Na razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2021 na voljo okoli 2,67 milijona evrov

1

Ministrstvo za kulturo je objavilo redni letni javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij v prihodnjem letu. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.670.000 evrov. Rok za prijavo na razpise je 5. januar 2021.

“Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s četrtim členom zakona o medijih pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev,” je razvidno iz objave v petkovem uradnem listu.

Cilj razpisa je zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti ter zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oz. raznovrstnosti programskih vsebin, posebej tistih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom in ljudem s posebnimi potrebami. Prav tako želi ministrstvo z razpisom ohranjati slovensko nacionalno in kulturno identiteto, slovenski jezik in spodbujati kulturno ustvarjalnost na področju medijev. Kot je še razvidno iz besedila razpisa, je eden od ciljev tudi utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti.

Na razpis se lahko prijavijo izdajatelji medijev, publikacij oz. programov, ki so vpisani v razvid medijev pri ministrstvu, pa tudi t. i. neodvisni producenti, projekti katerih bodo najpozneje v roku enega leta uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov ter javno predvajani.

Pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah se z javnim razpisom sofinancirajo tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno-novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe. Pri radijskih in televizijskih programih pa so predmet sofinanciranja informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, pa tudi oddaje, namenjene starostnikom in ljudem s posebnimi potrebami. Sofinanciranje je namenjeno tudi književnim ali gledališkim delom, prirejenim za radijske ali televizijske programe.

Za področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij je namenjenih okvirno 600.000 evrov. Večji del sredstev, okoli dva milijona evrov, pa je na voljo za sofinanciranje programskih vsebin s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oz. nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa.

Posamezni projekt je lahko sofinanciran tudi iz drugih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne smejo presegati polovice vseh upravičenih stroškov projekta.

Ob tem na ministrstvu opozarjajo, da je izvedba razpisa vezana na njihove proračunske zmožnosti. Če pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu, ki neposredno vplivajo na izvedo razpisa, bo ukrepalo skladno s tem. V primeru zmanjšanja obsega sredstev, lahko ministrstvo zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov. Če se obseg sredstev poveča, pa lahko v primeru že zaključenega izbora projektov zviša obseg sofinanciranja ali odobri financiranje projektov, ki so bili uvrščeni na rezervno listo.

Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani ministrstva.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/redni-letni-javni-projektni-razpis-za-sofinanciranje-programskih-vsebin-medijev-v-letu-2021/

Število komentarjev: 1
  1. exodus pravi

    Me zanima, če se bo prijavil kakšen hinavski RTV, čeprav mi je žal za poštene ljudi, ki tam delajo. Čas je, da se skupaj s publiko tudi oni uprejo režimu levih. Hkrati vidim rešitev v tem tudi v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, javni upravi in pravnih vedah. Toliko je sposobnih Slovencev, ki jim danes grozijo podgane. To je grozno!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen