Prihodnji teden v parlamentu: Interpelacija ministra Hojsa, na odborih nadaljevanje obravnave rebalansa proračuna

1

Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden nadaljevala obravnavo rebalansa proračuna za letos, ki ga bo DZ predvidoma obravnaval na redni septembrski seji. V petek je na izredni seji pričakovati interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. O datumu seje mora sicer dokončno še odločiti kolegij predsednika DZ.

DZ predvidoma v petek o interpelaciji Hojsa

Predvidoma v petek bodo poslanci na izredni seji odločali o delu in odgovornosti notranjega ministra Aleša Hojsa. O datumu seje DZ bo dokončno še odločil kolegij predsednika DZ.

To bo prva seja, na kateri bo v skladu z novimi poslovniškimi določili predvidoma omogočeno glasovanje na daljavo. To pričakovanje so izrazili v LMŠ, saj je po pojavu primera okužbe s covidom-19 pri eni od strokovnih sodelavk njihove poslanske skupine nekaj njihovih poslancev v karanteni oz. samoizolaciji.

Izredna seja za interpelacijo je bila sprva predvidena za ponedeljek, a so se dogovorili, da bo v petek, da zagotovijo vse tehnične pogoje za sodelovanje poslancev na seji na daljavo.

Interpelacijo Hojsa so LMŠ, SD, Levica in SAB 9. junija vložile zaradi odločitve ministrstva, s katero je odpravil prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Hojs je v odgovoru, ki ga je DZ prejel 24. junija, očitke o nepravilnostih zavrnil. Pričakovati je, da ga bo koalicija podprla oz. da ne bo podprla interpelacije.

Delovna telesa DZ o rebalansu proračuna

Delovna telesa bodo v prihajajočem tednu nadaljevala obravnavo rebalansa proračuna, ki ga bo DZ skupaj s spremljajočimi dokumenti, tudi predlogom novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021, obravnaval predvidoma na redni seji, ki se bo začela 21. septembra. Pristojni odbor za finance bo predlog rebalansa in novelo zakona o izvrševanju proračunov obravnaval v soboto.

Vlada rebalans predlaga zaradi povečanih izdatkov in nižjih prihodkov zaradi izbruha novega koronavirusa. Glede na sprejeti proračun je predlagano povečanje predvidenih odhodkov za tri milijarde evrov na 13,4 milijarde evrov. Pri tem bo za izdatke za ukrepe za blaženje posledic epidemije predvidoma namenjenih 19 odstotkov vseh odhodkov, še 500 milijonov evrov izdatkov pa je z epidemijo povezanih posredno.

Fiskalni svet ima sicer glede predloga rebalansa in predloga sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov za obdobje 2020-2022 nekaj zadržkov. Na vladi so v odzivu poudarili, da imajo paketi ukrepov za blažitev posledic koronavirusne krize in za okrevanje gospodarstva po dosedanjih ocenah pozitiven vpliv na gospodarsko aktivnost. Izpostavili so, da je bil rebalans pripravljen v negotovih razmerah.

Knovs o dveh nadzorih pooblaščene skupine na policiji

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) ima v četrtek na dnevnem redu tudi obravnavo dneh nadzorov pooblaščene skupine.

Pooblaščena skupina Knovs je proti koncu avgusta v sklopu nenapovedanega nadzora na sedežu uprave kriminalistične policije in sedežu Nacionalnega preiskovalnega urada ugotavljala ustavnost in zakonitost izvajanja nadzorovanih ukrepov varnostne službe. Po poročanju medijev naj bi bili povod za nadzor posegi politike, predvsem stranke SDS in Hojsa, v neodvisnost policije.

3. septembra pa je Knovs znova opravil nenapovedan nadzor na policiji. Razlog je bil dokument, s katerim naj bi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler od generalnega direktorja policije Andreja Juriča zahteval, da ukrepa zoper kriminaliste NPU, ker naj bi delali nezakonito v zadevi Marina.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 15. 9.

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=66D1CEDEEF750456C12585D90027024F

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=69A5C2A9697A7AF5C12585D8003EA604

SREDA, 16. 9.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos in pobudo za sklenitev pridružitvenega sporazuma med vlado in Evropsko vesoljsko agencijo https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=45293728DD003314C12585D60045D22F

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo računskega sodišča o delu za leto 2019, poročilo o delovanju nadzornega sveta RTVS v letu 2019 ter predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=856004F480222562C12585D600364D70

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu rebalansa proračuna RS za letos ter predlog mnenja k noveli zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/32-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=09%20012.%20Nujna&start=2020-09-16&mandat=VIII

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C46A970B29861176C12585D90024373B

ČETRTEK, 17. 9.

9.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo med drugim obravnavali vpliv ministrstva za notranje zadeve na delo nadzorovane varnostne službe pri izvajanju nadzorovanih ukrepov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=174F8212C8A1ABB0C12585DE003BE2B2

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje člana nadzornega sveta STA ter predlog sklepa o razrešitvi članice Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7D8A21E5CC3C7A09C12585D80049A0DD

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6E05D20950184788C12585D70040F78E

14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=557223B55630B536C12585D700211052

PETEK, 18. 9.

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko ter odbora Dz za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 22. 9. v Bruslju ter gradiva za izredno zasedanje Evropskega sveta, ki bo 24. in 25. 9. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5F2205A64EC79E56C12585E000392E8A https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2DCC35B2CC6551A4C12585DF0045AAB8

10.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali rebalans proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=34AD07CA8DE5E930C12585D70025BEAE

SOBOTA, 19. 9.

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna RS za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3491C9445C67CFC2C12585D7004549E9

Število komentarjev: 1
  1. Johan pravi

    To je interpelacija ministra, ki je že enkrat ” nepreklicno” odstopil?

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen