Računsko sodišče v revizijah za leto 2018 trem parlamentarnim strankam izdalo pozitivno mnenje, ostale nepravilnosti že odpravile

0

Računsko sodišče je v revizijah poslovanja političnih strank v letu 2018 pozitivno mnenje izdalo SMC, SD in DeSUS, ostalim pa mnenje s pridržkom. Ni pa jim naložilo priprave odzivnih poročil s popravljalnimi ukrepi, saj so že med revizijskim postopkom odpravile ugotovljene nepravilnosti, je razvidno iz objavljenih revizijskih poročil.

Predlani je imela največ prihodkov in odhodkov največja parlamentarna stranka SDS, LMŠ pa je edina med parlamentarnimi strankami, ki je izkazala več prihodkov kot odhodkov. Večino prihodka stranke sicer dobijo iz proračuna. Stranke se med drugim financirajo tudi s članarinami. V letu 2018 sta jih največ zbrali SDS in SD, prav tako tudi donacij fizičnih oseb.

STA objavlja tabelo s podatki o prihodkih parlamentarnih političnih strank v letu 2018, ki so jih prejele iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, članarin ter kot donacije fizičnih oseb v evrih.

stranka  članarine   donacije  proračun   občine   skupaj*
---------------------------------------------------------------------
LMŠ     86.116    20.067   296.576   36.823   440.682
Levica   34.260    15.385   244.386   39.746   342.627
DeSUS    32.287    29.280   263.356   222.463   562.796
SAB     4.404    15.520   181.600    5.820   207.692
SNS     2.955    10.100   145.805    9.367   168.227
SMC     22.659    90.771   632.952   331.950  1.107.398
SDS    114.717   396.365   663.538   429.039  1.779.220
SD     128.323   212.722   297.996   309.955  1.121.549
NSi     74.229    71.115   242.196   193.233   582.532

*v skupne prihodke so všteti tudi izredni prihodki in prihodki od
premoženja

STA objavlja tabelo s podatki o odhodkih parlamentarnih političnih strank v letu 2018 z razrezom po porabi za redni poslovanje in za kampanje v evrih

stranka  redno poslovanje   kampanje    skupaj
-------------------------------------------------------
LMŠ      241.132     189.793    430.925
Levica     249.816     171.365    421.180
DeSUS     498.093     555.727   1.053.820
SAB      123.633     162.845    286.479
SNS      123.799      73.763    197.563
SMC      800.635     696.876   1.497.511
SDS     1.378.219     872.895   2.251.114
SD       854.201     627.300   1.481.500
NSi      299.626     380.988    680.614

STA objavlja tabelo s podatki o prihodkih in odhodkih parlamentarnih političnih strank v letu 2018 v evrih

stranka  prihodki    odhodki
-----------------------------------
SDS    1.779.220   2.251.114
SD    1.121.549   1.481.500
SMC    1.107.398   1.497.511
NSi     582.532    680.614
DeSUS    562.796   1.053.820
LMŠ     440.682    430.925
Levica   342.627    421.180
SAB     207.692    286.479
SNS     168.227    197.563

Vir: Računsko sodišče RS

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen