Revizija potrdila velike nepravilnosti pri obnovi bazena v mariborskem Pristanu; ta je zaprt že sedem let!

0

Mariborski mestni svetniki so se na seji v ponedeljek seznanili z izsledki izredne notranje revizije delovanja občinskega urada za šport pri vodenju obnove bazena v Pristanu, ki je potrdila številne nepravilnosti. Čeprav je investicija stekla v času prejšnjega župana, v LPR menijo, da bi moral podžupan Samo Peter Medved odstopiti.

Revizor je med drugim ugotovil, da projekt obnove srednjega bazena v kopališču Pristan ni bil voden z zadostno poklicno skrbnostjo. Po izvedbi postopkov javnega naročanja in podpisu pogodb za gradbeno-obrtniška dela so bili izvedeni številni postopki nabav oz. sklenjene številne pogodbe z izvajalci, ki bi morale biti izvedene že prej oz. bi morale biti del postopkov javnega naročanja.

“Visok delež neposredne oddaje del in oddaje del po aneksih, ki znašata skupaj 19 odstotkov pogodbenih vrednosti investicije, ter tudi dejstvo, da investicija še ni dokončana, kar bo terjalo dodatna finančna sredstva, pomeni nedelovanje notranjih kontrol tako v fazi načrtovanja investicije kot same izvedbe postopkov nabav. Takšen način oddaje lahko predstavlja tveganje kršitev temeljnih načel javnega naročanja,” med drugim piše v revizijskem poročilu, ki so ga v ponedeljek dobili na mizo mestni svetniki.

Do nedavnega koalicijska Lista za pravičnost in razvoj (LPR) je zaradi teh ugotovitev pozvala k odstopu podžupana Medveda, odgovornega za področje športa. “Neodgovornost in malomarnost, zavestna ali slučajna, je naravnost neverjetna za projekt, ki še vedno ni zaključen,” je izpostavil mestni svetnik Primož Juhart. Prepričan je, da je objektivna odgovornost Medveda nesporna, ker je nadaljeval s takšnimi spornimi postopki.

Podžupan je odgovoril, da se je začel ukvarjati z investicijo takoj po nastopu položaja, ni pa bil delež uradne primopredaje poslov na tem projektu. Pojasnil je, da je po ugotovitvi napak predlagal imenovanje nadzornika projekta, ni pa res, da bi predlagal konkretno osebo za ta položaj. Zato zavrača očitke o spornem ravnanju in vztraja, da se trenutna mestna oblast trudi čim bolj zmanjšati škodo občinskemu proračunu iz tega naslova. “Kot podžupan nosim odgovornost, od tega ne bežim, a zaradi tega ne bom odstopil, ker nisem storil nič spornega,” je dejal.

Podprl ga je tudi župan Saša Arsenovič in poudaril, da krivda za spodleteli projekt nikakor ni na trenutni županski ekipi, ampak prejšnji. “Podžupan se s tem projektom ogromno ukvarja, ne po svoji krivdi, in poskuša rešiti zadevo, a je to zelo težko, saj je bil projekt že na začetku napačno zastavljen,” je dejal. S tem se je strinjala tudi večina ostalih mestnih svetnikov.

Srednji bazen v Pristanu so zaradi dotrajanosti zaprli pred sedmimi leti, obnova, h kateri je leta 2018 pristopila ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca, pa se je zaradi številnih nujnih dodatnih del večkrat podaljšala. Ko je že kazalo, da bodo bazen lani, ko je mesto že vodila ekipa sedanjega župana, lahko predali v uporabo, so ugotovili, da bazen zamaka, stene plesnijo in določeni deli rjavijo, zato je novo občinsko vodstvo januarja letos zahtevalo umik vloge za izdajo uporabnega dovoljenja za bazen, dokler niso odpravljene vse nepravilnosti.

Prav tako bo treba pred ponovnim odprtjem bazena nujno izvesti še energetsko sanacijo objekta, zato ni pričakovati, da bo novi bazen sprejel kopalce pred prihodnjo jesenjo.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen