Ta teden v parlamentu: OZP o razglasitvi hrvaške in italijanske cone v Jadranu, na preiskovalni komisiji zaslišanje bivšega notranjega ministra Poklukarja

0

Ta teden bo zasedalo več delovnih teles DZ. Med drugim bo odbor za zunanjo politiko obravnaval informacijo ministrstva o tristranskem sodelovanju v Jadranskem morju in načrtih za razglasitev izključne ekonomske cone s strani Hrvaške in Italije. Na preiskovalni komisiji v zadevi Franc Kangler pa bo med drugimi zaslišan tudi nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Na odboru za izobraževanje bo novela zakona o vrtcih, ki obeta brezplačen vrtec od drugega otroka.

Odbor za zunanjo politiko o razglasitvi hrvaške in italijanske cone v Jadranu

Parlamentarni odbor za zunanjo politiko bo v ponedeljek na zaprti seji obravnaval informacijo ministrstva za zunanje zadeve na temo tristranskega sodelovanja v Jadranskem morju in načrtov za razglasitev izključne ekonomske cone s strani Hrvaške in Italije.

Italija in Hrvaška nameravata v Jadranskem morju skupaj razglasiti vsaka svojo izključno gospodarsko cono. Slovenija pa možnosti razglasitve te cone nima. To je odločilo tudi arbitražno sodišče, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Hrvaški sabor je 18. decembra lani z veliko večino že podprl odločitev vlade o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranskem morju. Do formalne razglasitve pa naj bi po napovedih Zagreba prišlo do konca tega meseca. Vmes naj bi po navedbah Zagreba prišlo do še enega srečanja zunanjih ministrov Hrvaške, Italije in Slovenije, na katerem naj bi podpisali tristransko izjavo o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu.

V skupni izjavi ministrov sicer piše, da Slovenija, Italija in Hrvaška kot države, ki mejijo na skupno morje, delijo vizijo Jadranskega morja kot mostu, ki združuje ljudi v regiji, in kot vir blaginje za vse.

Odbor za izobraževanje o vladnem predlogu novele zakona o vrtcih

Odbor DZ za izobraževanje bo po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele zakona o vrtcih, ki med drugim uresničuje koalicijsko zavezo glede vnovičnega uvajanja brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem. Na novo pa se pravica do brezplačnega vrtca širi na družine s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

Predlog pa tudi prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, in določa sankcije za kršitve. Predlagane spremembe naj bi odpravile tudi pomanjkljivosti, ki so se pred dvema letoma izpostavile v primeru ljubljanskega zasebnega vrtca Kengurujčki.

Predlog nadalje omogoča razmejitev med predšolsko vzgojo in varstvom otrok ter drugimi storitvami za otroke, katerih osnovni namen ni varstvo. Gre denimo za različne animacije in organiziranje rojstnodnevnih zabav.

Po vetu DS na odboru za finance ponovno novela zakona o davku na tonažo

Potem ko je državni svet 23. decembra brez glasu proti zahteval ponovno odločanje o vladni noveli zakona o davku na tonažo, se zakon vrača na poslanske klopi. Najprej bo mnenje o zahtevi DS v sredo sprejel odbor DZ za finance. DZ je novelo zakona, s katerim se za novih 10 let podaljšuje posebna ureditev, po kateri za ladjarje velja alternativna davčna obravnava, sprejel 17. decembra. Zanj je glasovalo 45 poslancev, 21 jih je bilo proti. Za ponovno potrditev zakona je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

V skladu z veljavno ureditvijo na področju davka od dohodkov pravnih oseb imajo ladjarji od leta 2007 možnost, da lahko izberejo način obdavčitve, kot je običajen za preostale družbe oz. pravne osebe, ali pa se jim davek obračuna pavšalno glede na tonažo ladje in število dni poslovanja te ladje.

Gre za obliko državne pomoči, ki jo je morala Slovenija priglasiti Evropski komisiji, ta pa jo je že leta 2018 odobrila za naslednjih deset let, to je do konca leta 2028. Hkrati je komisija državi naložila uskladitev zakona z novimi smernicami EU o državnih pomočeh na tem področju, vse to pa je vsebina novele zakona.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 11. 1.

14.00 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na dnevnem redu je informacija MZZ na temo tristranskega sodelovanja v Jadranskem morju in načrtov za razglasitev izključne ekonomske cone s strani Hrvaške in Italije, udeležil se je bo tudi zunanji minister Anže Logar https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=39D53C5F6F747CEDC12586540036D994

15.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CB70D132F7F09F16C1258656002CA9A5

TOREK, 12. 1.

9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali nekdanja ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in Vinka Gorenaka ter informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=115FD435C6A6B202C12586370035E104; 15 minut po koncu delno zaprta seja, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FDE4FB5B6B143E19C125862C0036BD5A

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter poročilo o delu
in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS za leto 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=092D36A23323D11CC12586420040CDC5

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F45E2286586864C5C125864D00412797

SREDA, 13. 1.

9.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o vrtcih https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=95580369A84AF347C12586460047444C

9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=445CC16392855B08C1258645004761E8

12.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti 52. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=49D42806016CEB04C1258653003972A7

12.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki so ga vložili poslanci Levice https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=710F748357036A6CC1258645002AF817

16.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v EU https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=80391F40304B07E7C12586560039DB5C

PETEK, 15. 1.

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v EU https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1D643727CD336FF1C1258656002573BD

12.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali domnevne kršitve postopka o zaposlitvi uslužbenke na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji in posledično nedopustno izpostavljanje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D1169E76E78A2508C12586540040BAD2

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen