Prihodnji teden v parlamentu: Delovna telesa tudi o izobraževanju na daljavo, delu policije in nedeljskem zaprtju trgovin

0

Prihodnji teden bo v parlamentu zasedalo več delovnih teles, med drugim bodo člani odbora DZ za notranje zadeve pod drobnogled vzeli poročilo o delu policije za leto 2019 in poročilo o nezakonitih migracijah v prvi polovici letošnjega leta. Precej pozornosti bo gotovo požela tudi obravnava zakonskega predloga o nedeljskem zaprtju trgovin.

Ob zaključku šolskega leta pred člani odbora poročilo o izobraževanju na daljavo

Delovni teden v državnem zboru bodo v ponedeljek začeli člani odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino z obravnavo analize obstoječega izobraževanja na daljavo, ki jo je na predlog odbora pripravilo resorno ministrstvo s pristojnimi odbori. Letošnje šolsko leto je namreč močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, zaradi katere se je vzgojno-izobraževalni proces iz šolskih klopi preselil v domove učencev, dijakov in učiteljev.

Kot so na ministrstvu zapisali v analizi, se zavedajo, da so razmere, ki so nastale v obdobju, zaznamovanem z epidemijo covida-19, lahko tudi podlaga za razmislek o naslednjih razvojnih usmeritvah na področju vzgoje in izobraževanja. “Omenjeno obdobje je razgalilo precej vidikov, ki v slovenskem izobraževalnem prostoru lahko pomenijo primere dobrih praks, hkrati pa možne elemente izboljšav,” so sklenili analizo.

Pričakovati je, da se predstavniki ministrstva na seji odbora ne bodo mogli izogniti vprašanjem, kako bo šolanje videti jeseni, predvsem v primeru poslabšanja epidemiološke situacije v državi.

Odbor za gospodarstvo o nedeljskem zaprtju trgovin

Člani odbora za gospodarstvo bodo v torek opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini. Vodilo Levice, ki je predlog pripravila, je zagotovitev prostih nedelj in drugih dela prostih dni za več deset tisoč zaposlenih v trgovinski dejavnosti. V prvem branju je predlog prejel več kot dvotretjinsko podporo poslancev.

Socialni partnerji pa soglasja glede predloga novele niso dosegli. Sindikati vztrajajo pri zaprtju, medtem ko delodajalci predlagajo, da se problematika uredi v dialogu med sindikati in delodajalci. Trgovinska zbornica je že izpostavila možnost ustavne presoje novele, če bo ta sprejeta. Medtem mali trgovci iz turističnih krajev opozarjajo, da je zakonska ukinitev možnosti dela ob nedeljah in praznikih zanje nesprejemljiva in v času upočasnjene gospodarske rasti povsem nelogična.

Obratovanje trgovin ob nedeljah na turističnih območjih nekatere poslanske skupine poskušajo omogočiti z dopolnili. Kot je razvidno iz do sedaj vloženih, v SAB predlagajo, da so v nedeljo odprte trgovine s prodajnim prostorom do 200 kvadratnih metrov, v SNS pa bi ob izpolnjevanju še nekaterih drugih pogojev za mejo postavili prodajni prostor do 500 kvadratnih metrov.

Pod drobnogled poročili o delu policije in nezakonitih prehodih meje

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se bo v prihodnjem tednu sestal dvakrat. V torek bo obravnaval poročilo o nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje v letošnjem letu, dan kasneje pa letno poročilo o delu policije za lani.

Največ aktivnosti policije je bilo v preteklem letu namenjenih boju proti gospodarski, organizirani in premoženjski kriminaliteti, zagotavljanju učinkovitega varovanja schengenske meje in izvajanju ukrepov ob povečanju nedovoljenih prestopov državne meje, je razvidno iz letnega poročila.

Letos do 14. junija je policija obravnavala 3873 nezakonitih prehodov državne meje, lani jih je bilo v enakem obdobju obravnavanih 4974 oziroma za 22,1 odstotka več. Kot kaže poročilo policije, so najpogosteje obravnavali državljane Pakistana in Maroka in Afganistana. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 1404 migrantov, kar je za dobro četrtino manj kot lani.

V sklicu seje je glede nezakonitih migracij predvideno tudi ustno poročanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in generalnega direktorja policije Antona Travnerja.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 29. 6.

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali analizo izobraževanja na daljavo, ki jo je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=018F7C3A1FBEC2E6C1258588003DADBF

TOREK, 30. 6.

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali poročilo o nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje od januarja do 14. 6. 2020 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=515AAB1D7CDBA766C125858F0044E34E

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o trgovini, ki jo je predlagala Levica https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C49527212D611284C1258589003AB2F7

SREDA, 1. 7.

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=4623EFC5BCC8F9F7C1258589003EBBDB

10.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o delu policije za leto 2019, letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019 ter predlog sklepa, ki je bil sprejet na 9. seji pododbora DZ za spremljanje romske tematike https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8B3B3EC574F7AC63C1258589003EB863

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu 2019 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/31-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela 9. julija https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=617B7C24B0F773F7C12585910040FE80

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo seznanili s poročilom o delu varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=EE932489F1A963C1C125858A003D7C3F

ČETRTEK, 2. 7.

9.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o pravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E6F0D672FDD57B5EC12585820025176F

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog sklepa o imenovanju člana programskega sveta RTVS ter nadzor premoženjskega stanja eno leto po prenehanju funkcije namestnika predsednika KPK po 21. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C9CDA5C56748B25AC125858B0037CAE5

14.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo razpravljali o zagotavljanju ustavno zajamčene svobode izražanja, gibanja in združevanja ter drugih temeljnih človekovih pravic v RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F94C214D14C5C7DBC125858F004C4383

PETEK, 3. 7.

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020 in poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=517474BFFF48EB72C1258591002C8E7A

14.00 preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, na kateri bodo zaslišali pričo Borisa Marčiča https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=DCEDF81C737ACC58C12585880021A575

17.00 seja komisije DZ za narodni skupnosti, na kateri bodo obravnavali problematiko predvajanja TV oddaj za madžarsko narodno skupnost na I. programu TV Slovenija https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B772AD84269350BBC125859000341DD7

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen