V trgovskih centrih po možnosti z ločenimi vhodi in izhodi ter s talnimi označbami

0

Pred ponedeljkovim odprtjem trgovskih centrov in dejavnosti v njih je NIJZ pripravil priporočila tako za trgovce kot za kupce. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa bo nakupovanje v velikih središčih nekoliko drugačno, kot so ga bili kupci navajeni do krize. NIJZ med drugim svetuje ločene vhode in izhode ter talne označbe.

Poleg standardnih in splošnih priporočil, ki veljajo za vsa področja, kot so pogosto umivanje in razkuževanje rok, upoštevanje higiene kašlja, primerne razdalje in podobnih, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pred ponedeljkovim ponovnim zagonom dejavnosti v trgovskih centrih pripravili še dodatna podrobna priporočila. Ta se ne nanašajo le na trgovine, pač pa tudi na številne druge ponudnike storitev in dejavnosti (popravila, servisne storitve, knjigarne in papirnice, urarstva, zlatarstva, izdelava ključev …), ki se nahajajo v teh centrih.

NIJZ priporoča, naj bo največje število strank v prostoru prilagojeno velikosti z upoštevanjem zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Na skupnih hodnikih trgovskega centra je treba preprečiti zadrževanje večjega števila ljudi, zato svetujejo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določijo smer gibanja, da ne bi prihajalo do istočasnega premikanja oseb v nasprotno smer. Paziti bo treba tudi na ustrezno postavitev stojnic in drugih storitev, ki bodo na voljo na skupnih hodnikih.

Če je mogoče, pa naj trgovski centri poskrbijo tudi za vstopanje in izstopanje prek ločenih vhodov in izhodov. Izvajanje teh ukrepov naj bi nadzorovali varnostniki oziroma pooblaščeni zaposleni v trgovskih centrih.

V poslovnem prostoru morajo trgovci zagotoviti tudi možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene in stranke, tudi z ustreznimi podajalniki za razkužila. Opozorila naj bi v trgovskih centrih – poleg obvestil na plakatih in infografike – podali tudi z rednim predvajanjem zvočnih sporočil ali prikazovanjem na digitalnih zaslonih.

Skupne površine za sedenje in počivanje, kot so klopce, masažni stoli in sedežne garniture na hodnikih ne bodo v uporabi, prav tako ne skupna otroška igrala.

V NIJZ so še opozorili na učinkovito zračenje, predvsem z na stežaj odprtimi okni, izogibali pa naj bi se kroženju zraka ob mehanskem prezračevanju.

Kupci pa bodo morali pred vstopom v trgovske centre in v njih tudi upoštevati priporočila: vstopajo naj samo zdravi posamezniki brez znakov okužbe dihal, starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem svetujejo dodatno zaščito ali razmislek o nujnosti obiska trgovskega centra.

Obvezno bo razkuževanje rok pred vstopom in večkrat med zadrževanjem v stavbi, kar še posebej velja za nakupovanje v različnih trgovinah, uporabo tekočih stopnic ali dvigal (bolj priporočljiva je uporaba stopnic). Svetujejo tudi čim manj dotikanja katerihkoli površin in predmetov, tudi razstavnih, pri plačevanju pa brezstični način.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen