Prihodnji teden v parlamentu: Poslance čaka še zadnja redna plenarna seja pred počitnicami

0

Prihodnji teden se bo DZ zbral še na zadnji redni plenarni seji pred počitnicami. Časovnica za sejo, ki se bo začela v četrtek, še ni določena, na dnevnem redu pa sta poleg vladnega predloga četrtega protikoronskega zakona še opozicijski noveli prejšnjih protikoronskih zakonov. Na seji je pričakovati tudi seznanitev z odstopom ministra Aleša Hojsa.

Na dnevnem redu julijske seje je bilo pričakovati obravnavo interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Hojsa, ki so jo vložile SD, LMŠ, Levica in SAB. Vendar je Hojs v torek odstopil. Predsednik vlade mora po poslovniku DZ o odstopu ministra obvestiti predsednika DZ najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne odstopne izjave ministra, omenjeno obvestilo pa se uvrsti na dnevni red seje DZ najpozneje v sedmih dneh po prejemu. Tako je pričakovati seznanitev DZ s Hojsovim odstopom še na julijski seji, takrat bo ministru tudi prenehala funkcija. Predsednik vlade mora nato v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Pred poslanci različni vladni in opozicijski predlogi ukrepov zaradi novega koronavirusa

Vlada je v predlogu četrtega protikoronskega zakona, imenovanega zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, predvidela podaljšanje čakanja na delo do konca julija in možnost, da bi bile te subvencije, če bodo to zahtevale razmere, na voljo še v avgustu in septembru. Na poziv delodajalcev predlagajo tudi, da se breme karantene znova prenese na državo.

Zakonski predlog vključuje tudi podlago za uvedbo aplikacije za spremljanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom in nadzor karanten. V besedilu je predvidena obvezna uporaba aplikacije za tiste, ki imajo karantensko odločbo, toda nekateri predstavniki vlade so se v preteklih dneh zavzeli, da bi bila uporaba aplikacije prostovoljna za vse, in omenili možnost vložitve dopolnil. Aplikacija naj bi delovala na osnovi bluetooth tehnologije in naj ne bi omogočala sledenja lokaciji naprave. Predlog, ki prav tako zagotavlja finančno pomoč socialnim zavodom in širi nabor tistih, ki lahko sprejemajo turistične bone, bo v ponedeljek obravnaval tudi matični parlamentarni odbor.

Vlada je omenjene rešitve sprva predvidela v noveli k prejšnjemu protikoronskemu zakonu, a je nato besedilo preoblikovala v nov zakonski predlog in tako rešila postopkovno zagato, ki je nastala, ker je LMŠ že pred tem v postopek v DZ vložila svoj predlog novele tretjega protikoronskega zakona. DZ bi namreč moral prej obravnavati predlog novele LMŠ, zdaj bosta oba predloga obravnavana na isti seji. LMŠ sicer predlaga, da bi bili posamezniki, ki so imeli 13. marca v Sloveniji stalno prebivališče, od oktobra do decembra letos upravičeni do univerzalnega dohodka v višini 100 evrov na mesec. S tem želijo upočasniti upad BDP, a mu v vladnih vrstah niso naklonjeni.

Prav tako je na dnevnem redu seje DZ, ki se začne v četrtek, predlog novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki jo je vložila poslanska skupina SAB. Predlog predvideva zagotovitev brezplačnih zaščitnih mask upokojencem, na matičnem odboru podpore ni prejel.

Obeta se ustanovitev parlamentarne preiskave o nabavah zaščitne opreme zaradi epidemije covida-19

Poslanci bodo na seji DZ obravnavali akt o odreditvi parlamentarne preiskave o pridobivanju in razpolaganju z zaščitno in medicinsko opremo za učinkovito zoperstavljanje epidemiji covida-19. V koalicijskih SDS, SMC, DeSUS in NSi s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS) so namreč pripravili nov čistopis zahteve za preiskavo, ki bo zajela obdobje od 1. februarja dalje, potem ko so preiskavo z enako vsebino zahtevali v opoziciji.

Po aprilski napovedi opozicije o ustanovitvi preiskovalne komisije o nabavah opreme za potrebe epidemije je zahtevo v DZ prva vložila koalicija, opozicija ji je z enako potezo sledila. Medtem ko je opozicija preiskovalne namene usmerila v obdobje sedanje vlade, so v koaliciji želeli preiskovati dogajanje že od februarja, torej še v času prejšnje vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec. Zakonodajno-pravna služba DZ pa je ocenila, da na isto temo ne moreta delovati dve preiskovalni komisiji, tako bo na dnevnem redu en predlog za uvedbo preiskave.

Kot je na sredini seji kolegija predsednika DZ pojasnil Danijel Krivec (SDS), ki je prvopodpisani pod predlog akta za odreditev preiskave, so pri pisanju novega dokumenta upoštevali tudi zahteve opozicije. Jerca Korče (LMŠ) pa je po drugi strani poudarila, da bi morali vodenje preiskovalne komisije prepustiti opoziciji.

Že v torek pa bo komisija za nadzor javnih financ na zahtevo poslancev LMŠ, SD in Levica obravnavala 20-milijonski posel nabave opreme. V omenjenih opozicijskih strankah so namreč izpostavili sume sistemske korupcije pri nabavi zaščitnih mask med zavodom za blagovne rezerve in podjetjem Hmezad TMT, o čemer so poročali nekateri mediji.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 6. 7.

12.00 delno zaprta nujna seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do prenovljenega predloga večletnega finančnega okvira EU 2021-27 in instrumenta za okrevanje ter predlog stališča do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu EU, sporazuma med EU in vlado Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A1B9826A419C738CC12585970042FAFE

14.00 delno zaprta seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter novelo zakona o zavarovalništvu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=74A05881F0ED5446C1258597003A0158

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D651AB78FE5F4F9BC125859800302865

TOREK, 7. 7.

8.30 delno zaprta seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do prenovljenega predloga večletnega finančnega okvira EU 2021-27 in instrumenta za okrevanje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0D4B03E4B257237CC12585970047B134

12.00 skupna seja odborov DZ za zadeve EU ter za zunanjo politiko, na kateri bodo predstavili prednostne naloge predsedovanja Nemčije Svetu EU v času od 1. 7. do 31. 12., sodelovala bosta vodja PEK Zoran Stančič in namestnik veleposlanika Nemčije v RS Bernhard Hauer https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=66693CA2EE9AECCFC1258591003DFC09 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E214C81DA7BBE507C1258591003D74B5

14.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri se bodo seznanili s poročilom vlade o realizaciji načrtovanih dejavnostih in sredstvih za Slovence izven meja RS v letu 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9D69FD8FB980FE2EC125859000284B0A

14.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD in Levica obravnavali domnevne sume o sistemski korupciji v postopku nabave zaščitnih mask med Zavodom RS za blagovne rezerve in podjetjem Hmezad TMT https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=36A6A00755728F2CC1258590003C1930

SREDA, 8. 7.

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2019 in poročilo nadzornega odbora sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju sklada za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9B06E7464DACF987C12584FC0026829C

9.00 skupna seja odborov DZ za zdravstvo ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo nadaljevali razpravo o oskrbi starostnikov v domovih v času epidemije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FB4C7C200D7EA3F9C12585770032EFED https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=819772D7BCB7B155C12585770033A0E8

10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo med drugim določili časovnico julijske seje DZ in obravnavali predlog za obravnavo novele zakona o državnem tožilstvu po skrajšanem postopku https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C11A319FEB173A51C125859A00380DB6

12.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali pobudo za spremembe in dopolnitev poslovnika DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=DD82FA598648BE1CC12585910035EA45

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali pristojnosti komisije v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v nadzorovanih varnostnih službah https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5F3AD584BB8FB569C125859A003DEBB8

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvajanju periodičnega načrta za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 za leti 2018 in 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5A6BD9017C7D9C55C1258590002633BD

18.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali poročilo o nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=515AAB1D7CDBA766C125858F0044E34E

ČETRTEK, 9. 7.

12.00 začetek seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=704534DAEEAC5DEBC1258598003A8554

PETEK, 10. 7.

10.00 nadaljevanje redne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSeja?seja=19.%20Redna&start=2020-07-10&mandat=VIII

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen