Premier Janša v boju za pravno državo jasno in glasno: Zaradi sodnih zmot – kot jih je poimenoval Florjančič – ljudje umirajo, imajo uničene družine, kariere, življenje!

6

Najvišji predstavniki treh vej oblasti so se sešli pri predsedniku republike Borutu Pahorju na posvetu o načelu delitve oblasti. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je opozoril na vse prevečkrat izražen neprimeren odnos izvršilne do sodne veje oblasti, premier Janez Janša pa je med drugim poudaril, da si je ugled treba zaslužiti.

Pahor je v uvodu posveta dejal, da ločenost oblasti ne pomeni njihove izoliranosti in da predpostavlja tudi sodelovanje, da pa mora biti odnos spoštljiv. Pojasnil je, da je do današnjega posveta prišlo po pismu, ki mu ga je Florjančič poslal avgusta, v katerem je opozoril na neprimerno komunikacijo državne oblasti.

Florjančič je na posvetu pojasnil, da je v pismu izrazil tudi pričakovanje slovenskega sodstva, da se na neprimerne komentarje in tudi napade na sodstvo, ki so se intenzivirali v zadnjem času, odzovejo na primeren način. Po njegovem mnenju je neprimeren odnos posameznih predstavnikov izvršilne veje oblasti do sodne vse bolj prepoznaven tudi v javnosti. “Ali res ni mogoče poiskati drugih vzvodov za komunikacijo kot pa javno etiketiranje in omalovaževanje sodnikov in s tem sodne veje oblasti?” je zanimalo Florjančiča. Predlagal je vzpostavitev sprejemljivih načinov medsebojnega komuniciranja in poudaril, da tri veje oblasti niso država vsaka zase, ampak so vzpostavljene, da skupno delujejo za korist vseh.

Med drugim je Florjančič omenil, da je bila ocena stanja slovenskega sodstva, ki jo je posredovalo ministrstvo za zunanje zadeve evropskim institucijam, poslana brez usklajevanja s sodstvom in tudi pravosodnim ministrstvom. Prav tako je spomnil na odklonilno stališče sodstva do ustanovitve parlamentarne komisije, ki naj bi ugotavljala politično odgovornost tudi sodnikov pri odločitvah, sprejetih v sodnih postopkih.

Glede odnosa zakonodajne veje je Florjančič izpostavil še, da se kljub opozorilom o preobremenjenosti sodstva še vedno večajo obremenitve z zakonskimi podlagami.

Janša pa je poudaril, da ob ločenosti vej oblasti “verjetno ni prepovedano izrekati kritike”, sicer, kot je dejal, ne ve, kako lahko sploh govorimo o demokraciji. S človeškega vidika je po njegovih besedah težko poslušati, kako so nekateri prizadeti, ker so kritizirani, po drugi strani pa zaradi sodnih zmot, kot jih je poimenoval Florjančič, ljudje umirajo, imajo uničene družine, kariere, življenje, “in to ne v SFRJ, ampak v samostojni demokratični Republiki Sloveniji, kjer imamo polna usta človekovih pravic”.

Ob tem je sicer Janša ocenil, da je v prvih letih po osamosvojitvi ustavno sodišče naredilo veliko za to, da se je preoblikoval pogled na vlogo kazenskega prava in sodstva v enopartijskem sistemu in da je popravilo veliko krivic, vrhovno sodišče pa je tudi razglasilo nekdanjo tajno politično policijo za zločinsko organizacijo in razveljavilo vrsto političnih procesov. Kazalo je, da Slovenija postaja normalna država z normalnim sodstvom, hkrati pa po več kot 700 odkritih moriščih “slovensko sodstvo in tožilstvo nista procesirala nikogar za zločine, ki ne zastarajo”. Opozoril je še na nizko zaupanje v sodno vejo oblasti.

“Ugled si je treba zaslužiti,” je prepričan Janša, ki sodstvo poziva, naj samo kritično pogleda, kje so problemi. “Če vi sami v sodstvu ne boste sposobni neke resne refleksije situacije, reforme in samokorekcije, ker politika tega verjetno ni sposobna, potem bodo protestirali tisti, ki jim uničujete življenja,” meni.

Janša predlaga dvoje, in sicer da se sodstvo odpre, da lahko ljudje spremljajo, kako se sodi, ter da v sodstvu proučijo slovaški predlog zakona, ki spreminja več predpisov s področja pravosodja.

Tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič je prepričan, da mora tudi sodna veja oblasti narediti več pri obveščanju javnosti in delovati tako, da je njeno delo sprejeto kot legitimno znotraj javnosti. Se pa po njegovih navedbah postavlja vprašanje, ali lahko k temu kakorkoli prispeva nekdo iz zakonodajne veje oblasti z nekimi intenzivnimi kritikami.

Odgovor na vprašanje, zakaj prihaja do kritik sodstva s strani posameznih poslancev in strank, pa Zorčič vidi v dejstvu, da so poslanci vsake štiri leta, včasih pa tudi pogosteje, na prepihu javnosti, ko se odpirajo različna vprašanja, tudi to, ali pravosodni sistem deluje, kot to pričakujejo državljani.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pa je glede dvoma javnosti in politike v sodno vejo oblasti dejal, da je mogoče ta dvom izrečen na neprimeren način, preveč neposredno in grobo, ampak pravica do dvoma je temelj demokracije.

Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič se je strinjala, da sama kritika ne pomeni posega v druge veje oblasti, pomembno pa je, da se o njem pogovarjamo na konstruktiven način. Podobno menita tudi generalni državni tožilec Drago Šketa, ki želi, da je kritika strokovna, in predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, ki meni, da kritika ne sme prerasti v žalitev, sramotitev in blatenje nosilcev funkcij druge veje oblasti.

Na posvetu so se dotaknili tudi vprašanja imenovanja sodnikov. Po Florjančičevih besedah je težko razložiti zavrnitev predlogov za sodniška mesta v DZ, ki jih je pred tem po strokovnem postopku izbral sodni svet. Sprašuje se, kako naj sodstvo na tak način vodi kakovostno kadrovsko politiko. Zorčič pa mu je vrnil z vprašanjem, ali zakonodajna veja oblasti samo potrdi, kar je sprejel sodni svet.

Janša se je sicer strinjal z nekdanjim predsednikom vrhovnega sodišča Francem Testenom, da za vrhovnega sodnika morda ni nujno, da je to nekdo, ki je bil pred tem sodnik na vseh stopnjah. Prepričan pa je, da to ne more biti nekdo, “ki sodne dvorane še ni videl”, zato je po njegovem mnenju v zakonodaji treba opredeliti sodniško karierno pot.

Celoten govor premierja Janeza Janše:

Spoštovani,

Hvala lepa, gospoda predsednik, hvala za organizacijo tega srečanja. Sice rmi ni bilo čisto jasno o čem naj bi tekla beseda, razen o iskanju nekih formalnih odgovorov na nekatere zagate, ki so se pojavile, a sedaj vidim iz seznama vabljenih, da gre predvsem za vprašanje sodne oziroma pravosodne veje oblasti, ki tukaj prevladuje, izvršilne je bolj malo, zakonodajne še manj. Razumem, da se sedaj pogovarjamo o tem.

Za razliko od vseh ostalih tu prisotnih lahko ta problem osvetlim tudi z druge strani. Tudi po zaslugi nekaterih, ki sedijo za to mizo. Začel bom pred 32 leti. Takrat so mi v celico, v samico vojaškega sodišča na Metelkovi po enem tednu gladovne stavke prinesli zakon o kazenskem postopku in oba kazenska zakonika takratne SFRJ in SRS. Ko sem prebral uvod k enemu od teh zakonov, mislim, da je bil kazenski zakonik SRS,  torej Socialistične republike Slovenije, ni pa bilo dosti drugače v uvodu zveznega kazenskega zakonika, je tam pisalo: “Sodni sistem je orodje avantgarde, se pravi komunistične partije, za uresničevanje njenega programa, kazensko pravo pa je orodje za uničevanje razrednega sovražnika.” Ni to pisalo v štirih stavkih, to je pisalo na par straneh, a to je bilo bistvo.

Torej pred 32 leti smo imeli nek sodni sistem in kazensko pravo, ki je bilo formalno opredeljeno kot orodje za uničevanje razrednega sovražnika. Gospod Florjančič temu pravi, da so se dogajale tudi sodne zmote. Mislim, da je ravno v tem diametralno različnem pogledu na to, kaj je sodna zmota, tudi bistvo problema o katerem govorimo.

Obe spremni besedi k obema kazenskima zakonika je napisal ugledni profesor kazenskega prava, ki je še danes profesor emeritus na ljubljanski Pravni fakulteti in ki je imel tudi glavno besedo pri vzpostavljanju marsičesa. Zanimivo pa je, da je pol leta po tistem, ko sem bral te njegove besede, takratna socialistična zveza ravno njega imenovala za predsednika Sveta za varstvo človekovih pravic. Človeka, ki je zapisal v uvod kazenskega zakona, da je kazensko pravo orodje za uničevanje razrednega sovražnika. To ni pisalo samo v uvodu, ampak  se je to dogajalo. Na stotine ljudi se je obsodilo na smrt in usmrtilo. Pod to formulo se jih je zaprlo, uničilo njihova življenja, družine, kariere, pregnalo po svetu. Gospod Florjančič, to niso bile sodne zmote – to je bil sistem za uničevanje ljudi.

Po zaslugi vsega tistega, kar se je dogajalo izven celice na Metelkovi, Slovenija prišla do večstrankarskih volitev, sprejeli smo novo ustavo, še prej se osamosvojili, in v novi ustavi piše vse to, kar ste nekateri citirali. Treba je priznati, da je v tistih prvih letih slovensko ustavno sodišče naredilo veliko za to, da se je tako teoretično kot de iure razformiral ta pogled na vlogo kazenskega prava in sodstva v enopartijskem režimu, da je popravilo veliko krivic, ki so bile narejene posamičnim skupinam in konkretnim posameznikom, seveda tistim, ki so preživeli.

Tudi Vrhovno sodišče je v tistih prvih letih, devetdesetih letih, naredilo veliko v obe smeri. Razglasilo je nekdanjo tajno politično policijo za zločinsko organizacijo in to zelo dobro utemeljilo, razveljavilo vrsto političnih procesov, ne vseh, nekateri so se mleli dolgo in kazalo je, da Slovenija postaja normalna država, z normalnim sodstvom z de facto upoštevanjem ločenosti vej oblasti, z de facto izpolnjevanimi kobenhavnskimi kriteriji za vstop v EU in da se stvari normalizirajo.

Toda.

Po tem so se začela odkrivati množična morišča. Doslej se jih je v Sloveniji odkrilo preko 700 z neposrednimi dokazi, da je bilo ne med vojno, ampak po vojni pobitih na deset-tisoče ljudi. Trenutno je na uradnem seznamu pristojne komisije mislim da preko 670 odkritih množičnih morišč, slovensko sodstvo in tožilstvo pa ni procesiralo niti enega za zločine, ki ne zastarajo niti po mednarodnem pravu niti po slovenski zakonodaji.

Nekdanja Služba družbenega knjigovodstva je v tem istem času vložila preko 700 ovadb za divje lastninjenje, pokradeno je bilo najmanj ľ slovenske državne ekonomije, slovensko tožilstvo in sodstvo ni spravilo za zapahe nikogar, še tisti, ki je bil, je bil pomiloščen od predsednika države.

Tam nekje na polovici tega takoimenovanega tranzicijskega časa so se stvari obrnile v nasprotno smer.

Leta 1994 je bil sprejet nov zakon o sodniški službi, v ta zakon je prišel na predlog dr. Jožeta  Pučnika tudi takoimenovani Pučnikov amandma in v zakonu še vedno piše, da tisti, ki so v prejšnjem režimu kršili človekove pravice pri opravljanju svoje sodne funkcije, ne morejo biti imenovani v trajni mandat. Mislim, da  je Sodni svet samo v enem primeru ta zakon upošteval, pri vseh drugih pa zapisal, da ne razpolaga z informacijami, da bi kandidati, ki jih predlagajo v trajni mandat, kršili ta člen zakona, čeprav so bile sodbe ali obtožnice, ki so dokazovale nasprotno javno objavljene, napisane so bile knjige o tem, posneti dokumentarci, a Sodni svet o tem ni vedel nič.

Zaupanje v sodno vejo oblasti je drastično padlo. Tisto, kar je ključno za oceno zaupanja, je pri voljenih politikih, zaupanje ljudi, ki ga izrazijo na volitvah, pri sodni veji oblasti se to meri z drugimi vatli, ampak videli smo veliko teh raziskav, tudi evropskih, po katerih je zaupanje v sodno vejo oblasti v Sloveniji eno najnižjih v Evropi, in to po tem, ko smo že vstopili v Evropsko unijo.

Ko smo se pogajali za vstop v Evropsko unijo, smo prosili za pomoč kasnejše partnerje, v pomoč Sloveniji je bil takrat dodeljen nemški vrhovni sodnik Dukoff, ki je izdelal kakšnih 20 – 25 priporočil, kaj bi morala Slovenija narediti za to, da bo slovenski sodni sistem nekje na ravni evropskega povprečja oziroma kaj je treba narediti, da bo slovenski sodni sistem prišel na to raven. Kasnejši minister za pravosodje gospod Zalar je ta priporočila označil za nepotrebno pridiganje z nekega evropskega piedestala, ki ne razume situacije v Sloveniji.
Če danes preberete tista priporočila, vidite, da je danes natančno to tisto, kar manjka in zaradi česar verjetno danes tukaj sedimo. Ampak mi tega nismo naredili. Potem, ko smo prišli v Evropsko unijo, pa je popustila neka bojazen pred tem, da bo še kdo komu gledal pod prste in stvari so se namesto, da bi se drastično popravile, drastično poslabšale.

Res je, kot je rekel gospod Florjančič tukaj, tako kot tudi ostale veje oblasti, tudi sodstvo bremeni birokratska navlaka, predpisi, ki so protislovni, in zanje sodstvo samo ni krivo, jih je sprejemala zakonodajna veja oblasti na predlog izvršilne, ampak doslej sem bil izvoljen v vse sestave slovenskega parlamenta in sem večinoma tudi tam sedel, razen, kadar se mi je protiustavno jemal mandat in ne spomnim se veliko protestov sodne veje oblasti ali tožilstva takrat, ko so se dodatne obremenitve in ko se je dodatna birokratska navlaka sprejemala. Takrat nismo slišali nobenih besed o napadih na sodstvo in podobno, torej neka sokrivda je, ni pa primarna. Ampak ta birokratska navlaka je naš splošen problem, imamo največ predpisov na glavo prebivalca na svetu in to ni samo tisto, kar bi bremenilo samo izrecno sodstvo.

V času, ko se je Slovenija vzpostavljala kot samostojna in formalno demokratična država, smo vsi verjeli, da bo glede na to,da se sodi v imenu ljudstva, to ljudstvo imelo možnost spremljati to sojenje, potem pa smo naenkrat in to po vstopu v Evropsko unijo prišli v situacijo, ko je bilo prepovedano celo slikati sodnika na razpravi in smo isti dan gledali, kako so v Zagrebu obsodili visokega funkcionarja in sodnico, ki jo to sodbo javno brala, pri nas pa je bilo to prepovedano oziroma s sodnim redom onemogočeno. Potem je prišlo do spremembe, ki pa se samo delno izvaja.

Zadnji napredek v narekovajih k tej javnosti je še nedostopnost pravnomočnih sodb, ki se omejuje. Se pravi, gremo v popolnoma nasprotno smer od tega, kar je potrebno storiti za to, da bi sodna veja oblasti imela zaupanje  javnosti. Tega zaupanja ni mogoče ustvariti s tem, ko se govori o pretiranih kritikah in napadih na sodstvo. Če so veje oblasti med seboj ločene, potem verjetno ni prepovedno izrekati kako kritiko, sicer ne vem, kako lahko sploh govorimo o demokraciji. Nekaj časa smo celo poslušali, da je treba vse, kar naredi sodstvo spoštovati, ne da je treba upoštevati, ampak spoštovati, kar je to vejo oblasti postavljalo nekje nad papeža, na piedestal popolne nezmotljivosti in nedotakljivosti.

Tudi danes je spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča uporabil to besedo, češ da gre za napade na sodstvo.

Opozoril bi na to, da ko je v bivši državi takratna JLA začela odgovarjati na vsako kritiko, da gre za napade, za protiustavno ravnanje, za sovražni govori, je trajalo samo še tri leta, da je ta institucija razpadla, prej pa smo vsi še doživljali velike tragedije.

Ugled si je treba zaslužiti. V Sloveniji politika nima visokega ugleda, ampak je to manjši problem, ker so volitve na redne termine in imajo ljudje možnost, da če se zmotijo, naslednjič to zmoto popravijo, ali pa, pač politika stranke, državnega zbora, vlade, državnega sveta je na prepihu. Sodniki pa imate trajen mandat. To, da je trajen mandat podelil Državni zbor, v mnogih konkretnih primerih nič ne pove, ker so bili predlogi dani s strani Sodnega sveta v nasprotju z zakonom. To je možno dokazati in je bilo dokazano. Torej tu imamo kot država velik problem.

Moram reči, da je zelo težko iz človeškega vidika poslušati, kako so nekateri prizadeti, ker so kritizirani, po drugi strani pa zaradi vaših sodnih zmot, gospod Florjančič,  ljudje umirajo, imajo uničene družine, kariere, življenje, in to ne v SFRJ, ampak v samostojni demokratični Republiki Sloveniji, kjer imamo polna usta človekovih pravic.

Ko sem bil nazadnje v zaporu, kamor ste me tudi vi poslali s sodbo na Vrhovnem sodišču, sem srečal človeka, ki je bil za kaznivo dejanje, za katerega v zakonu piše, da je možna kazen do 3 let, obsojen na 3 leta in pol. Pa je šla ta sodba čez prvo stopnjo, čez Višje sodišče in čez Vrhovno sodišče. Človek ni imel denarja, da bi se pritožil na Evropsko sodišče, kjer bi sodba padla. Lahko naštejem še polno takšnih takoimenovanih sodnih zmot.

Imate primer, ki je še vedno v teku in se ga naj ne bi smelo komentirati, ampak jaz ga bom, ker je formalno zastaral pred nekaj dnevi. Iz dveh vzporednih sodnih procesov je bilo vsakemu laiku jasno, kdo je zelo verjetno morilec gospoda Jamnika, direktorja Kemijskega inštituta, ampak sodnik, ki je na to opozoril, je v disciplinskem postopku in ne vem, kaj vse se še z njim dogaja. Če je to visok standard slovenskega sodstva, se nas bog usmili. Nobeno takšno ali drugačno poročilo Evropske komisije ali pa kogarkoli, ne more tega zakriti, ker je to pač očitno.

Tukaj so pripombe, da je Državni zbor  v par primerih zavrnil kandidate. Sodni svet je v par primerih predlagal za sodnika Vrhovnega sodišča kandidata, ki nima enega samega dneva sodne prakse. Vi bi poslali nekoga vozit brzovlak, ki ni niti eno uro vodil vlaka in je strašen škandal, ker so poslanci to zavrnili in naj bi ga še enkrat celo predlagali.

Obstaja nek rek, ki ga je verjetno kdo drug že prej izrekel, pripisuje  se ga Thomasu Jeffersonu, ki se glasi: “Ko krivica postane zakon, je upor dolžnost.” Ta citat se zlorablja vsak petek na ljubljanskih ulicah. Ampak tam protestirajo tisti, ki branijo svoje privilegije.

Če vi sami v sodstvu ne boste sposobni neke resne refleksije situacije in reforme in samo-korekcije, ker politika tega verjetno ni sposobna, potem bodo protestirali tisti, ki jim uničujete življenja. To bodo drugačni protesti. Videli smo jih nedavno v eni od naših partnerskih držav, članic EU. Slovenski mediji veliko pišejo o Madžarski, Poljski, pa o sodstvu tam, zelo malo pa o Slovaški.

Slovaški parlament ima v tem trenutku na klopeh poseben zakon, ki spreminja nekaj več kot 20 predpisov s področja sodstva in pravosodja in dela tisto, kar moramo tudi mi narediti oziroma mora biti sodstvo tisto, ki bo dalo to pobudo.

Na Slovaškem je prišlo do množičnih demonstracij, do aretacij sodnikov, mislim, da jih je trenutno v zaporu preko 30, in mislim da jih bo v naslednjih tednih še dvakrat toliko, ker je stvar šla predaleč. In to je država, ki je članica Evropske unije. Lahko navedem tudi podrobnosti, ker smo zakon pogledali, a mislim, da se v Sloveniji lahko izognemu temu in da sodstvo samo  preuči situacijo, samokritično pogleda, kje so problemi, prizna tiste, ki so neizogibni. Če je nekdo gol, se slej kot prej izkaže, da je gol, lahko se še prej tako hvali, kako je obleka krasna, samo na neki točki se tega ne da več prikrivati, kajti sicer ob več kot navijaški podpori tem, kot vi pravite, sodnim zmotam s strani mainstream medijem v Sloveniji, ugled sodstva ne bi bil med najnižjimi v Evropski uniji. Če bi šlo samo za videz. Torej ne gre za videz.

Moj predlog je, da se naredi dvoje.

Prvič, da se sodstvo odpre, da ljudje vidijo, kako se sodi, ker po tem, ne bodo ne tisti sodniki ne tisti tožilci, ki so dokazano zamočili stvari, ali pa napačno, po krivem tožili in sodili, napredovali, ker sedaj je to formula.

Če bi bilo nekaj odmevnih procesov neposredno prenašanih, ne bi bilo 50 obravnav, ampak mogoče samo tri. Če ste tako prepričani, kako se dela prav, kako se dela po ustavi, po zakonih, po kriterijih, potem ne vem, zakaj tak odpor proti temu, da se sodne obravnave prenašajo. Smo v 21. stoletju, internet obstaja. Naredimo eno leto poskusnega obdobja in bomo videli, kdo ima prav. V Sloveniji se še vedno sodi v imenu ljudstva, ljudstvu pa se ne dovoli vpogleda v to, kako se sodi, ne v konkretne postopke, ampak nasploh.

Nekateri takoimenovani strokovnjaki so polni kritik držav, ki naj bi bile slabše od nas, a v večini teh držav je sodna veja oblasti bolj odprta do ljudstva in ljudje lahko normalno spremljajo, kaj se dogaja.

In na podlagi tega zelo težko potem nekdo, ki ima največ razveljavljenih sodb s strani Evropskega sodišča za človekove pravice, najbolj napreduje.

To je prvi predlog.

Drugi predlog je, da resno preučite ta omnibus slovaški zakon in da ga sodstvo, Sodni svet ali pa sodna veja oblasti sama, v sodelovanju s tožilstvom, za katerega se v Sloveniji ne ve, ali je sodna ali izvršila veja, predlaga. Na ta način se bomo izognili političnim debatam, prestižnim vprašanjem in mislim, da bomo potem vsi zelo srečni, ker bodo ti principi, ki ste jih prej citirali iz ustave, zaživeli v praksi, zaenkrat pa so to samo mrtva črka na papirju v večini primerov.

Št. komentarjev: 6
 1. Lojzek pravi

  Ugled si je treba zaslužiti! On si ga sigurno ni! Pa tudi to, da on NI bil žrtev sodne zmote, ampak se je z izmotavanjem in zavlačevanjem dosegal cilje

 2. Exlevak pravi

  Seveda ima Janša prav ,glede ugleda sodstva….sicer pa vsaka mu čast ,da je dregnil v ta osir neke” neodvisne veje oblasti”!

 3. bruh pravi

  janša ima popolnoma prav ampak nič ne bo….kućanovi smrdeći rdeči mafijski pra sci in svi nje ne bodo spustili sodstva iz rok….no way….drugače mi moral sam komunistični zločinec kućan takoj v zapor, prav tako mafijanković, pa banda 571, pa maslesić, pa makaropićka, pa vojinopra sec, pa cel forum 21 , itd. itd itd…ajd…no way

 4. Janez pravi

  Pravi se oglaša, da bi podajal mnenje, izmikanje pošti in vsemogoči izgovori, zavlačevanje do onemoglosti. Vse v slogu ni narobe to, da sem kršil zakon, narobe je to da so me dobili.

 5. Re gornjemu pravi

  Ja, tako kot praviš! To, da so ga dobili je ” sodna zmota”. Saj je on vendar nedotakljiv, nezmotljiv in najpoštenejši. Iz ” sodne zmote” pa se izmota na način, kot si ga opisal

 6. Re gornjim pravi

  Njegova drobnica iz Trstenjakove pa enoglasno beeee

Odgovori uporabniku Re gornjemu
Prekliči komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen