliko, in sicer iz zdaj določenih največ treh na eno minuto.

Tanko predlaga tudi skrajšanje časa za postavitev ustnega poslanskega vprašanja in za odgovor predsednika vlade, ministrov in generalnega sekretarja vlade. Meni namreč, da se ustna poslanska vprašanja prepogosto uporabljajo za odpiranje lokalnih tem, čemur pa niso namenjena.

Skrajšal bi tudi rok za odgovor predsednika vlade ali ministra na interpelacijo ter krajši rok za razpravo in odločanje o interpelaciji. Po veljavni določbi predsednik DZ predsedniku vlade oz. ministru določi rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni. Tanko predlaga, da bi predsednik določil 15-dnevni rok.

Po njegovem predlogu bi DZ razpravljal in odločal o interpelaciji najprej v treh in najpozneje sedmih dneh po prejemu odgovora nanjo. Zdaj je namreč določeno, da DZ to stori najpozneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora, če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan.

Mandatno-volilna komisija pa bo prihodnji teden odločila o soglasju k imenovanju Tatjane Mlakar za generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na mizi bodo imeli tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana programskega sveta RTV Slovenija Mateja Koširja.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 22. 2.

14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CD09CCF68233380DC125867E002B80B6; 15 minut po končani seji bo nujna seja odbora, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levice razpravljali o strankarskem delovanju oz. političnih shodih SDS in NSi v vojaških objektih in enotah Slovenske vojske https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=422558B77C853E35C125867F002D4CC3

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6348E5A5784DE334C125867D003153FA

TOREK, 23. 2.

9.00 nadaljevanje 2. seje ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za dopolnitev ustave z vpisom slovenskega znakovnega jezika https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=778CB216774BC202C125841200341A15

14.00 izredna seja DZ, na kateri bodo glasovali o imenovanju Janeza Poklukarja za ministra za zdravje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=0384936AEE622061C1258681002BB97A

14.15 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri bodo zaslišali Željka Mihelića in Katjušo Bizjak https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=63 023. Redna&start=2021-02-23&mandat=VIII

SREDA, 24. 2.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali mednarodno dejavnost DZ ter pobudo za sklenitev sporazuma o zračnih prevozih med vladama Slovenije in Brazilije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C811DBB155C1277BC1258677002D831A

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu ter predlog mnenja k noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/37-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 ter predlog zakona o jamstvu RS v Panevropskem garancijskem skladu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F105F31859894335C125867A002B1FB7

16.00 delno zaprta seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali stališče RS do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja Okolje za Srbijo in predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6BBEB0F184731BF9C125867D004F384E

ČETRTEK, 25. 2.

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali soglasje k imenovanju Tatjane Mlakar za generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter obravnavali predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija in nadzor po 21. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1E96F2B77B9B2DDDC125867900477A89

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin Levice, SD, SAB in LMŠ razpravljali o vladnem predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=BB6075FF253DCC21C125867F0038A9CF

13.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1A4CE5B3A1ABE723C125867F0028B208

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=196B0A3C3B103AB7C1258678004D0996

PETEK, 26. 2.

9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju 2021-2024 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=79978C4DE83E0BBBC12586800025BE54

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog priporočila v zvezi s pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=177098C1A7B0F6A0C125868100393C2A

12.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali pobudo poslanske skupine SNS za dopolnitev poslovnika DZ ter predlog za razpravo o predlogih možnih sprememb poslovnika DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9A21F4975A3C8E70C1258679003B1448

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen