SVRK pod vodstvom Zvoneta Černača dela na polno tudi za Štajersko: Mariborski občini tudi evropski denar za dograditev kanalizacije v višini 4,3 milijone evrov

0

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ta teden izdala odločitev o finančni podpori mariborski občini za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave. Projekt je skupaj vreden enajst milijonov evrov, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj zanj prispeval skoraj 4,3 milijona evrov.

Kot poudarjajo v omenjeni vladni službi, ki bdi nad razdeljevanjem evropskega denarja, je glavni cilj projekta, ki je del dogovora za razvoj podravske razvojne regije, zmanjšanje odpadnih emisij v vode in s tem izboljšanje kakovosti voda.

V sklopu projekta v Mariboru načrtujejo izgradnjo dobrih 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja in desetih črpališč. Z izvedbo naložbe bo na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem odpadne vode dodatno priključenih preko 3500 prebivalcev.

Mariborska občina je gradbena dovoljenja za gradnjo kanalizacije na območju Limbuša, Laznice, Peker, Hrastja, Malečnika, Trčove in Kamniške grabe pridobila v letošnjem poletju. Kot pojasnjujejo na MOM, je na teh območjih trenutno na ustrezno odvajanje komunalne in meteorne vode zdaj priključenih 95,7 odstotka, na ustrezno čiščenje odpadnih vod pa 95,2 odstotka prebivalstva.

Po izvedeni investiciji bodo oboje zagotovili 98 odstotkom prebivalstva v teh delih mestne občine, saj bodo z novo komunalno infrastrukturo na javno omrežje priključili dodatnih 3508 gospodinjstev. Ob tem velja poudariti, da se bodo nekatera sploh prvič priključila na javno kanalizacijsko omrežje, medtem ko bodo drugod zgradili dodatne kanalizacijske vode.

Na območju Kamniške grabe bodo tako zgradili povsem novih 1229 metrov kanalizacijskih vodov, v Limbušu in Laznici bodo komunalno kanalizacijo nadgradili s 6563 metrov dolgim ločenim kanalom, v Pekrah in Hrastju pa bodo zgradili 6887 metrov novih vodov z razbremenilnikom. Gospodinjstva na območju Malečnika in Trčove, in sicer v Metavi, Celestrini in Orešju, bodo dobila v celoti novo komunalno kanalizacijo v skupni dolžini 9658 metrov.

Kot poudarjajo na občini, želijo z investicijo uvesti sodoben sistem ravnanja z odpadno vodo ter hkrati rešiti potrebe prebivalcev v omenjenih naseljih in izboljšati stanja okolja. Z načrtovanimi ukrepi bodo zagotovili odvod odpadnih komunalnih vod na obstoječi kanalizacijski sistem in njihovo čiščenje v centrali čistilni napravi v Dogošah. Projekt naj bi zaključili do konca leta 2022.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen