Znana podoba nove zdravstvene postaje Tezno, naložba ocenjena do 5 milijonov evrov

0

Na arhitekturnem natečaju za novo zdravstveno postajo Tezno, ki ga je razpisala Mestna občina Maribor, je bila kot najboljša izbrana rešitev skupine na čelu z Urošem Lobnikom. Ob ambulantnih prostorih bosta tam tudi lekarna in četrtni center Tezno. Na občini predvidevajo, da bi se lahko gradnja objekta ob Prekmurski ulici začela konec leta 2022.

Prvo nagrajena idejna rešitev, pod katero se poleg Uroša Lobnika podpisujejo še David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić, Davor Fistrič in Maja Žalik, je prepričala ocenjevalno komisijo “zaradi širšega urbanističnega koncepta, smiselne ureditve javnega parterja, čitljive arhitekturne misli ter kompaktne, racionalne in prilagodljive programske zasnove”.

“Elaborat kakovostno umesti četrtni center ob Prekmursko ulico in spretno locira glavni vhod v zdravstveni dom ter vhod v lekarno na skupno vhodno ploščad. Tako tudi bodoča poglobitev knjižničnega dela četrtnega centra z atrijem pripomore h kompleksnejšemu dojemanju osrednje vhodne ploščadi,” je med drugim zapisala komisija.

Lobnikova ekipa je zmagala tudi na nedavno objavljenem natečaju za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve za zdravstveno postajo Tabor na Jezdarski ulici, ki je prav tako kot tezenska dotrajana in nujno potrebuje nove prostore.

Naložba v novo zdravstveno postajo Tabor je ocenjena na približno štiri do pet milijonov evrov. Uresničitev prvo nagrajene arhitekturne rešitve za postajo Tezno je zahtevala skoraj devet milijonov evrov, vendar je komisija pred pripravo projektne dokumentacije že predlagala določene racionalizacije in prilagoditve. V vsakem primeru pričakuje občina pri izgradnji novih zdravstvenih postaj pomoč države.

Ambulante družinske medicine zdravstvene postaje Tezno se trenutno nahajajo v dotrajanem objektu pri industrijski coni Tezno, ki ga lastnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije želi prodati. Novogradnja se načrtuje pri Osnovni šoli Martina Konšaka na drugi strani mestne četrti.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen